FISKocr

Menartan


UPUTSTVO ZA LEK


Menartan®; film tableta; 10 mg


Pakovanje: blister, 1 x 14 film tableta Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta Pakovanje: blister, 4 x 14 film tableta Pakovanje: blister, 7 x 14 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)


Adresa: Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka

Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd Adresa: Prilepska 1, Beograd, Srbija


Menartan®, 10 mg, film tableta olmesartanmedoksomil


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Menartan® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Menartan®

 3. Kako se upotrebljava lek Menartan®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Menartan®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Menartan® I ČEMU JE NAMENJEN

  Menartan® pripada grupi lekova koji se zovu blokatori angiotenzin II receptora. Oni snižavaju povišeni krvni pritisak opuštajući krvne sudove.


  Menartan® se koristi za terapiju povišenog krvnog pritiska (takođe poznatog kao hipertenzija). Povišeni krvni pritisak može da ošteti krvne sudove u organima kao što su srce, bubrezi, mozak i oči. U nekim slučajevima može da dovede do srčanog udara, otkazivanja srca ili bubrega, moždanog udara ili slepila. Uobičajeno povišeni krvni pritisak nema simptome. Važno je da redovno proveravate Vaš krvni pritisak da bi sprečili da nastane oštećenje.


  Povišeni krvni pritisak može biti kontrolisan sa lekovima kao što su Menartan® tablete. Vaš doktor Vam je verovatno preporučio da napravite neke promene u stilu života da bi se olakšavali snižavanje Vašeg krvnog pritiska (na primer snižavanje telesne težine, da ostavite pušenje, smanjivanje količine alkohola koji pijete i smanjevanje kličine soli u Vašoj ishrani). Vaš doktor vas je verovatno savetovao da redovno vežbate, kao što su šetnja ili plivanje. Važno je da se pridržavate saveta Vašeg doktora.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Menartan®


  Menartan® ne smete uzimati:


  Kao i kod primene drugih lekova za sniženje krvnog pritiska, nagli pad krvnog pritiska kod pacijenata sa poremećajem protoka krvi u srcu ili mozgu može dovesti do srčanog ili moždanog udara. Potrebno je da Vaš lekar pažljivo kontroliše Vaš krvni pritisak.


  Morate obavestiti Vašeg doktora ukoliko mislite da ste (ili ćete biti) trudni. Lek Menartan® se ne preporučuje tokom rane trudnoće, i ne sme se uzimati ukoliko ste 3 ili više mecesi trudni, zato što može ozbiljno da naškodi Vašoj bebi ako se kotisti tokom toga perioda (videti deo Trudnoća).


  Primena drugih lekova

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno koristili neki od sledećih lekova:


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Menartan® sa hranom ili pićima


  Menartan® možete uzimati sa ili bez hrane. Progutajte celu tabletu sa malo vode. Ako je moguće, uzimajte Vašu dnevnu dozu svaki dan u isto vreme, na primer za vreme doručka.


  Primena kod dece i adolescenata (ispod 18 godina)

  Menartan® se ne preporučuje za upotrebu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Stariji pacijenti

  Ukoliko ste stariji od 65 godina i Vaš lekar odluči da Vam poveća dozu olmesartanmedoksomila na 40 mg, tada se Vaš pritisak mora redovno kontrolisati od strane Vašeg lekara da bi bili sigurni da nemate nizak krvni pritisak.


  Pacijenti crne rase

  Kao i kod sličnih lekova efekat snižavanja krvnog pritiska leka Menartan® je ponekad manji kod pacijenata crne rase.


  Primena leka Menartan® u periodu trudnoće i dojenja


  Trudnoća

  Morate obavestiti Vašeg lekara ukoliko mislite da ste (ili možete biti) trudni. Vaš doktor će Vas normalno savetovati da prekinete primenu leka Menartan® pre nego što zatrudnite ili kad saznate da ste trudni i može Vas savetovati da koristite drugi lek umesto leka Menartan®. Ne preporučuje se da koristite lek Menartan® tokom rane trudnoće, i ne sme se koristi ukoliko ste 3 ili više meseci trudni, budući da može ozbiljno naškoditi Vašoj bebi ukoliko se koristi nakon 3. meseca trudnoće.


  Dojenje

  Obavestite Vašeg lekara ukoliko dojite ili treba da počnete da dojite. Lek Menartan® se ne preporučuje kod majki koje doje, i Vaš doktor može da izabere drugu terapiju ukoliko želite da dojite, pogotovo ukoliko je dete novorođeče ili je rođeno prevremeno.

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Menartan® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Malo je verovatno da će lek Menartan® da umanji Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom i mašinama. Međutim, tokom lečenja visokog krvnog pritiska, povremeno se mogu javiti vrtoglavica i malaksalost. Ukoliko primetite ove simptome, nemojte da upravljate motornim vozilom i mašinama dok ne prestanu pomenuti simptomi. Potražite savet od svog lekara.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Menartan®


  Ovaj lek sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako Vam je rečeno da imate netoleranciju na neke šećere, pitajte Vašeg lekara pre nego što uzmete ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Menartan®


  Uvek uzimajte lek Menartan® tačno prema instrukcijama Vašeg lekara. Pitajte lekara ili farmaceuta ukoliko niste u potpunosti sigurni.


  Tablete Menartan® se mogu uzimati sa obrocima ili nezavisno od njih. Tablete treba progutati cele sa malo vode. Ukoliko je moguće, treba da uzimate vašu dnevnu dozu u isto vreme dana, na primer za vreme doručka.


  Uobičajena početna doza je 10 mg olmesartanmedoksomila jednom dnevno. Mada, ukoliko vaš krvni pritisak nije pod kontrolom, Vaš doktor može da odluči da promeni Vašu dozu na 20 mg ili 40 mg olmesartanmedoksomila dnevno, ili da Vam prepiše dodatnu terapiju.


  Kod pacijenata sa blagim do umerenim poremećajem bubrega, doza ne treba da bude veća od 20 mg olmesartanemedoksomila.


  Ako ste uzeli više leka Menartan® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću količinu leka Menartan® nego što je trebalo ili ako je dete progutalo Menartan®, odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili urgentnu službu najbliže bolnice i ponesite kutiju leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Menartan®


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete svoju dnevnu dozu, uzmite svoju uobičajenu dozu sledećeg dana.

  Nemojte uzimati dodatnu dozu leka Menartan® da bi nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Menartan®

  Veoma je važno da nastavite da uzimate lek Menartan® sve dok Vam lekar ne odredi drugačije. Ukoliko imate nekih pitanja oko upotrebe ovog leka, kontaktirajte svoga lekara ili farmaceuta.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i Menartan® može imati neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih osoba. Ako nastanu, ona su često blaga i ne zahtevaju prekid terapije.

  Iako ih ne dobija veliki broj ljudi, sledeća dva neželjena dejstva leka mogu biti ozbiljna: Sledeća alergijska reakcija je veoma retko prijavljena:

  Oticanje lica, usta i/ili larinksa (glasne žice) zajedno sa svrabom i crvenilom mogu nastati tokom terapije

  sa lek Menartan®. Ako dođe do navedenih reakcije prestanite da uzimate lek Menartan® i odmah kontaktirajte Vašeg doktora.


  Retko (ali ipak malo češće kod starijih pacijenata) lek Menartan® može izazvati veliki pad krvnog pritiska kod osetljivijih pacijenata. Ovo može da dovede do ozbiljne vrtoglavice ili gubitka svesti. Ako to dogodi prestanite da uzimate lek Menartan®, odmah kontaktirajte Vašeg lekara i lezite na ravnu podlogu.


  Da bi imali predstavu koliko pacijenata može da dobije neželjene efekte, oni su podeljeni prema učestalosti na: česta, povremena, retka ili veoma retka.

  Česta:

  Manje od 1 od 10 lečenih pacijenata

  Povremena:

  Manje od 1 od 100 lečenih pacijenata

  Retka:

  Manje od 1 od 1000 lečenih pacijenata

  Veoma retka:

  Manje od 1 od 10 000 lečenih pacijenata


  Česta:

  Vrtoglavica, muka, loše varenje, proliv, tegobe u varenju, bolovi u stomaku, gastroenteritis, umor, bolovi u grlu, curenje nosa ili zapušen nos, bronhitis, simptomi slični gripu, kašalj, bolovi u grudima, leđima, kostima ili zglobovima, infekcije mokraćnih puteva, oticanje zglobova, stopala, nogu, šaka. Ili ruku, krv u urinu.


  Primećene su neke promene u rezultatima krvnih testova i one uključuju sledeće: povećanje nivoa masti u krvi (hipertrigliceridemija), povećane vrednosti mokraćne kiseline (hiperurikemija), povećane vrednosti testova jetre i mišića.


  Povremena:

  Vrtoglavica, osip na koži, angina (bol ili neprijatan osećaj u grudima)


  Retka:

  Retko, rezultati testova krvi mogu pokazati povećanje nivoa kalijuma (hiperkalemija).


  Veoma retko:

  Glavobolja, grčevi ili bolovi u mišićima, poremećaj funkcije bubrega, otkazivanje bubrega, slabost, gubitak energije, osećanje loše, povraćanje, svrab, egzantem (erupcije na koži).


  Takođe su primećene neke promene u testovima krvi. To uključuje povećanje vrednosti nekih sastojaka koji su vezani za funkciju bubrega i smanjenje broja krvnih ćelija, poznatih kao trombociti (trombocitopenija).


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Menartan® kao i one koji nisu pomenuti u ovom uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Menartan®


  Držati lek Menartan® van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 3 godine.

  Lek Menartan® se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji i na blisteru. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Lek ne treba odlagati putem otpadnih voda ili kućne kanalizacije. Pitajte vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više ne treba. Ove mere će pomoći da se sačuva priroda.


  Čuvanje


  Lek Menartan® ne zahteva posebne uslove čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Menartan®

Aktivna susptanca je olmesartanmedoksomil.

Svaka film tableta sadrži 10 mg olmesartanmedoksomila.


Ostale pomoćne supstance: Jezgro:

celuloza, mikrokristalna; laktoza, monohidrat; hidroksipropilceluloza; hidroksipropilceluloza,

niskosupstituisana; magnezijum-stearat; Film:

Opadry OY-S-38956: titan-dioksid (E171); talk; h


Kako izgleda lek Menartan® i sadržaj pakovanja

Menartan® 10 mg su okrugle film tablete bele boje, na prelomu bele, karakterističnog mirisa, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku C13..


Pakovanje:


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole za registraciju: Berlin-Chemie AG (Menarini Group)

Predstavništvo Beograd, Prilepska 1, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Nemačka


Po licenci Daichii Sankyo Europe GmbH


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Menartan® 10 mg, film tableta, 14 x 10 mg: 515-01-2861-11-001 od 15.12.2011.

Menartan® 10 mg, film tableta, 28 x 10 mg: 515-01-2864-11-001 od 15.12.2011.

Menartan® 10 mg, film tableta, 56 x 10 mg: 515-01-2871-11-001 od 15.12.2011.

Menartan® 10 mg, film tableta, 98 x 10 mg: 515-01-2873-11-001 od 15.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z