FISKocr

Corneregel


UPUTSTVO ZA LEK


CORNEREGEL® gel za oči, 50mg/g Pakovanje: ukupno 10g, tuba, 1x10 g Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: DR. GERHARD MANN, CHEM. PHARM. FABRIK GmbH


Adresa: Brunsbutteler Damm 165-173, Berlin, Nemaačka

Podnosilac zahteva: MEDILENS d.o.o.

Adresa: Savski trg 9. Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik : CORNEREGEL®, 50mg/g, gel za oči INN : dekspantenol


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Corneregel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Corneregel i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Corneregel

 3. Kako se upotrebljava lek Corneregel

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Corneregel

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CORNEREGEL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek je namenjen za okularnu upotrebu, za odrasle


  Corneregel, gel za oči je preparat koji kao aktivni sastojak sadrži dekspantenol.


  Dekspantenol je alkoholni analog pantotenskoj kiselini i poseduje istu biološku efikasnost kao i pantotenska kiselina zahvaljujući intermedijarnoj konverziji.


  Pantotenska kiselina je vitamin rastvorljiv u vodi, koji učestvuje u brojnim metaboličkim procesima u obliku koenzima A.


  Corneregel, gel indikovan je za stimulaciju zarastanja rana na prednjem delu oka, posebno konjunktive i kornee(rožnjače).

  Ovaj proizvod je koristan za terapiju površinskih povreda kornee, kao što su “ suve oči” i za dodatnu terapiju, i post-terapijsku primenu kod svih oblika keratitisa (zapaljenja rožnjače), hemijskih ozleda i opekotina, distrofija i degeneracija kornee, kao i za prevenciju i lečenje lezija kornee, prouzrokovanih kontaktnim sočivima.


  Corneregel se ne koristi kao osnovna terapija kod infekcije rožnjače izazvane bakterijama, virusima i gljivicama, već može biti dodatna terapija specifičnoj terapiji.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CORNEREGEL


  Upozorite lekara ako ste preosetljivi na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Corneregel ne smete koristiti:


  Ne uzimajte Corneregel, gel za oči, ako Vam je rečeno ili ako znate da ste preosetljivi na bilo koji sastojak ovog proizvoda.


  Upozorenja i mere opreza

  Ne smete nositi kontaktna sočiva, za vreme terapije lekom Corneregel, jer će se gel za oči navući preko sočiva i izazvati jako zamagljenje vida.Može se pojaviti preosetljivost zbog nepodnošljivosti (inkompatibilnost) neke od supstanci leka sa materijalom od kojeg su napravljena sočiva.

  Sočiva vratiti 15 minuta nakon ukapavanja leka.


  Kada uzimate lek Corneregel, posebno vodite računa:


  Corneregel sadrži pomoćnu supstancu cetrimid ( konzervans), koja može, naročito tokom česte ili dugotrajne primene leka Corneregel, da izazove lokalnu iritaciju oka ( osećaj peckanja, crvenilo, osećaj stranog tela u oku) i može da oš teti epitel rožnjače. Za dugotrajnu primenu kod hroničničnog keratokonjunktivitis sicca “ suvo oko”

  preporučuju se preparati bez konzervansa.

  Savet:

  Da bi se izbegla kontaminacija gela za oči, a samim tim i oka, voditi računa prilikom ukapavanja gela, da vrh

  kapaljke ne dotakne oko, ni zatvarač, ni bilo koju drugu površinu.


  Primena drugih lekova


  Posebne interakcije (nepodnošljivosti) sa drugim lekovima nisu poznate. Ipak, ako se Corneregel koristi zajedno sa drugim kapima ili mastima za oči, treba napraviti vremenski razmak od 15 minuta između primene dva različita leka, a Corneregel treba uvek da bude lek koji se poslednji koristi.


  Uzimanje leka Corneregela sa hranom ili pićima NEMA ZNAČAJA


  Primena leka Corneregel u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Negativni efekti posle primene dekspantenola, do sada nisu primećeni. Ipak tokom trudnoće i dojenja, lekar treba, pažljivo, da proceni korist od rizika pri terapiji lekom Corneregel, gel za oči.


  Uticaj leka Corneregela na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Imajte u vidu da, iako se lek koristi kako je propisano, može da izazove kratkotrajno zamagljenje

  vida, jer gel ostavlja trag na oku i može da Vas omete u reagovanju u toku vožnje ili rukovanja mašinama. Zato sačekajte da vam se vid izbistri, pa tek onda nastavite vožnju ili rukovanje mašinama.

  Važne informacije o nekim sastojcima leka Corneregela


  Do sada nisu poznate informacije, koje bi umanjile efikasnost i bezbednost leka, ukoliko se koristi na propisan način.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CORNEREGEL


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da upotrebljavate lek Corneregel, gel za oči. Ne prekidajte tretman dok Vam to lekar ne preporuči.

  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, molimo Vas, pridržavajte se propisa u primeni leka Corneregel, inače nećete postići očekivano izlečenje.

  U zavisnosti od ozbiljnosti i intenziteta oboljenja, ukapati po jednu kap 4 puta dnevno, pa i češće, u donji kapak oba oka; obavezno ukapati lek pred spavanje.


  Ne postoji ograničenje trajanja terapije.

  Koristite ovo sredstvo sve dok ne osetite konkretno poboljšanje Vašeg problema, odnosno, onoliko dugo koliko vam je lekar savetovao.


  Način primene leka:

  Zabacite glavu unazad i blago povucite donji očni kapak naniže, svojim kažiprstom. Svojom drugom rukom držite tubicu u vertikalnom položaju iznad otvorenog oka, ne dodirujući ga, i ukapajte jednu kap gela u konjunktivalni džep.


  Trudite se da oko držite otvoreno i pokrećite ga tako da se gel ravnomerno rasporedi po oku.


  Primedba: Corneregel se pravi u sterilnim uslovima i podleže striktnim kriterijumima kvaliteta. Zbog toga, vodite računa da ne dodirujete vrh tubice svojim prstima i da ne dodirujete vrhom tubice površinu oka. Ponovo stavite zaštitnu kapicu nakon upotrebe. Ravna kapica na tubi omogućuje da tuba stoji u uspravnom položaju.

  Na taj način, lek Corneregel je uvek spreman i lak za upotrebu.

  Ako ste uzeli više leka Corneregel nego što je trebalo


  Predoziranje lekom Corneregel nije povezano ni sa jednim poznatim rizikom. Terapijski efekat se neće ni poboljšati ni pogoršati.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Corneregel


  Ako je doza bila suviše mala ili ste zaboravili da uzmete lek, uzmite gel za oči što je pre moguće. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.

  Redovno nastavite sa primenom leka u razmacima koje je preporučio lekar.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Corneregel


  Nema značaja


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima, samo veoma osetljive osobe (hipersenzitivne) mogu dobiti neku blagu reakciju na mestu davanja leka u vidu alergijske reakcije.

  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na lek Corneregel, a oni nisu pomenuti u ovom uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


 5. KAKO ČUVATI LEK CORNEREGEL


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka: 2 godine, u neotvorenoj tubi .

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!

  Nakon prvog otvaranja tube, Corneregel se može koristiti najduže 6 nedelja na temperaturi do 25ºC.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Upozorenje:

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, ni u kućni otpad. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji više nisu potrebni.

  Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Corneregel Sadržaj aktivnih supstanci

1 gram gela sadrži 50 mg dekspantenola.


Sadržaj pomoćnih supstanci

Cetrimid; karbomer; natrijum-edetat, dihidrat; natrijum-hidroksid; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Corneregel i sadržaj pakovanja

Bistar, bezbojan gel Tuba, 1x10 g


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek Corneregel se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6253-10-001 od 19.01.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z