FISKocr

Alvesco


UPUTSTVOZA LEK


ALVESCO® 80 ,rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 80 mikrograma/doza Pakovanje: ukupno 10 ml, kontejner pod pritiskom, 1x120doza ALVESCO ®160 ,rastvor za inhalaciju pod pritiskom, 160 mikrograma/doza Pakovanje: ukupno 5 ml, kontejner pod pritiskom, 1x60doza


Proizvođač: Nycomed GmbH


Adresa: Byk-Gulden-Strase 2, D-78467 Konstanz, Nemačka


Nosilac dozvole: Nycomed GmbH, Predstavništvo za Srbiju


Adresa: 11000 Beograd, Krunska 24/14, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


ALVESCO 80 80 mikrograma, rastvor za inhalaciju pod pritiskom ALVESCO160 160 mikrograma, rastvor za inhalaciju pod pritiskom


INN ciklesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvesco i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvesco

 3. Kako se upotrebljava lek Alvesco

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvesco

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVESCO I ČEMU JE NAMENJEN


  Alvesco je bistar i bezbojan aerosol u spreju za udisanje kroz usta do pluća gde je potreban. To je lek za prevenciju (kortikosteroid) koji treba da se uzima svaki dan, dizajniran tako da postaje aktivan samo kada ga udahnete u pluća.


  Aktivni sastojak leka ALVESCO je ciklesonid (za ostale sastojke videti odeljak 6).


  Ovaj lek je namenjen za kontrolu perzistentne astme kod odraslih i adolescenata (12 godina i starijih). Smanjenjem astmatičnih simptoma lek Alvesco pomaže da lakše dišete i da umanjite mogućnost astmatičnog napada. Zaštitni efekat se razvija u toku izvesnog vremenskog perioda, pa je potrebno da se Alvesco koristi svakodnevno, čak i kada se osećate dobro.


  Ovaj lek nije pogodan za upotrebu u slučaju akutnog napada gušenja. U slučaju akutnog napada da biste postigli brzo olakšanje koristite samo kratkodelujuće inhalatore.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVESCO

  Lek ALVESCO ne smete koristiti:


  Ako ste alergični (preosetljivi) na ciklesonid ili bilo koji drugi sastojak leka Alvesco (videti odeljak 6).


  Kada uzimate lek ALVESCO, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete da upotrebljavate lek Alvesco, recite Vašem lekaru ako ste ikada bili lečeni ili se lečite od tuberkuloze pluća, gljivičnih, virusnih ili bakterijskih infekcija. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom. To je važno kod donošenja odluke da li je Alvesco pravi lek za Vas.


  Kada uzimate lek Alvesco, odmahse obratite Vašem lekaru ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVESCO


  Lek Alvesco uvek uzimajte tačno onako kako vas je Vaš lekar posavetovao. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.Ako je potrebno, Vaš lekar može takođe propisati i kortikosteroidne tablete i/ili u slučaju infekcije, antibiotik.


Kada treba da koristim Alvesco?

U većini slučajeva Vaš lekar će Alvesco da propiše samo jednom dnevno, bilo ujutro ili uveče. Pažljivo pratite savete Vašeg lekara. Važno je da uzimate Alvesco svakodnevno, čak i kada se osećate bolje.

Ako primetite da imate potrebu da više od 2 do 3 puta nedeljno koristite kratkodelujuću inhalaciju, morate da konsultujete svog lekara zbog provere terapije.


Kako treba da koristim Alvesco?


Važno je da Vam lekar, sestra ili farmaceut pokažu kako se Alvesco inhalator pravilno koristi. Pravilna tehnika primene osigurava da će u Vaša pluća dospeti odgovarajuća količina leka. Instrukcije u ovom uputstvu treba da Vam posluže kao podsetnik.


Prvih nekoliko puta možete da vežbate ispred ogledala, sve dok ne budete sigurni da Alvesco rastvor za inhalaciju koristite na pravi način. Obratite pažnju da ništa od leka ne ode van Vaših usta.


Ako je inhalator nov ili ga niste koristili nedelju dana ili duže, mora prethodno da se testira. Skinite zaštitni poklopac sa nastavka za usta i tri puta na dole pritisnite kanister umetnut u inhalator i tako oslobodite tri doze u vazduh, dalje od sebe.


Pre upotrebe nije potrebno da se Alvesco inhalator protrese. Lek je već pripremljen kao fini rastvor na način koji obezbeđuje da primite odgovarajuću dozu.


U toku inhalacije poželjno je da sedite ili stojite.


Pažljivo pratite ova ilustrovana uputstva.


 1. Skinite zaštitni poklopac sa nastavka za usta i proverite i spolja i iznutra da li je čist i suv.


 2. Držite inhalator u uspravnom položaju sa kažiprstom odozgo na kanisteru i palcem ispod nastavka za usta.


 3. Izdahnite vazduh što je više moguće. Ne izdišite u inhalator.

 4. Stavite nastavak u usta i čvrsto obuhvatite usnama.

 5. Odmah po započinjanju udisaja na usta pritisnite dno kontejnera u inhalatoru na dole da oslobodite dozu leka uz ravnomeran i dubok udisaj. Nastojte da se deo doze leka ne oslobodi van usta.


6. Zadržite dah, izvadite inhalator iz usta i sklonite prst sa inhalatora. Nastojte da zadržite dah desetak sekundi ili što je duže moguće. Polako izdahnite na usta. Ne izdišite u inhalator.


Važno je da od 3. do 6. koraka ne žurite.


 1. Ako Vam je savetovano da uzimate dve doze, sačekajte pola minuta i ponovite korake od 3. do 6.

 2. Uvek posle upotrebe vratite zaštitni poklopac nastavka za usta. Postavite ga čvrsto i prikopčajte.


 3. Iz higijenskih razloga jednom nedeljno suvom papirnom maramicom ili krpom očistite nastavak za usta Vašeg Alvesco inhalatora. Ne perite i ne stavljajte ni jedan deo Vašeg inhalatora u vodu.


Pravilna tehnika obezbeđuje da svaki put kada koristite inhalator u Vaša pluća dospe potrebna količina leka Alvesco. Vaš lekar će proveravati Vašu tehniku inhalalacije redovno, kako bi osigurao da Vaše lečenje ima najbolji efekat.


Kada je kanister potpuno prazan, nećete osetiti ili čuti šum od potiskivača.


Ako posle upotrebe Alvesco rastvora za inhalaciju osetite otežano disanje ili stezanje u grudima:


Ako ste uzeli više leka ALVESCO nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka ALVESCO nego što bi trebalo, nije potrebna specifična terapija, ali morate da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta. Ako koristite veće doze tokom dužeg vremenskog perioda, ne može se zanemariti mogućnost supresije nadbubrežnih žlezda te je potrebna kontrola njihove funkcije.


Ako ste zaboravili da uzmete lek ALVESCO


Ako ste zaboravili da uzmete Alvesco, samo nastavite sa sledećom dozom po redu. Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek.


Ako naglo prestanete da uzimate lek ALVESCO

Čak i ukoliko se budete osećali bolje, ne biste trebali da prestanete da koristite Alvesco inhalator.

Odmah obavestite Vašeg lekara.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Svi lekovi, uključujući i Alvesco, mogu da izazovu neželjena dejstva, ali to ne mora da znači da će se ispoljiti i kod svih pacijenata koji su na terapiji.


  Ako primetite neko od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah prekinite sa uzimanjem leka i obavestite Vašeg lekara:

 2. KAKO ČUVATI LEK ALVESCO


  Lek čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Ne koristite Vaš inhalator posle isteka roka upotrebe označenog na originalnom pakovanjutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Kanister sadrži tečnost pod pritiskom. Ne izlažite ga temperaturama višim od 50 ˚C i direktim sunčevim

  zracima. Čuvajte ga u originalnom pakovanu.

  Kanister ne sme da se buši, lomi ili spaljuje, čak i kada se čini prazan.


  Kao i kod većina lekova za inhalaciju u sudovima pod pritiskom, terapijski efekat ovog leka može da se umanji ako je kanister hladan, mada Alvesco na temperaturama od –10 C do +40 C isporučuje ujednačenu dozu.


  Ako Vaš lekar odluči da prekine terapiju ili je inhalator prazan, vratite ga Vašem farmaceutu za bezbedno uklanjanje. To je važno jer i prazan kontejner može sadržati lek u tragovima.

  U cilju očuvanja životne sredine, neupotrebljeni lek ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad; potražiti savet svog farmaceuta.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ALVESCO Aktivna supstanca je ciklesonid

Svakim pritiskom na inhalator putem nastavka za usta isporuči se doza koja sadrži 80 ili 160 mikrograma ciklesonida.


Pomoćne supstance: etanol (bezvodni), norfluran (HFA-134a)


Kako izgleda lek Alvesco i sadržaj pakovanja

Lek Alvesco je bistar i bezbojan rastvor u aluminijumskoj bočici sa konkavnim dnom i plastičnim dodatkom za inhalaciju sa dozerom smeđe boje i plastičnom zaštitnom kapicom crvene boje.

Veličine pakovanja:

Alvesco 80 sadrži 60 doza

Alvesco 160 sadrži 120 doza


Svaka jačina pakovanja rastvora za inhalaciju ima dovoljno sadržaja za 60 ili 120 doza. Zavisno od dnevne doze koju Vam je odredio Vaš lekar, to je dovoljno za terapiju u trajanju od 1 do 2, ili 2 do 4 meseca.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

NYCOMED GmbH

Predstavništvo za Srbiju

11000 Beograd, Krunska 24/14


Proizvođač:

NYCOMED GmbH

Byk-Gulden-Strase 2 D-78467 Konstanz


Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


ALVESCO 80

80 mikrograma, 120 doza

515-01-3481-10-001 od 29.03.2011.

ALVESCO 160

160 mikrograma, 60 doza

515-01-3482-10-001

od

29.03.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z