Moozeeck

Logest


UPUTSTVO ZA LEK


Logest®, obložena tableta,75 / 20 mikrograma Pakovanje: blister, 1 x 21 obložena tableta


Proizvođač: Delpharm Lille SAS


Adresa: Z.I. de Rubaix-Est, Rue de Toufflers F 59390 Lys Lez Lannoy

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik: Logest®, 75 /20 mikrograma, obložena tableta INN: gestoden/ etinilestradiol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Logest i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Logest – Budite sigurni da je lek Logest pravo rešenje za Vas

  1. Tableta za kontracepciju i tromboza (formiranje krvnih ugrušaka)

  2. Tableta za kontracepciju i rak

  3. Lek Logest ne treba da primenjuju neke žene

  4. Lek Logest može pogoršati neka oboljenja

  5. Primena drugih lekova

  6. Uzimanje leka Logest sa hranom i pićima

  7. Primena leka Logest u periodu trudnoće i dojenja

  8. Uticaj leka Logest na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  9. Važne informacije o nekim sastojcima leka Logest - sadrži laktozu

 3. Kako se upotrebljava lek Logest

  1. Kako se primenjuje

  2. Početak primene leka Logest

  3. Propuštena tableta za kontracepciju

  4. Izgubljena tableta za kontracepciju

  5. Ako povraćate ili imate proliv

  6. Izostanak menstrualnog krvarenja – možete li biti trudni?

  7. Uzimanje više od jedne tableta za kontracepciju ne bi trebalo da škodi

  8. Kada želite da zatrudnite

 4. Moguća neželjena dejstva

  1. Ozbiljna neželjena dejstva - odmah se obratite lekaru

  2. Manje ozbiljna neželjena dejstva

  3. Krvarenje između menstrualnih ciklusa ne bi trebalo da traje dugo

 5. Kako čuvati lek Logest

 6. Dodatne informacije – šta sadrži lek Logest i ko ga proizvodi


 1. ŠTA JE LEK LOGEST I ČEMU JE NAMENJEN


  Logest je kombinovana tableta za kontracepciju. Uzimate je da biste sprečili trudnoću.


  Ovaj niskodozni kontraceptiv sadži dve vrste ženskih polnih hormona, estrogen i progestagen. Ovi hormoni sprečavaju trudnoću na tri načina: sprečavaju da se jajna ćelija oslobodi iz jajnika; zgušnjavaju sluz u grliću, čime se otežava ulazak spermatozoida u matericu; i sprečavaju da sluzokoža materice zadeblja u meri dovoljnoj da jajna ćelija može da raste u njoj.


  Lek Logest je 21-dnevna tableta za kontracepciju, 21 dan uzimate po jednu tabletu svakog dana, a zatim sledećih 7 dana ne uzimate tablete za kontracepciju.


  Koristi od primene tableta za kontracepciju uključuju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOGEST


  Važno je da razumete koristi i rizike u vezi sa primenom tableta za kontracepciju, pre nego što počnete da ih primenjujete, ili kada se odlučujete da li da nastavite sa primenom. Iako su tablete za kontracepciju podesne za većinu zdravih žena, one nisu podesne za svaku pojedinačno.


  Recite Vašem lekaru ako imate imate neko oboljenje ili faktore rizika navedene u ovom uputstvu.


  Pre početka primene tablete za kontracepciju

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOGEST

  3.1. Kako se upotrebljava


  Za sprečavanje trudnoće, uvek uzimajte lek Logest na način opisan u daljem tekstu. Proverite sa svojim lekarom ili sa sestrom iz savetovališta za planiranje porodice ukoliko niste sigurni.


  Uzimajte lek Logest svakodnevno 21 dan.

  Pakovanje leka Logest sadrži 21 obloženu tabletu, svaka je obeležena onim danom u nedelji kada treba da se uzme.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi i lek Logest može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svih.


  Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri u savetovalištu za planiranje porodice ako ste zabrinuti zbog bilo kog neželjenog dejstva za koje mislite da je izazvano primenom leka Logest.

  1. Ozbiljna neželjena dejstva – odmah se obratite se lekaru Znaci tromboze:

   • Migrena koja se javlja po prvi put, migrena koja se pogoršala u odnosu na uobičajenu, ili imate neuobičajeno česte i teške glavobolje

   • Iznenadni poremećaji vida (npr. gubitak vida ili zamagljen vid)

   • Iznenadni poremećaji sluha, sposobnosti govora, osećaja mirisa, ukusa ili dodira

   • Bol u nozi ili otok

   • Probadajući bolovi pri disanju

   • Kašalj bez očiglednog razloga

   • Bol i stezanje u grudima

   • Iznenadna slabost ili utrnulost jedne strane ili dela tela

   • Vrtoglavica i nesvestica


    Znaci teške alergijske reakcije na lek Logest ili pogoršanje naslednog angiedema:

   • Otok lica i ruku, usana, usta, jezika ili grla. Otok jezika /grla može da izazove teškoće u disanju i gutanju

   • koprivnjača I svrab


    Znaci raka dojke uključuju:

   • Uvlačenje kože

   • Promene bradavica

   • Čvorići koje možete videti ili osetiti


    Znaci raka grlića materice uključuju:

   • Vaginalni sekret koji ima neprijatan miris i/ili sadrži krv

   • Neuobičajeno vaginalno krvarenje

   • Bol u donjem delu trbuha

   • Bolni seksualni odnosi


    Znaci teških problema sa jetrom uključuju:

   • Jak bol u gornjem delu trbuha

   • Žuta koža ili beonjače (žutica)

   • Zapaljenje jetre (hepatitis)

   • Svrab po celom telu


    Ako mislite da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, odmah se obratite svom lekaru. Možda ćete morati da prekinete primenu leka Logest.


  2. Manje ozbiljna neželjena dejstva


   Česta neželjena dejstva (javljaju se kod između 100 i 1000 na 10000 korisnica)

   • Osećate se kao da ste bolesni

   • Bol u stomaku

   • Dobijanje u težini

   • Glavobolja

   • Depresivno raspoloženje ili promena raspoloženja

   • Otečene ili bolne grudi


    Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod između 10 i 100 na 10000 korisnica)

   • Razboleti se i imati problema sa stomakom

   • Zadržavanje tečnosti

   • Migrena

   • Gubitak interesovanja za seksualne odnose

   • Povećanje grudi

   • Osip po koži, koji svrbi


    Retka neželjena dejstva (javljaju se kod između 1 i 10 na 10000 korisnica)

   • Slaba tolerancija (podnošljivost) kontaktnih sočiva

   • Gubitak težine

   • Povećano želja za seksualnim odnosima

   • Iscedak iz vagine ili grudi

    Ostala prijavljena neželjene dejstva:


    • krvarenje i tačkasto krvarenje između menstrualnih krvarenja može da se ponekad pojavii tokom prvih nekoliko meseci ali obično prestaje kada se Vaš organizam prilagodi na lek Logest. Ako se nastavi, postane obilnije, ili ponovo počne, obratite se svom lekaru (videti deo 4.3.)

    • hloazma (žuto braon mrlje koje se javljaju na koži). Do ove pojave može doći ako ste više meseci u kontinuitetu koristili Logest. Hloazma se može izbeći ukoliko se ne izlažete previše suncu i/ili UV lampama.


    • Prebojenost kože u žuto (žutica)

    • Stalan svrab (pruritus)

    • Problemi sa jetrom i bubrezima

    • Stvaranje žučnih kamenaca

    • Izvesna retka medicinska stanja kao što je sistemski erimatozni lupus

    • Pojava ili pogoršanje poremećaja pokreta –horeje

    • Osip sa plikovima (herpes gestationes)

    • Kronova bolest

    • Ulcerativni kolitis

    • Lična ili porodična istorija koja uključuje prisistvo bolesti (anemije) srpastih ćelija

    • Oticanje delova tela ( nasledni angioedem)

    • Nasledna bolest nazvana porfirija

    • Tumor cerviksa


     Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri u savetovalištu za planiranje porodice ako ste zabrinuti zbog bilo kog neželjenog dejstva za koje mislite da je izazvano primenom leka Logest. Takođe im se obratite ako se Vaše postojeće zdravstveno stanja pogorša tokom primene leka Logest.


  3. Krvarenje između menstrualnih ciklusa ne bi trebalo da traje dugo


   Manji broj žena ima manja neočekivana krvarenja ili tačkasta krvarenja tokom primene leka Logest, posebno tokom prvih nekoliko meseci. Normalno, ovo krvarenje ne treba da Vas zabrinjava jer će prestati nakon dan ili dva. Nastavite da primenjujete lek Logest uobičajeno. Problem će nestati nakon primene nekoliko prvih pakovanja.


   Takođe, možete da imate neočekivano krvarenje ako niste primenjivali tablete redovno, zato pokušajte da uzimate tablete u isto vreme svakoga dana. Neočekivana krvarenja se takođe mogu pojaviti kao posledica primene drugih lekova.

   Zakažite kontrolu kod svog lekara ako imate probojno ili tačkasto krvarenje koje:

   • se nastavlja i nakon prvih nekoliko meseci

   • počinje nakon nekoliko meseci od početka primene leka Logest

   • se nastavlja i nakon što ste prestali da primenjujete lek Logest.


 5. KAKO ČUVATI LEK LOGEST


  Čuvati sve lekove van domašaja i vidokruga dece.

  Ne uzimajte lek Logest nakon datuma roka upotrebe istaknutog na pakovanju. Čuvati na temperaturi do 25C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Ne bacajte lekove u kanalizaciju ili smeće. Zamolite farmaceuta da Vam objasni šta se radi sa lekovima koje više ne želite da zadržite. Ovo će pomoći očuvanju životne sredine.

  Rok upotrebe


  3 godine

  Lek se ne sme koristiti posle roka upotrebe označenog na blisteru i kutiji.


  Datum isteka roka odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skaldu sa važećim propisima

 6. DODATNE INFORMACIJE – ŠTA SADRŽI LEK LOGEST I KO GA PROIZVODI


Šta sadrži lek Logest

Svaka obložena tableta sadrži aktivne supstance: gestoden 75 mikrograma i etinilestradiol 20 mikrograma.


Pomoćne supstance u jezgru: Laktoza, monohidrat

Skrob, kukuruzni Povidon 25 000 Magnezijum-stearat

Pomoćne supstance u omotaču: Saharoza

Povidon 90

Makrogol 6000 Kalcijum-karbonat Talk

Montanglikol vosak


Kako izgleda lek Logest i sadržaj pakovanja


Svaka obložena tableta sadrži: gestoden 75 µg i etinilestradiol 20µg Obložene tablete su bele boje, bikonveksne, okrugle prečnika 5 mm


Svako pakovanje leka Logest se sastoji od kartonske kutije koja sadrži blister sa 21 obloženom tabletom. Svaki blister sadrži 21 obloženu tabletu.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88 b 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač: Delpharm Lille SAS, Z.I. de Rubaix-Est,Rue de Toufflers 59390 Lys-Lez-Lannoy, Francuska.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jul 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00410-13-001 od 24.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z