FISKocr

Desloratadin Sandoz


UPUTSTVO ZA LEK


Desloratadin Sandoz® film tablete 5 mg

Pakovanje: ukupno 10 kom, blister, 2x5 kom


Proizvođač: Ufar d.o.o.

u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Adresa:

Lipovički put 308b, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: Ufar d.o.o.

Adresa: Lipovički put 308b, Beograd, Srbija


Desloratadin Sandoz® 5 mg film tablete INN : desloratadin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Desloratadin Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Desloratadin Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Desloratadin Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Desloratadin Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Desloratadin Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN


  Desloratadin Sandoz je lek protiv alergije koji ne izaziva pospanost. Pomaže u kontroli alergijske reakcije i pratećih simptoma.


  Lek Desloratadin Sandoz ublažava simptome alergijskog rinitisa (upala nosnih puteva izazvana alergijom, na primer, polenska groznica i alergija na grinje) kao što su kijanje, svrab ili curenje iz nosa, svrab nepca i crvenilo, svrab i suzenje očiju.


  Lek Desloratadin Sandoz se takođe koristi za ublažavanje simptoma povezanih sa urtikarijom (promene na koži usled alergije). Ti simptomi uključuju koprivnjaču i svrab kože.


  Simptomi su ublaženi tokom celog dana, što Vam pomaže da nastavite sa normalnim dnevnim aktivnostima, i da normalno spavate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Desloratadin Sandoz


  Lek Desloratadin Sandoz ne smete koristiti:  Posavetujte se sa svojim lekarom pre upotrebe leka Desloratadin Sandoz ukoliko se ovo odnosi na Vas, ili ukoliko niste sigurni.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Nisu poznate interakcije leka Desloratadin Sandoz sa drugim lekovima..


  Uzimanje leka Desloratadin Sandoz sa hranom ili pićima


  Lek Desloratadin Sandoz se može uzeti uz obrok ili na prazan želudac.


  Primena leka Desloratadin Sandoz u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ne preporučuje se uzimanje leka Desloratadin Sandoz u toku trudnoće i dojenja.


  Uticaj leka Desloratadin Sandoz na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ako se uzme u preporučenoj dozi, lek Desloratadin Sandoz ne bi trebalo da izazove pospanost ili smanjenje budnosti. Međutim, vrlo retko neke osobe mogu osetiti pospanost, koja može uticati na njihovu sposobnost upravljanja motornim vozilima ili mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Desloratadin Sandoz


  Nije primenljivo.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Desloratadin Sandoz


  Lek Desloratadin Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasliiadolescenti(uzrast12godinaistariji): Uzeti jednu tabletu jednom dnevno. Progutati celu tabletu uz čašu vode, bez obzira na vreme obroka.


  Lekar će odrediti od kojeg tipa alergijskog rinitisa bolujete pa će u skladu sa tim odlučiti koliko bi dugo trebalo da uzimate lek Desloratadin Sandoz.


  Ako bolujete od intermitentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni manje od 4 dana u nedelji ili manje od 4 nedelje), lekar će dati preporuku o trajanju lečenja nakon procene Vaše istorije bolesti. Ukoliko bolujete od perzistentnog alergijskog rinitisa (simptomi su prisutni 4 ili više dana u nedelji i duže od 4 nedelje), lekar Vam može propisati dugotrajnije lečenje.


  Dužina lečenja urtikarije razlikuje se od pacijenta do pacijenta, i zato sledite uputstva svog lekara.


  Ako ste uzeli više leka Desloratadin Sandoz nego što je trebalo


  Uzimajte lek Desloratadin Sandoz samo na način kako Vam je propisano. Ne bi trebalo da se jave ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više leka Desloratadin Sandoz nego što Vam je propisano, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Desloratadin Sandoz


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće, a zatim lek nastavite da uzimate po uobičajenom rasporedu uzimanja. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Desloratadin Sandoz, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Desloratadin Sandoz


  Pre nego što prekinete sa primenom leka posavetujte se sa lekarom. O prekidu primene leka bi trebalo da odluči Vaš lekar.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Desloratadin Sandoz , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kod odraslih, neželjena dejstva su bila otprilike ista kao neželjena dejstva prijavljena kod pacijenata koji su koristili placebo. Međutim, umor, suva usta i glavobolja su bila neželjena dejstva koja su češće prijavljivana kod upotrebe desloratadina nego placeba.


  Kod adolescenata, najčešće prijavljeno neželjeno dejstvo je glavobolja.


  U postmarkentiškom periodu praćenja desloratadina, vrlo retko su prijavljeni slučajevi teških alergijskih reakcija (otežano disanje, zviždanje u plućima, svrab, urtikarija i otok) i osipa. Takođe, veoma retko su prijavljeni slučajevi kao što su: lupanje srca, ubrzan rad srca, bol u stomaku, mučnina, povraćanje, naduvenost stomaka, proliv, vrtoglavica, pospanost, nemogućnost spavanja, bol u mišićima, halucinacije, epileptični napadi, uznemirenost sa nevoljnim pokretima tela, zapaljenje jetre i poremećaj funkcije jetre.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Desloratadin Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Desloratadin Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Desloratadin Sandoz Aktivna supstanca je: desloratadin.

  Jedna film tableta sadrži 5 mg desloratadina.


  Ostali sastojci su:

  Skrob, kukuruzni

  Celuloza, mikrokristalna (Avicel PH 101) Hipromeloza (E-6 LV Premium) Celuloza, mikrokristalna (Avicel PH 112)

  Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni (Aerosil 200) Hidrogenizovano biljno ulje (tip 1)

  Opadry Blue 03B50689:

- FD&C Blue#2, E132, 0.950 w/w


Kako izgleda lek Desloratadin Sandoz i sadržaj pakovanja


Opis: okrugle, bikonveksne film tablete svetlo plave boje, sa utisnutim „5“ sa jedne strane.


U kartonskoj kutiji se nalaze 2 PVC/PCTFE/ALU blistera sa po 5 film tableta (ukupno 10 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: Ufar d.o.o.

Lipovički put 308b, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Ufar d.o.o. Lipovički put 308b, Beograd, Srbija

u saradnji sa Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3082-12-001 od 17.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z