FISKocr

Pantacid


UPUTSTVOZA LEK


Pantacid®, gastrorezistentna tableta 20 mg Pakovanje: ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom


Proizvođač: Ivančić i sinovi d.o.o., Srbija


Adresa: Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija

Podnosilac zahteva: Ivančić i sinovi d.o.o., Srbija

Adresa: Palmotićeva 13, 11000 Beograd, Srbija


Pantacid® 20 mg, gastrorezistentna tableta pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pantacid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pantacid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pantacid

 3. Kako se upotrebljava lek Pantacid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pantacid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANTACID I ČEMU JE NAMENJEN

  Pantacid sadrži aktivnu supstancu pantoprazol, koja blokira “pumpu“ koja proizvodi želudačnu kiselinu. Na taj

  način se smanjuje količina želudačne kiseline u Vašem želucu.


  Pantacid se koristi kao kratkotrajna terapija simptoma refluksa (gorušica, regurgitacija kiseline) kod odraslih. Refluks je vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, što može dovesti do zapaljenja i bola jednjaka. Ovo može da dovede do simptoma kao što su bolni osećaj pečenja u grudima koji se diže sve do grla (gorušica) i kiselog ukusa u ustima (regurgitacija kiseline).


  Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije lekom Pantacid, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma. Možda će biti potrebno da uzimate tablete 2-3 dana uzastopno da bi došlo do ublažavanja simptoma.


  Morate da razgovarate sa lekarom ukoliko se ne osećate bolje posle dvonedeljne primene terapije ili se vaši simpomi pogoršavaju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANTACID


  Lek Pantacid ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANTACID


  Lek Pantacid uzimajte uvek tačno onako kako je to opisano u ovom uputstvu. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uzimajte jednu tabletu na dan. Nemojte da prekoračite preporučenu dozu od 20 mg pantoprazola na dan. Ovaj lek bi trebalo da uzimate 2-3 dana uzastopno. Prekinite sa uzimanjem leka Pantacid kada više nemate

  simptome. Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osetiti nakon samo jednog dana terapije

  lekom Pantacid, iako ovaj lek nije namenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma.


  Obavestite svog lekara ako ne osetite olakšanje simptoma nakon 2 nedelje stalnog uzimanja ovog leka. Nemojte uzimati tablete Pantacid duže od 4 nedelje bez konsultacija sa lekarom.


  Uzmite tabletu pre obroka, svakog dana u isto vreme. Trebalo bi da progutate tabletu celu sa malo vode. Nemojte žvakati ili lomiti tabletu.


  Deca i adolescenti


  Deca i osobe mlađe od 18 godina ne bi trebalo da uzimaju lek Pantacid.


  Ako ste uzeli više leka Pantacid nego što je trebalo


  Obavestite odmah svog lekara ili farmaceuta. Ako je moguće ponesite svoj lek i ovo uputstvo sa sobom. Nisu poznati simptomi predoziranja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pantacid


  Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite propuštenu dozu. Uzmite sledeću, uobičajenu dozu, sledećeg dana u uobičajeno vreme.


  Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, ovaj lek može izazvati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svakoga.


  Odmah obavijestite svog lekara ili se obratite najbližoj bolnici ako dobijete bilo koji od sledećih ozbiljnih neželjenih dejstava. Odmah prestanite da uzimate lek, a Uputstvo za lek i/ili tablete ponesite sa sobom.


  halucinacije; dezorijentisanost (pogotovo kod pacijenata koji su već imali ove simptome); smanjena koncentracija nivoa natrijuma u krvi, smanjena koncentracija magnezijuma u krvi.


  Prijavljivanje neželjenih dejstava

  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo, potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i sva moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu za lek.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANTACID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pantacid


Aktivna supstanca je pantoprazol.

Jedna gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg pantoprazola (u obliku 22,6 mg pantoprazol-natrijum, seskvihidrata).


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: natrijum-karbonat, bezvodni; manitol (E421); saharoza; talk; kalcijum-stearat; silicijum-dioksid.


Film: hipromeloza; talk; makrogol 400; metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1); titan-dioksid (E171); trietil citrat; gvožđe (III)-oksid, crveni (E172); gvožđe (III)-oksid, crni (E172).


Boja za obeležavanje oznake Opacode Black (S-1-17823): šelak; izopropil alkohol; gvožđe (III)-oksid, crni (E172); propilenglikol; N-butil alkohol; amonijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Pantacid i sadržaj pakovanja


Gastrorezistentna tableta.

Crvenkasto-crna, bikonveksna, ovalna, obložena tableta sa utisnutom oznakom „P20“ na jednoj strani, glatka sa druge strane.


Pakovanje:

Primarno pakovanje: 7 gastrorezistentnih tableta u blisteru od OPA/Aluminijum/PVC film - Al folije.

Sekundarno pakovanje: Kartonska kutija sa dva blistera od 7 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Ivančić i sinovi d.o.o.

Palmotićeva 13, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač

Ivančić i sinovi d.o.o.

Braće Trninić 31, Stari Banovci, Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-5566-12-001 od 03.03.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z