FISKocr

Deep Relief


UPUTSTVO ZA LEK


DeepRelief,gel,5%/3%, Pakovanje: tuba, 1 x 15g DeepRelief,gel, 5%/3%, Pakovanje: tuba, 1 x 30g DeepRelief,gel,5%/3%, Pakovanje: tuba, 1 x 50g DeepRelief,gel,5%/3%, Pakovanje: tuba, 1 x 100g


Proizvođač: The Mentholatum Company Limited

Adresa:

Velika Britanija


East Kilbride


1 Redwood Avenue Peel Park Campus

Podnosilac zahteva: Oktal Pharma d.o.o.

Adresa:

Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd,


11050 Beograd 22, PAK 149305


Republika Srbija


Deep Relief , gel, 5% / 3%, Ibuprofen, levomentol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Deep Relief, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Deep Relief i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Deep Relief

 3. Kako se upotrebljava lek Deep Relief

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Deep Relief

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Deep Relief I ČEMU JE NAMENJEN

  Deep Relief je gel protiv bolova koji se primenjuje spolja, na kožu. Deep Relief gel se upotrebljava za ublažavanje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DEEP RELIEF

  Lek Deep Relief ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DEEP RELIEF

  Lek je namenjen odraslima i deci preko 12 godina starosti.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i kod svakog drugog leka, mogu se javiti neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata koji koriste lek.

  Odmah prekinite sa upotrebom Deep Relief gela i obavestite lekara ukoliko se ispolji neko od ovih dejstava:

  U slučaju pogoršanja ovih, ili pojave nekih drugih neželjenih dejstava, koja nisu navedena u ovom uputstvu, molimo Vas da obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DEEP RELIEF

  Rok upotrebe

  Tri godine.


  Ne upotrebljavati posle isteka roka trajanja koji je označen na kutiji i tubi. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati tubu dobro zatvorenu.

 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Deep Relief

Deep Relief gel sadrži aktivne supstance ibuprofen i levomentol. 1g gela sadrži:

ibuprofen 50 mg (5%)

levomentol 30 mg (3%)


Deep Relief gel sadrži sledeće pomoćne supstance:

propilenglikol; diizopropanolamin; karbomer; etanol, denaturisani; voda, prečišćena (videti kraj odeljka 2.).


Kako izgleda lek Deep Relief i sadržaj pakovanja


Deep Relief je providan gel, mirisa na mentol, bez prisustva vidljivih čestica. Unutrašnje pakovanje je tuba koja sadrži 15g, 30g, 50g ili 100g gela. Spoljnje pakovanje je kartonska kutija koja sadrži tubu i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Oktal Pharma d.o.o.

Dušana Dude Timotijevića 9, Beograd, 11050 Beograd 22, PAK 149305

Republika Srbija


The Mentholatum Company Limited Velika Britanija

East Kilbride

1 Redwood Avenue Peel Park Campus


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Deep Relief, gel, tuba, 15 g: 515-01-5373-12-001 od 21.06.2013.

Deep Relief, gel, tuba, 30 g: 515-01-5374-12-001 od 21.06.2013.

Deep Relief, gel, tuba, 50 g: 515-01-5375-12-001 od 21.06.2013.

Deep Relief, gel, tuba, 100 g: 515-01-7328-12-001 od 21.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z