Apoteke Apoteke
grifols
Apoteke

TRITACE COMP

tabl. 28x(5mg+25mg)
CENA: 649,18 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TRITACE® comp


tablete , (5 mg+25 mg), blister, 2x14 kom


Proizvođač: Sanofi-Aventis S.p.A.


Adresa: 67019 Scoppito, Italija Strada Statale N° 17, km 22 Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd


TRITACE® comp; 5mg+25mg; tablete INN: ramipril, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TRITACE COMP i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TRITACE COMP

 3. Kako se upotrebljava lek TRITACE COMP

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TRITACE COMP

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRITACE COMP I ČEMU JE NAMENJEN


  TRITACE COMP tablete predstavljaju kombinaciju ramiprila i hidrohlortiazida.


  Ramipril pripada grupi lekova koji se nazivaju ACE inhibitori (inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima). Deluje tako što:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRITACE COMP


  Lek TRITACE COMP ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRITACE COMP


  Uzimajte lek TRITACE COMP tačno tako kako Vam je lekar rekao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka TRITACE COMP

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i sa bilo kojim drugim lekom, kod nekih pacijenata koji uzimaju TRITACE COMP tablete mogu da se jave neželjena dejstva, iako se ne javljaju kod svih osoba koje uzimaju ovaj lek.


  Odmah prekinite sa uzimanjem TRITACE COMP tableta i obratite se Vašem lekaru ukoliko primetite neko od ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će Vam trebati hitno lečenje:

 5. KAKO ČUVATI LEK TRITACE COMP


  Čuvati van domašaja dece


  Rok upotrebe


  3 godine


  Ovaj lek ne treba upotrebljavati posle isteka roka trajanja naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Bez posebnih uslova čuvanja.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek TRITACE COMP


TRITACE COMP:

Jedna tableta sadrži 2,5 mg ramiprila i 12,5 mg hidrohlortiazida

Pomoćne supstance: hidroksipropilmetilceluloza, preželatinizovani kukuruzni skrob, celuloza, mikrokristalna, natrijum-stearilfumarat.


Kako izgleda lek TRITACE COMP i sadržaj pakovanja


Tablete sa podeonom crtom.


(Duguljaste tablete, bele do skoro bele boje sa obostranom utisnutom podeonom crtom, oznakom “HNW” i zaštićenim znakom proizvođača, sa obe strane tablete).


PVC/aluminijumski termički oblikovani blister. Tritace® comp: blister, 2x 14 tableta


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Sanofi-Aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd


Proizvođač:


Sanofi-Aventis S.p.A.

67019 Scoppito, Italija Strada Statale N° 17, km 22


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2533-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines