Apoteke Apoteke
menarini
Apoteke

TELMIKOR

tableta; 40mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 420,55 din.

tableta; 80mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 589,25 din.


UPUTSTVO ZA LEK


TELMIKOR ®, tableta, 40mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 tableta

TELMIKOR ®, tableta, 80mg

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE AD Leskovac


Adresa: Vlajkova 199, Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE AD Leskovac


Adresa: Vlajkova 199, Leskovac, SrbijaZaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik TELMIKOR ®, 40mg, tableta TELMIKOR ®, 80mg, tableta


INN telmisartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek TELMIKOR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek TELMIKOR

 3. Kako se upotrebljava lek TELMIKOR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek TELMIKOR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TELMIKOR I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek TELMIKOR pripada grupi lekova poznatih kao antagonisti angiotenzin-II receptora. Angiotenzin II je

  supstanca koja se proizvodi u Vašem telu a koja sužava Vaše krvne sudove, uzrokujući tako povećanje Vašeg krvnog pritiska. Lek TELMIKOR blokira ovaj efekat angiotenzina II, uzrokujući opuštanje krvnih sudova, i na taj način snižava Vaš krvni pritisak.


  Lek TELMIKOR se koristi za terapiju esencijalne hipertenzije (visokog krvnog pritiska). «Esencijalna» znači da visok krvni pritisak nije izazvan nijednim drugim stanjem.


  Ako se ne leči, visok krvni pritisak može da ošteti krvne sudove mnogih organa, što ponekad može da dovede do srčanog udara, oslabljenog rada srca ili bubrega, moždanog udara ili slepila. Obično nema nikakvih simptoma visokog krvnog pritiska, dok ne nastane oštećenje. Prema tome, važno je da se krvni pritisak redovno meri kako bi se proverilo da je u granicama normale.


  Lek TELMIKOR se, takođe, koristi za smanjenje neželjenih događaja vezanih za rad srca i krvnih sudova (kao npr. srčani ili moždani udar) kod pacijenata koji su pod rizikom, jer imaju smanjen ili blokiran dotok krvi u srce ili noge, ili su imali moždani udar, ili imaju šećernu bolest sa visokim rizikom. Vaš lekar može da Vam kaže ukoliko imate visok rizik za bilo koji od ovih događaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TELMIKOR


  Lek TELMIKOR ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TELMIKOR

  Uvek uzimajte TELMIKOR tačno kako Vam je lekar rekao. Treba da proverite sa Vašim lekarom ili

  farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Uobičajena doza leka TELMIKOR je jedna tableta na dan.


  Pokušajte da tabletu uzimate svakoga dana u isto vreme. TELMIKOR možete da uzimate uz hranu ili bez nje. Tablete treba da progutate cele, sa malo vode ili nekog bezalkoholnog napitka.

  Važno je da uzimate Telmikor svakoga dana sve dok Vam Vaš lekar ne kaže drugačije.


  Ukoliko imate utisak da je dejstvo leka TELMIKOR suviše jako ili suviše slabo, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za terapiju visokog krvnog pritiska, uobičajena doza leka TELMIKOR za većinu pacijenata je jedna tableta od 40 mg jednom dnevno radi kontrole krvnog pritiska tokom perioda od 24 h. Međutim, ponekad Vaš lekar može


  da preporuči nižu dozu od 20 mg ili višu dozu od 80 mg.


  Inače, TELMIKOR može da se koristi u kombinaciji sa diureticima (“tablete koje olakšavaju izlučivanje vode iz organizma”) kao što je hidrohlortiazid za koga je bilo pokazano da ima dodatni efekat na snižavanje krvnog pritiska sa lekom TELMIKOR .


  Za smanjenje kardiovaskularnih događaja (događaja vezanih za srce i krvne sudove), uobičajena doza leka TELMIKOR je jedna tableta od 80 mg jednom dnevno. Na početku preventivne terapije lekom TELMIKOR 80 mg, krvni pritisak bi trebalo često proveravati.


  Ukoliko Vaša jetra ne radi kako treba, uobičajena doza ne bi trebalo da pređe 40 mg jednom dnevno.


  Ako ste uzeli više leka TELMIKOR nego što je trebalo


  Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se obratite svom lekaru, farmaceutu ili hitnoj službi najbliže bolnice.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek TELMIKOR

  Ako ste zaboravili da uzmete svoju dozu, ne brinite. Uzmite je čim se setite, a onda nastavite kako je uobičajeno. Ako ste jednog dana zaboravili da uzmete svoju tabletu, uzmite Vašu normalnu dozu sutradan. Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite pojedinačne zaboravljene doze.


  Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi korišćenja ovog leka, pitajte svog lekara ili farmaceuta.

  Ako naglo prestanete da uzimate lek TELMIKOR


  Uzimajte lek TELMIKOR svakog dana sve dok Vam lekar ne kaže drugačije. Ako mislite da ovaj lek suviše slabo ili suviše jako deluje na Vas, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi drugi lekovi i TELMIKOR može da izazove neželjena dejstva, iako ne kod svih pacijenata.


  Neželjena dejstva se javljaju sa određenom učestalosti, što je definisano na sledeći način: veoma česta: više od 1 od 10 pacijenata

  česta: javlja se kod 1 do 10 pacijenata od 100


  povremena: javlja se kod 1 do 10 pacijenata od 1000 retka: javlja se kod 1 do 10 pacijenata od 10000

  veoma retka: javlja se kod manje od 1 u 10 000 pacijenata

  Neka neželjena dejstva mogu da budu veoma ozbiljna i da zahtevaju hitnu medicinsku intervenciju. Potrebno je da se odmah obratite Vašem lekaru ako osetite bilo koji od navedenih simptoma:


  Sepsa* (često zvana „trovanje krvi“, je teška infekcija sa zapaljenskim odgovorom čitavog organizma), brzo oticanje kože i sluznica (angioedem); ova neželjena dejstva su retka ali izuzetno teška i pacijenti treba da


  prestanu sa uzimanjem leka i hitno se obrate svom lekaru. Ukoliko se ova dejstva ne leče mogu da dovedu do smrtnog ishoda.


  Moguća neželjena dejstva leka TELMIKOR : Česta neželjena dejstva mogu da budu:

  Nizak krvni pritisak (hipotenzija) kod pacijenata koji su lečeni za smanjenje kardiovaskularnih neželjenih događaja (neželjenih događaja na srcu i krvnim sudovima).


  Povremena neželjena dejstva mogu da budu:


  Infekcije organa za mokrenje, infekcije gornjih disajnih puteva (npr. zapaljenje grla, zapaljenje sinusnih šupljina, kijavica), nedostatak crvenih krvnih ćelija (anemija), povećanje nivoa kalijuma u krvi, problemi pri pokušaju da se zaspi, osećaj tuge (depresija), nesvestica (sinkopa), vrtoglavica (vertigo), usporen puls (bradikardija), nizak krvni pritisak (hipotenzija) kod pacijenata lečenih zbog visokog krvnog pritiska, vrtoglavica prilikom ustajanja (ortostatska hipotenzija), kratak dah, bol u trbuhu, proliv, nelagodnost u stomaku, nadutost trbuha, povraćanje, svrab, pojačano znojenje, osip izazvan lekom, bol u leđima, grč mišića, mišićni bol (mialgija), oštećenje bubrega uključujući akutnu bubrežnu insuficijenciju, bol u grudima, osećaj slabosti, i povećan nivo kreatinina u krvi.


  Retka neželjena dejstva mogu da budu:


  Sepsa*(često zvana «trovanje krvi», je teška infekcija sa zapaljenskim odgovorom čitavog tela koji može da vodi do smrtnog ishoda), povećanje određenog tipa belih krvnih ćelija (eozinofilija), smanjenje broja trombocita (trombocitopenija), teška alergijska reakcija (anafilaktička reakcija), alergijske reakcije (npr. ospa, svrab, otežano disanje, zviždanje u grudima, preznojavanje lica ili nizak krvni pritisak), nizak nivo šećera u krvi (kod pacijenata sa dijabetesom), anksioznost, poremećen vid, ubrzan puls (tahikardija), suva usta, nelagodnost u stomaku, abnormalna funkcija jetre**, nagli otok kože i sluznice koji može da izazove smrt (angioedem sa smrtnim ishodoom), ekcem (poremećaj kože), crvenilo kože, koprivnjača (urtikarija), teška ospa usled primene leka, bol u zglobu (artralgija), bol u ekstremitetu, tetivni bol, simptomi slični gripu, smanjen nivo hemoglobina (protein krvi), povećan nivo mokraćne kiseline, enzima jetre ili kreatin-fosfokinaze u krvi.


  Veoma retka neželjena dejstva mogu da budu:


  Progresivno stvaranje ožiljnog tkiva pluća (intersticijalna bolest pluća)


  *U dugotrajnoj studiji koja je uključila više od 20 000 pacijenata, više pacijenata koji su dobijali telmisartan su dobili sepsu u odnosu na one koji nisu dobijali telmisartan. Do sepse je došlo slučajno ili zbog trenutno nepoznatog mehanizma nastanka.


  ** Većina slučajeva abnormalne funkcije jetre i poremećaja jetre u toku postmarketinškog iskustva upotrebe leka se dogodila kod pacijenata u Japanu. Japanski pacijenti su imali veće šanse da ispolje ovo neželjeno dejstvo.


  Ukoliko bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koja neželjena dejstva koji nisu nabrojana u ovom uputstvu, molimo Vas recite Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK TELMIKOR


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe je 2 (dve) godine.


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek TELMIKOR

Aktivna supstanca:

TELMIKOR ®, tablete, 30x40mg:, Jedna tableta sadrži 40mg telmisartana TELMIKOR ®, tablete, 30x 80mg: Jedna tableta sadrži 80mg telmisartana


Pomoćne supstance: Kalijum-hidroksid, pelete Povidon

Kroskarmeloza-natrijum Manitol

Magnezijum-stearat

Kako izgleda lek TELMIKOR i sadržaj pakovanja

TELMIKOR 40 mg: duguljaste, bikonveksne tablete bele boje na jednoj strani je utisnuta podeona crta i utisnuta

oznaka „T“ sa jedne strane podeone crte. Dimenzije su 5,9 x 12,0 mm


TELMIKOR 80 mg: duguljaste, bikonveksne tablete bele boje sa utisnutom oznakom „T1“ na jednoj strani. Dimenzije su 7,9 x 16,2 mm


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Alu/Alu blister (3 x 10 tableta u blisteru).

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa uputstvom za pacijenta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE AD Leskovac, Vlajkova 199, Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


TELMIKOR ®, tableta, 40mg: 515-01-426-12-001...........03.07.2013.

TELMIKOR ®, tableta, 80mg: 515-01-427-12-001...........03.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines