FISKocr

DOKSICIKLIN


UPUTSTVO ZA LEK


DOKSICIKLIN kapsule, tvrde 100 mg

Pakovanje: 5 x 100 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Srbija


DOKSICIKLIN kapsule, tvrde 100 mg

INN: doksiciklin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek DOKSICIKLIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DOKSICIKLIN

 3. Kako se upotrebljava lek DOKSICIKLIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DOKSICIKLIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOKSICIKLIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Doksiciklin kapsule sadrže aktivnu supstancu doksiciklin, koji pripada grupi lekova poznatoj kao tetraciklinski antibiotici. Doksiciklin je namenjen lečenju raznih vrsta infekcija:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOKSICIKLIN


  Lek DOKSICIKLIN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOKSICIKLIN


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek suviše slabo ili suviše jako deluje na Vaš organizam, obavestite Vašeg lekara. Neophodno je da uzimate lek svaki dan; ukoliko prekinete lečenje pre nego što Vam je Vaš lekar odredio, Vaše stanje se može pogoršati.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Doksiciklin može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.


  Ukoliko primetite neki od dole navedenih simptoma alergijske reakcije obratite se odmah Vašem lekaru. Iako se veoma retko mogu javiti, simptomi mogu biti veoma teški.


  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija Doksiciklin-a, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK DOKSICIKLIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: 4 godine.

  Nemojte koristiti DOKSICIKLIN kapsule posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25 oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DOKSICIKLIN


Aktivne supstance su:


DOKSICIKLIN 100 mg, kapsule, tvrde:

1 kapsula sadrži: 100 mg doksiciklina (u obliku doksiciklin-hiklata)


Ostali sastojci su:


DOKSICIKLIN 100 mg, kapsule, tvrde:

Laktoza monohidrat; Skrob, kukuruzni; Magnezijum-stearat; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;

Natrijum-laurilsulfat.


Tvrde želatinske kapsule Boja kapsule:

Glava kapsule - tamno zelena: Titan dioksid (E 171 C.I. 77891); Quinoline Yellow (E 104 C.I. 47005); Sunset Yellow (E 110 C.I. 15985); Patent Blue (V E131 C.I. 42051); Brilliant Black (E 151 C.I. 28440). Telo kapsule – tamno zelena: Titan Dioksid (E 171 C.I. 77891); Quinoline Yellow (E 104 C.I. 47005); Sunset Yellow (E 110 C.I. 15985); Patent Blue (V E131 C.I. 42051); Brilliant Black (E 151 C.I. 28440).


Kako izgleda lek DOKSICIKLIN i sadržaj pakovanja


DOKSICIKLIN 100 mg, kapsule, tvrde:

Prašak svetložute boje u tvrdim, neprovidnim, tamnozelenim želatinskim kapsulama N°2.

Blister pakovanje (Al/PVC). Pakovanje sadrži jedan blister sa 5 kapsula.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, Vršac, Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, Vršac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Januar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6946-10-001 od 22.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z