FISKocr

HEMOKVIN


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


HEMOKVIN 10 mg film tablete HEMOKVIN 20 mg film tablete (kvinapril)


Proizvođač: Hemofarm A.D. u saradnji sa PFIZER H.C.P. Corporation USA, New York, 235 East 42nd Street

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, Vršac, Srbija


HEMOKVIN 10 mg film tablete

INN: kvinapril


HEMOKVIN 20 mg film tablete

INN: kvinapril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek HEMOKVIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre primene leka HEMOKVIN

 3. Kako se upotrebljava lek HEMOKVIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek HEMOKVIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HEMOKVIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Hemokvin sadrži aktivni sastojak kvinapril, koji pripada grupi lekova poznatoj kao ACE (angiotenzin konvertujući enzim) inhibitori. ACE inhibitori šire krvne sudove što može dovesti do smanjenja pritiska u krvnim sudovima.

  Kvinapril se koristi u lečenju povišenog krvnog pritiska i insuficijencije (slabosti) srca.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE PRIMENE LEKA HEMOKVIN


  Lek HEMOKVIN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HEMOKVIN


  Hemokvin treba uzimati jednom do dvaput dnevno. Lečenje se obično započinje sa nižom dozom koju, ukoliko je neophodno, može povećati Vaš lekar. Hemokvin tablete se mogu uzimati i u toku obroka kao i van obroka, sa malo tečnosti, uvek u isto doba dana, optimalno ujutru.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i Hemokvin može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava prestanite sa uzimanjem leka i odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu. Ova neželjena dejstva mogu biti ozbiljna, iako se veoma retko javljaju.



  Za vreme terapije ovim lekom mogu se javiti izvesne promene u rezultatima testova krvi, zbog čega će Vaš lekar povremeno raditi ispitivanja krvi. Ukoliko primetite pojavu modrica ili se osećate veoma umorno, ako ste dijabetičar i poraste Vam nivo šećera u krvi, obavestite o tome Vašeg lekara kako bi se sproveli neophodni laboratorijski testovi.


  Ukoliko primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na HEMOKVIN film tablete, a nisu pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HEMOKVIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:

  3 (tri) godine. Nemojte koristiti HEMOKVIN film tablete posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:

  Čuvati na temperaturi do 25 oC.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek HEMOKVIN


Aktivne supstance su:


HEMOKVIN, 10 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži: 10 mg kvinaprila (što odgovara 10,832 mg kvinapril-hidrohlorida).


HEMOKVIN, 20 mg, film tablete:

1 film tableta sadrži: 20 mg kvinaprila (što odgovara 21,664 mg kvinapril-hidrohlorida).


Ostali sastojci su:


HEMOKVIN 10 mg, film tablete:

Jezgro: laktoza monohidrat, magnezijum karbonat teški, želatina, krospovidon, magnezijum-stearat.

Film: Opadry beli OY-S-7331 (boja), kandelila vosak.


HEMOKVIN 20 mg, film tablete:

Jezgro: laktoza monohidrat, magnezijum karbonat teški, želatina, krospovidon, magnezijum-stearat.

Film: Opadry beli OY-S-7331 (boja), kandelila vosak.


Kako izgleda lek HEMOKVIN i sadržaj pakovanja


HEMOKVIN 10 mg, film tablete:

Trouglaste, bikonveksne film tablete, bele boje, sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Dva blistera (oPA/Al/PVC-Al) sa po 10 film tableta od 10 mg u kartonskoj kutiji.


HEMOKVIN 20 mg, film tablete:

Okruglaste, bikonveksne film tablete, bele boje sa utisnutom podeonom crtom na jednoj strani. Dva blistera (oPA/Al/PVC-Al) sa po 10 film tableta od 20 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Srbija u saradnji sa PFIZER H.C.P. Corporation USA, New York, 235 East 42nd Street


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Jun 2011


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj rešenja: 515-01-5202-10-001 od 22.08.2011. za lek Hemokvin, 10mg

Broj rešenja: 515-01-5205-10-001 od 19.08.2011 za lek Hemokvin, 20mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z