FISKocr

Symbicort Turbuhaler


UPUTSTVO ZA LEK


Symbicort® Turbuhaler®, prašak za inhalaciju, (4,5 mikrograma/doza + 80 mikrograma/doza) Pakovanje: inhaler, 1 x 60 doza


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: AstraZeneca AB


Adresa: 151 85 Södertalje, Kvarnbergagatan 12, Švedska

Podnosilac zahteva: AstraZeneca UK Limited - Predstavništvo

Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


Symbicort® Turbuhaler®, prašak za inhalaciju, 4,5 mikrograma/doza + 80 mikrograma/doza formoterol, budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Symbicort Turbuhaler i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Symbicort Turbuhaler

 3. Kako se upotrebljava lek Symbicort Turbuhaler

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Symbicort Turbuhaler

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Symbicort Turbuhaler I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Symbicort Turbuhaler je višedozni prašak za inhalaciju (udisanje).

  Lek Symbicort Turbuhaler sadrži dve aktivne supstance: formoterol-fumarat, dihidrat i budesonid.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Symbicort Turbuhaler


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Symbicort Turbuhaler ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Symbicort Turbuhaler


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Symbicort Turbuhaler može da ispolji neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti kod svakog.

  Ukoliko Vam se dogodi bilo šta od navedenog, prestanite da koristite lek Symbicort Turbuhaler i javite se svom lekaru odmah:

 5. KAKO SE ČUVA LEK Symbicort Turbuhaler Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Symbicort Turbuhaler Symbicort Turbuhaler

Sadržaj aktivnih supstanci:

Jedna doza sadrži 4,5 mikrograma formoterol-fumarat, dihidrata i 80 mikrograma budesonida.


Sadržaj pomoćnih supstanci: Laktoza, monohidrat.


Kako izgleda lek Symbicort Turbuhaler i sadržaj pakovanja

Lek Symbicort Turbuhaler je višedozni inhaler u kome se nalazi prašak za inhalaciju, u obliku granula okruglog

oblika, bele ili skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje leka je plastični inhaler bele boje sa crvenom pokretnom bazom, koja se aktivira okretanjem. Inhaler je napravljen od različitih plastičnih materijala. Jedan inhaler sadrži 60 doza (4,5 mikrograma formoterol-fumarat, dihidrata i 80 mikrograma budesonida po jednoj inhalaciji).

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi inhaler i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


AstraZeneca UK Limited - Predstavništvo Augusta Cesarca 12, Beograd, Srbija


Proizvođač:


AstraZeneca AB

151 85 Södertalje, Švedska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5613-12-001 od 17.04.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z