FISKocr

Mivisia


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Mivisia®, 1 mg, 2x14 kom

film tableta


Proizvođač i adresa: Synthon Hispania, S.L.

C/Casteló, 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španija

ili

Synthon BV

Microweg 22, 6545 CM Nijmgen, Holandija


Podnosilac zahteva: sanofi-aventis doo


Adresa: Španski boraca 3/VI, 11070 Beograd, SrbijaMivisia®, 1 mg, film tablete INN anastrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Mivisia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Mivisia

 3. Kako se upotrebljava lek Mivisia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Mivisia

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MIVISIA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Mivisia sadrži aktivnu supstancu anastrozol. Anastrozol pripada grupi lekova poznatih pod

  imenom inhibitori aromataze. Lek se koristi u lečenju tumora dojke kod žena koje su u postmenopauzi. Anastrozol smanjuje količinu hormona estrogena koji Vaš organizam proizvodi. Lek Mivisia to postiže tako sto blokira aktivnost prirodne supstance u Vašem organizmu enzima aromataze, koji kontroliše nastanak i nivo ženskih polnih hormona iz grupe estrogena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MIVISIA


  Lek Mivisia ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MIVISIA


  Lek Mivisia uzimite uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Lek Mivisia ne smeju da uzimaju deca. Odrasli, uključujući starije:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Mivisia, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstava, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih..

  Alergijske reakcije

  Ako primetite neki od sledećih simptoma, odmah pozovite hitnu pomoć, obratite se Vašem lekaru ili

  idite do najbliže zdravstvene ustanove:

 5. KAKO ČUVATI LEK MIVISIA


  Čuvajte van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  30 meseci

  Lek Mivisia se ne sme upotrebljavati posle isteka roka trajanja, navedenog na kutiji posle oznake „Važi do:“. Prve dve cifre označavaju mesec, a poslednje četiri cifre godinu. Datum isteka roka trajanja podrazumeva poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Posavetujte se sa svojim farmaceutom o tome kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Lekove nemojte bacati sa otpadnom vodom, niti sa otpacima iz domaćinstva.. Na taj način ćete doprineti zaštiti okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Mivisia


Aktivni sastojak leka je anastrozol. Jedna tableta sadrži 1 mg anastrozola. Ostali sastojci:


Kako izgleda lek Mivisia i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, sa utisnutom oznakom „ANA“ i „1“ na jednoj strani tablete.


Mivisia 1 mg, film tablete, 28 film tableta u PVC/PE/PVDC/Alu blisterima (2x14 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Synthon Hispania, S.L., C/Casteló, 1, Poligono Las Salinas, 08830 Sant Boi de Llobregat, Španija ili

Synthon BV, Microweg 22, 6545 CM Nijmgen, Holandija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onogproizvođača

koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5832-09-001 od 12.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org