Apoteke Apoteke
astellas
Apoteke

Tamsol

kaps. sa produženim oslobađanjem, tvrda; 0,4mg; ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom
CENA: 608,52 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tamsol®; kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 0.4 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija


Tamsol®; kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda; 0.4 mg tamsulosin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tamsol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tamsol

 3. Kako se upotrebljava lek Tamsol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tamsol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TAMSOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Tamsol sadrži aktivnu supstancu tamsulosin-hidrohlorid. Pripada grupi lekova pod nazivom blokatori alfa1A/1D- adrenoreceptora. Ovaj lek deluje tako što opušta glatke mišiće prostate i uretre, i na taj način omogućava lakši prolaz urina i olakšava mokrenje. Dodatno, smanjuje nagon za čestim mokrenjem.

  Lek Tamsol se koristi za lečenje simptoma donjih delova urinarnog trakta, udruženim sa uvećanjem prostate (benigna hiperplazija prostate). Ovi simptomi uključuju poteškoće pri mokrenju, tanak ili isprekidani mlaz mokraće, nagon za neodložnim ili čestim mokrenjem tokom dana ili noći.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TAMSOL

  Lek Tamsol ne smete koristiti:


  Kada uzimate lek Tamsol, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TAMSOL

  Uvek uzimajte lek Tamsol onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.

  Uobičajena doza je 1 kapsula dnevno i poželjno je da se uzima svakog dana u isto vreme nezavisno od obroka. Kapsulu treba uzimati u stojećem položaju ili sedeći uspravno (ne treba ležati), i treba je progutati celu sa malo vode. Ne treba žvakati kapsulu.

  Lek Tamsol je namenjen za dugotrajnu terapiju. Pozitivan efekat na bešiku i mokrenje postiže se dugotrajnom upotrebom ovog leka.


  Ako ste uzeli više leka Tamsol nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli više leka nego što je trebalo, može doći do neželjenog sniženja krvnog pritiska i ubrzanog srčanog ritma, uz pojavu vrtoglavice. Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Tamsol nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tamsol

  Ako ste zaboravili da uzmete lek, uzmite ga čim se setite tokom istog dana. U slučaju da ste propustili terapiju jednog dana, sledećeg dana nastavite da uzimate lek po uobičajenom rasporedu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da bi nadonadili propuštenu dozu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tamsol

  Ukoliko naglo prestanete da koristite lek, postoji mogućnost ponovne pojave simptoma. Uvek uzimajte lek onoliko dugo, koliko je lekar preporučio, čak i kada se simptomi bolesti povuku.

  Nikada nemojte prekidati terapiju, bez predhodne konsultacije sa Vašim lekarom.

  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Tamsol može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.


  Česte (javljaju se kod više od 1 u 100, a manje od 1 u 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  U slučaju predstojeće operacije katarakte (zamućenje sočiva) i ako uzimate ili ste predhodno bili na terapiji lekom Tamsol primećene su moguće komplikacije tokom operacije zbog nedovoljnog širenja zenice i opuštanja dužice.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK TAMSOL

  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Tamsol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tamsol

Aktivna supstanca: tamsulosin-hidrohlorid.

Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda sadrži 0.4mg tamsulosin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance:

Sastav peleta: celuloza, mikrokristalna; metakrilna kiselina – etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30%; trietilcitrat; talk; voda, prečišćena.

Sastav tela kapsule: želatin; gvožđe-oksid, crveni (E172); gvožđe-oksid, žuti (E172); titan-dioksid (E171); Sastav kape kapsule: želatin; gvožđe-oksid, žuti (E172); titan-dioksid (E171); gvožđe-oksid, crni (E172); indigo karmin (E 132);

Sastav boje na kapsuli: šelak Glaze 45% (20% esterifikovan u etanolu); gvožđe-oksid, crni (E 172); n-butil alkohol; voda, prečišćena; propilenglikol; etanol, anhidrovani; izopropil alkohol; amonijum-hidroksid 28%.


Kako izgleda lek Tamsol i sadržaj pakovanja

Kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde.

Tvrde želatinske kapsule sa narandžastim telom i kapom maslinasto zelene boje. Telo i kapa kapsule imaju odštampanu crnu liniju na vrhu. Na kapi je crnim mastilom odštampana oznaka “TSL 0.4”. Kapsule su punjene peletama bele do skoro bele boje.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Tamsol, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 30x0.4mg: 3 blistera (PVC/PVDC/Alu ili PVC/PE/PVDC/Alu) sa po 10 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdih u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Vojvode Stepe 18, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Milorada Jovanovića 9, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Tamsol, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 30x0.4mg: 515-01-3986-12-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines