Moozeeck

Bronchobos


UPUTSTVO ZA LEK


BRONCHOBOS® 375 mg kaspule, tvrde

Pakovanje: blister, 3 x 10 kapsula, tvrdih


Proizvođač: Bosnalijek d.d.


Adresa: Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina Podnosilac zahteva: Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd

Adresa: Cara Nikolaja II 61b


Bronchobos® 375 mg kapsule, tvrde

karbocistein


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bronchobos® da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bronchobos® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bronchobos®

 3. Kako se upotrebljava lek Bronchobos®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bronchobos®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BRONCHOBOS® I ČEMU JE NAMENJEN


  Bronchobos® tvrde kapsule sadrže kao aktivnu supstancu karbocistein, koji pripada grupi lekova pod nazivom ”Mukolitici”. Mukolitici smanjuju gustinu i lepljivost bronhijalnog sekreta (sluzi) i na taj način olakšavaju iskašljavanje.


  Bronchobos® tvrde kapsule se primenjuju kod problema sa disajnim putevima (respiratorni trakt). Ovi problemi nastaju kada se stvara previše bronhijalnog sekreta ili je on prekomerno gust i lepljiv.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BRONCHOBOS®


  Lek BRONCHOBOS® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BRONCHOBOS®


  Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uputstvo za upotrebu leka

  Lek Bronchobos uzimajte tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Bronchobos® primenite uvek oralno.

  Ukoliko primetite da ovaj lek na Vas deluje previše slabo ili previše jako, ne menjajte dozu svojom odlukom, nego se obratite Vašem lekaru.


  Doziranje

  Odrasli( uključujućiistarijeosobe)

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Bronchobos, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko primetite neko od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite o tome Vašeg lekara ili otiđite u najbližu zdravstvenu ustanovu:


 5. KAKO ČUVATI LEK BRONCHOBOS®


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Bronchobos posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BRONCHOBOS®


Aktivne supstance:

Karbocistein 375,00 mg


Ostali sastojci su:

skrob, kukuruzni; želatin; silicijum- dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum- stearat.


Pomoćne supstance tela i kape kapsule: titan-dioksid, želatin, Quinoline Yellow E 104, Sunset Yellow E 110.


Kako izgleda lek BRONCHOBOS i sadržaj pakovanja


Kapsula, tvrda.

Beli prašak u tvrdim želatinskim kapsulama No.0, žute boje.


PVC/Al blister sa po 10 kapsula, tvrdih u kartonskoj kutiji sa 3 blistera (30 kapsula, tvrdih).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo Bosnalijek d.d., Beograd, Cara Nikolaja II 61b Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta. Broj i datum dozvole:

Broj i datum dozvole za lek BRONCHOBOS® 375 mg; 30 kapsule, tvrde: 515-01-2330-09-001 od 19.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z