Moozeeck

LORAZEPAM


UPUTSTVO ZA LEK


▲ LORAZEPAM, tablete, 1 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 2 x 15 kom


▲LORAZEPAM, tablete, 2,5 mg

Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


▲ LORAZEPAM, 1 mg, tablete

▲ LORAZEPAM, 2,5 mg, tablete INN: lorazepam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek LORAZEPAM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LORAZEPAM

 3. Kako se upotrebljava lek LORAZEPAM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LORAZEPAM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LORAZEPAM I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lorazepam pripada grupi lekova poznatih pod zajedničkim imenom benzodiazepini.

  Lorazepam tablete se koriste se za kratkotrajno lečenje stanja psihičke napetosti, uznemirenosti, nervoze ili nesanice, tj. u stanjima koja negativno utiču na ukupni kvalitet života.

  Ovaj lek primenjuje se i u cilju smirivanja i opuštanja pacijenata koji se pripremaju za operacije ili veće hirurške zahvate stomatologa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LORAZEPAM


  Lek LORAZEPAM ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LORAZEPAM


  Lek LORAZEPAM uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Tablete treba progutati cele, bez žvakanja, sa malo vode.


  Odrasli i deca starija od 13 godina:


  Anksioznost:

  1 mg do 4 mg na dan, podeljeno u više doza. Vaš lekar će Vam odrediti koliko često da uzimate tablete.


  Nesanica:

  1. mg do 2 mg uveče, neposredno pred spavanje.


   Priprema za operacije i za intervencije stomatologa:

  2. mg do 3 mg veče pred operaciju i 2 mg do 4 mg, 1h ili 2h pre operacije.


  Deca starosti od 5 do 13 godina:


  Priprema za operacije i za intervencije stomatologa:

  doza je obično između 0.5 i 2.5 mg (u zavisnosti od težine Vašeg deteta) najmanje 1h pre operacije. Lek LORAZEPAM se ne preporučuje u lečenju anksioznosti, kao ni u lečenju nesanice kod dece. Kod dece mlađe od 5 godina se ne preporučuje primena leka LORAZEPAM.

  Pacijenti sa oslabljenom funkcijom jetre ili bubrega:

  Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega se moraju češće kontrolisati, a doziranje se mora usklađivati sa odgovorom pacijenta na terapiju. Niže doze mogu biti dovoljne kod ovih pacijenata.

  Ukoliko imate teško oštećenje jetre ne smete koristiti lek LORAZEPAM.


  Starije osobe

  Starijim osobama mogu se dati niže doze leka LORAZEPAM i one obično predstavljaju polovinu doze koju uzimaju odrasli. Međutim, ova niža doza se po potrebi može prilagoditi.


  Ako su Vam LORAZEPAM tablete propisane zbog napetosti, uznemirenosti, nervoze ili nesanice, terapija bi trebalo da traje od nekoliko dana do, najduže, 4 sedmice, uključujući i period postepenog ukidanja leka.


  Ako ste uzeli više leka LORAZEPAM nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka LORAZEPAM nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite pakovanje leka sa sobom, čak iako u njemu nema više tableta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LORAZEPAM


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LORAZEPAM i ako je prošlo manje od 3 sata od uobičajenog vremena za uzimanje leka, uzmite lek što je pre moguće. Ako je prošlo više od 3 sata, uzmite sledeću dozu leka prema uobičajenom režimu doziranja. Nemojte uzimati duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako lek LORAZEPAM uzimate zbog nesanice, a zaboravili ste da ga uzmete, uzmite ga samo ako ćete nakon toga biti u mogućnosti da spavate 7 do 8 sati.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LORAZEPAM


  Kada istekne vreme koje je lekar predvideo za lečenje Vaših tegoba, jedino on može odlučiti da li sa terapijom treba nastaviti.

  Količina LORAZEPAM tableta i učestalost njihovog uzimanja mora se polako smanjivati pred završetak

  lečenja. To su uslovi da se Vaš organizam pripremi da funkcioniše bez leka i da se smanji rizik od pojave, za Vas, neprijatnih naknadnih efekata. O načinu da ove pojave izbegnete morate se savetovati sa Vašim lekarom.

  Kada prestanete sa uzimanjem LORAZEPAM tableta mogu se javiti apstinencijalni simptomi kao što su

  glavobolja, bol u mišićima, uznemirenost, napetost, depresija, vrtoglavica, mučnina, proliv, gubitak apetita, konfuzija, razdražljivost, drhtavica, bol u stomaku, promene srčane frekvencije (broj otkucaja srca u minutu), kratkotrajni gubitak pamćenja, visoka telesna temperatura i preznojavanje. Nije isključeno i da ponovo imate nesanicu. U ovakvim slučajevima obratite se Vašem lekaru za savet.

  Ne smete odjednom prekinuti uzimanje svog leka. To može imati za posledicu gubitak osećaja za realnost u svakodnevnom životu, osećaj otuđenosti i nesposobnost emotivnog reagovanja. Pojedini pacijenti žalili su se na osećaj utrnulosti i mravinjanja u rukama i nogama, povraćanje, zujanje u ušima, halucinacije, grčeve (konvulzije) i preosetljivost na svetlost, zvuk ili dodir. U ovakvim slučajevima morate se odmah obratiti Vašem lekaru za savet.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek LORAZEPAM, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva koja se mogu javiti uglavnom nisu teška i ne traju dugo. Ipak, obavestite lekara ako bilo koji od Vaših simptoma postane težak i neugodan.


  Najčešća neželjena dejstva su: sedacija (umirenje), umor, pospanost, loša kontrola pokreta, konfuzija, depresija, vrtoglavica, slabost u mišićima/gubitak snage.


  Takođe se mogu javiti i sledeća neželjena dejstva: povećana osetljivost na svetlost, zvuke i dodir,

  grčevi (konvulzije), zatvor, žuta prebojenost kože i očiju, drhtavica, problemi sa vidom (duple slike i


  zamagljen vid), nejasan govor, glavobolja, gubitak pamćenja, intenzivne emocije, koma, samoubilačke misli, smanjena pažnja/koncentracija, poremećaj ravnoteže, teškoće sa disanjem, kao i teškoće sa disanjem tokom spavanja, pogoršanje plućnih oboljenja, alergijske reakcije po koži (npr. ospa, znojenje), gubitak kose, mučnina, seksualne smetnje.

  Kod pojedinih ljudi, upotreba benzodiazepina, pa i lorazepama, može dovesti do potencijalno fatalnih

  problema sa disanjem.

  Simptomi koji se uglavnom javljaju kod dece i starijih osoba su: uznemirenost, razdražljivost, agresivnost, bes, košmarni snovi, halucinacije, promene ličnosti i promene ponašanja i pogrešna verovanja.

  Neki pacijenti starijeg životnog doba mogu imati vrtoglavicu i biti skloni padu.

  Druga neželjena dejstva koja se retko javljaju tokom terapije lorazepamom su promene u krvi i funkciji jetre ili sniženje krvnog pritiska.


  Pri primeni benzodiazepina se mogu javiti teške alergijske reakcije, čak i nakon prve doze. U takvim slučajevima neophodno je potražiti hitnu medicinsku pomoć.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LORAZEPAM


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek LORAZEPAM posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LORAZEPAM Aktivne supstance su: LORAZEPAM, tablete, 1 mg:


1 tableta sadrži:

lorazepam 1 mg


LORAZEPAM, tablete, 2,5 mg:


1 tableta sadrži:

lorazepam 2,5 mg


Ostali sastojci su:


LORAZEPAM, tablete, 1 mg: LORAZEPAM, tablete, 2,5 mg:


Krospovidon; povidon K 30; laktoza, monohidrat; natrijum-laurilsulfat; indigotin E 132; magnezijum-stearat; talk.


Kako izgleda lek LORAZEPAM i sadržaj pakovanja


LORAZEPAM, tablete, 1 mg

Plave, okrugle tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani. Aluminijum/PVC blister.

Kutija sa 30 tableta (blister, 2 x 15 kom).


LORAZEPAM, tablete, 2,5 mg

Plave, okrugle tablete, sa podeonom crtom na jednoj strani. Aluminijum/PVC blister.

Kutija sa 20 tableta (blister, 2 x 10 kom).


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


Broj i datum poslednje obnove dozvole:


LORAZEPAM, tablete, 1 mg : 515-01-7346-10-001 od 06.10.2011.


LORAZEPAM, tablete, 2,5 mg : 515-01-7347-10-001 od 06.10.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z