Apoteke Apoteke
leslaboratoireservier
Apoteke

Tyrosur Powder


UPUTSTVO ZA LEK


Tyrosur® Powder prašak za kožu, 0,1%

pakovanje: bočica plasična, 1 x 5 g


Proizvođač: Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG


Adresa: Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Podnosilac zahteva: Salveo d.o.o.


Adresa: Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd, Srbija


Tyrosur® Powder, 0,1%, prašak za kožu


tirotricin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Tyrosur Powder, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tyrosur Powder i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tyrosur Powder

 3. Kako se upotrebljava lek Tyrosur Powder

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tyrosur Powder

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Tyrosur® Powder I ČEMU JE NAMENJEN


  Tyrosur Powder se koristi za lečenje malih površinskih i umereno vlažnih rana kao što su razderotine, ogrebotine i oderotine, sa prisutnom superinfekcijom izazvanom bakterijskim uzročnicima osetljivim na tirotricin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tyrosur Powder


  Lek Tyrosur Powder ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tyrosur Powder


  Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio lekar. Ukoliko niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za spoljašnju primenu.


  Ukoliko Vaš lekar nije drugačije propisao, uobičajena je sledeća doza:

  Tyrosur Powder treba lagano posuti 1-2 puta dnevno u tankom sloju da prekrije ozleđene delove kože i ukoliko je potrebno, prekriti zavojem.


  Trajanje lečenja zavisi od kliničkih manifestacija. U slučaju da ne dođe do poboljšanja nakon 7 dana, morate se obratiti lekaru.


  Ako mislite da je dejstvo leka prejako ili preslabo, odmah se obratite lekaru.


  Ako ste uzeli više leka Tyrosur Powder nego što je trebalo


  Ne očekuju se nikakve posledice. Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano. Ako su, uprkos tome, prisutni neuobičajeni simptomi, obratite se svom lekaru


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tyrosur Powder


  Nastavite sa lečenjem kao što je gore opisano.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tyrosur Powder

  Trajanje lečenja zavisi od ozbiljnosti i kliničke slike. Ukoliko prekinete lečenje lekom Tyrosur Powder, nećete postići željeno dejstvo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Tyrosur Powder, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:


  Veoma često: javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata Često: javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata Povremeno: javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata Retko: javljaju se kod manje od 1 na 1.000 pacijenata

  Veoma retko: javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata

  Nepoznato: na osnovu dostupnih podataka, učestalost ispoljavanja nije noguće utvrditi


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Veoma retko: reakcije preosetljivosti.


  Ukoliko se kod Vas razvije reakcija preosetljivosti, treba da odmah prekinete upotrebu leka Tyrosur Powder i obratite se svom lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Tyrosur Powder


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Tyrosur Powder posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnjem pakovanju i na bočici. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja. Nakon upotrebe dobro zatvoriti bočicu.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tyrosur Powder


Aktivna supstanca je tirotricin.

1 g praška sadrži 1 mg tirotricina (0,1%).


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat, makrogol 6000, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek Tyrosur Powder i sadržaj pakovanja


Beli prašak za spoljašnju primenu.


Unutrašnje pakovanje je polietilenska bočica sa bezbojnim polietilenskim perforiranim čepom i belim polietilenskim zatvaračem.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 5g praška.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Salveo d.o.o., Tošin bunar 272, 11070 Novi Beograd


Proizvođač:

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstr. 3, 61138 Niederdorfelden, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6198-11-001 od 27.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines