Apoteke Apoteke
endo
Apoteke

Tribestan


UPUTSTVO ZA LEK


Tribestan ® film tablete, 250 mg Pakovanje: blister 6x10 film tableta


Proizvođač: SOPHARMAPLC


Adresa: 16,IlienskoShossestreet,1220Sofija,R.Bugarska


Podnosilac zahteva: SOPHARMAPredstavništvoBeograd


Adresa: Kumodraška235,Beograd,Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Tribestan, 250 mg, film tablete

INN: herba Tribulus terrestris, suvi ekstrakt


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek možete nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Tribestan®, da bi ste sa njim postigli najbolje rezultate


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tribestan® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tribestan ®

 3. Kako se upotrebljava lek Tribestan ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tribestan ®

 6. Dodatne informacije


1 ŠTA JE LEK Tribestan ® I ČEMU JE NAMENJEN

Tribestan je tradicionalni lek koji sadrži suvi ekstrakt nadzemnih delova biljke Tribulus terrestis herba.

Tribestan stimuliše funkcije genitalnog sistema, povećava libido kao i snagu i trajanje erekcije.


Tribestan se tradicionalno primenjuje kod muškaraca u terapiji smanjenog libida (seksualne želje) i impotencije (seksualne nemoći).


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tribestan®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Tribestan® ne smete koristiti

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tribestan®


  Uvek uzimajte Tribestan® onako kako je preporučeno u uputstvu. Proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni u vezi nečega. Pre prve upotrebe leka potrebno je konsultovati se sa lekarom"

  Uzimajte tablete oralno, najbolje nakon obroka.

  Kod muškaraca sa smanjenim libidom i impotencijom, preporučena je doza od 1-2 tablete 3 puta dnevno. Trajanje terapije – najviše 90 dana.

  U slučaju razmatranja ponavljanja primene, neophodno je da se sprovede analiza enzima jetre.


  Ako ste uzeli više leka Tribestan® nego što je trebalo

  Nisu zabeleženi slučajevi predoziranja Tribestanom do danas. Međutim, ukoliko ste uzeli više leka nego što je preporučeno, konsultujte se sa vašim lekarom.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tribestan®


  Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite onu koju ste propustili! Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tribestan®


  Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije lekom Tribestan®


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Tribestan može prouzrokovati neželjena dejstva, ali se ne ispoljavaju kod svakog Reakcije preosetljivosti se mogu javiti kod nekih pacijenata. Moguća je pojava iritacije membrane stomačne mukoze.

  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, kontaktirajte vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK Tribestan® Rok upotrebe

  2 godine.

  Ne uzimati Tribestan nakon isticanja roka upotrebe, koje je označeno na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe je poslednji dan naznačenog meseca..


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage i svetlosti, na temperatuti do 25°C. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni . Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim zakonskim propisima


 5. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tribestan®


Rastvarač: metanol 80% V/V

- Ostali pomoćne materije u leku su:

celuloza, mikrokristalna; silicijum dioksid, koloidni, anhidrovani; povidon K 25; krospovidon; magnezijum- stearat; talk.

Sastav film omotača Opadry AMB Brown 80W26601: polivinil-alkohol; talk; titan-dioksid, gvožđe (III)- oksid, crveni; gvožđe (III)- oksid, crni; gvožđe (III)- oksid, žuti; lecitin soja; ksantan guma.


Kako izgleda lek Tribestan® i sadržaj pakovanja


Tribestan su okrugle, bikonveksne, braon boje, film tablete sa specifičnim ukusom i dijametrom od 13 mm. 10 film tableta u PVC/Alu blisteru

6 blistera u kartonskoj kutiji sa tekstom uputstva


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Sopharma Predstavništvo Beograd Adresa: Kumodraška 235, Beograd, Srbija Proizvođač: Sopharma PLC

Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska


Ovo uputsvo je poslednji put odobreno


Avgust 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


515-01-6283-09-001.........01.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines