Apoteke Apoteke
bausch
Apoteke

Torendo Q-Tab


UPUTSTVO ZA LEK


TorendoQ-Taboralna disperzibilna tableta 0,5 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4 x 7 kom


TorendoQ-Taboralna disperzibilna tableta 0,5 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


TorendoQ-Taboralna disperzibilna tableta 1 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 4×7 kom


TorendoQ-Taboralna disperzibilna tableta 1 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3×10 kom


TorendoQ-Taboralna disperzibilna tableta 2 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister 4×7 kom


TorendoQ-Taboralna disperzibilna tableta 2 mg


Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3×10 kom


Proizvođač: KRKA TOVARNA ZDRAVIL, DD


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


TorendoQ-Tab0,5 mg oralna disperzibilna tableta

TorendoQ-Tab1 mg oralna disperzibilna tableta

TorendoQ-Tab2 mg oralna disperzibilna tableta risperidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Torendo Q-Tab i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Torendo Q-Tab

 3. Kako se upotrebljava lek Torendo Q-Tab

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Torendo Q-Tab

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ▲ TORENDO® Q-TAB® I ČEMU JE NAMENJEN

  Torendo Q-Tab pripada grupi lekova koji se nazivaju „antipsihotici“. Torendo Q-Tab se koristi u lečenju sledećih stanja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TORENDO Q-TAB


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Torendo Q-Tab ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TORENDO Q-TAB


Koliko leka treba uzimati Terapija shizofrenije Odrasli


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 1. KAKO ČUVATI LEK TORENDO Q-TAB


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Torendo Q-Tab posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 2. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Torendo Q-Tab

Kako izgleda lek Torendo Q-Tab i sadržaj pakovanja


Okrugle, blago bikonveksne, obložene ružičastom glazurom.

Na raspolaganju su kutije sa 28 ili 30 oralnih disperzibilnih tableta. U kutiji su 4 ili 3 blistera (OPA/Al/PVC//Al) sa po 7 (4×7) ili 10 (3×10) oralnih disperzibilnih tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; snažan uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (0.5 mg) 515-01-6937-11-001 od 25.06.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 30 x (0.5 mg) 515-01-6938-11-001 od 25.06.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (1 mg) 515-01-6939-11-001 od 25.06.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 30 x (1 mg) 515-01-6940-11-001 od 25.06.2012.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 28 x (2 mg) 515-01-6941-11-001 od 25.06.2012.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka ▲ Torendo® Q-Tab® oralna disperzibilna tableta, 30 x (2 mg) 515-01-6945-11-001 od 25.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines