FISKocr

Caffetin Cold


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


CAFFETIN COLD®, 500 mg/30 mg/15 mg/60 mg, film tablete 10 film tableta, blister, 1 x 10Proizvođač:


Adresa:

ALKALOID AD-Skopje


Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje R. Makedonija


Podnosilac

zahteva: Adresa:

ALKALOID d.o.o. Beograd


Prahovska 3, 11000 Beograd R. Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

CAFFETIN COLD® , 500 mg/30 mg/15 mg/60 mg, film tablete

INN paracetamol, pseudoefedrin, dekstrometorfan, askorbinska kiselina Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Caffetin Cold, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Caffetin Cold i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Caffetin Cold

 3. Kako se upotrebljava lek Caffetin Cold

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Caffetin Cold

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Caffetin Cold I ČEMU JE NAMENJEN


  Caffetin Cold je kombinovani preparat, koji sadrži četire aktivne komponente: paracetamol pseudoefedrin, dekstrometorfan i askorbinsku kiselinu (vitamin C). Paracetamol smanjuje bol i snižava telesnu temperaturu. Pseudoefedrin smanjuje nazalnu kongestiju (zapušenje nosa) i obezbeđuje prohodnost nazalnih i respiratornih (disajnih) puteva. Dekstrometorfan suzbija kašalj izazvan iritacijom u grlu ili bronhijama. Askorbinska kiselina može biti delotvorna u toku infekcije kada se smatra da nivo vitamina C opada.


  Caffetin Cold se koristi ѕa ublažavanje simptoma prehlade i gripa (glavobolja, bolovi u mišićima, bolovi u grlu, nazalna kongestija (zapušen nos), groznica i suvi kašalj).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Caffetin Cold


  Lek Caffetin Cold ne smete koristiti:

  - ako imate tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom).


  Za vreme terapije lekom Caffetin Cold ne treba koristiti druge lekove koji sadrže paracetamol.


  Ne uzimajte ovaj lek bez konsultacije sa lekarom ili farmaceutom ukoliko konzumirate više od tri alkoholna pića dnevno ili imate oštećenje jetre uzrokovano alkoholom.


  Nemojte uzimati ovaj lek duže od 5 dana u kontinuitetu. Ukoliko ne osetite poboljšanje, ili Vam se stanje pogorša, obratite se Vašem lekaru.


  Caffetin Cold se ne preporučuje deci ispod 12 godina.


  Primena drugih lekova


  Molimo Vas kontaktirajte Vašeg doktora ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lekove, uključujući i one koji se ne propisuju na recept.


  Istovremena primena leka Caffetin Cold i drugih lekova može dovesti do interakcije. To se može dogoditi kada se uzimaju:

  - metoklopramid, domperidon (lekovi koji se koriste u terapiji mučnine i povraćanja);


  Uzimanje leka Caffetin Cold sa hranom ili pićima


  Caffetin Cold se može uzimati nevezano za uzimanje hrane.

  Dok uzimate Caffetin Cold izbegavajte koristiti alkoholna pića (npr.vino, pivo). Ovaj lek može izazvati oštećenje jetre ukoliko se uzima sa alkoholom.

  Izbegavajte preparate sa kofeinom, kao i kafu i čaj, jer se može javiti nervoza i ubrzano lupanje srca.


  Primena leka Caffetin Cold u periodu trudnoće i dojenja

  Posavetujte se sa Vašim doktorom ili farmaceutom pre uzimanja bilo kog leka. Vaš lekar ili farmaceut će razmotriti potencijalnu korist u odnosu na rizik ukoliko uzimate Caffetin Cold u toku trudnoće ili dojenja.


  Uticaj leka Caffetin Cold na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Budite oprezni u toku vožnje i prilikom upravljanja mašinama, dok ne vidite kako lek deluje na Vas. Postoji mogućnost od pojave pospanosti i vrtoglavice, što se može pojačati ako istovremeno uzimate alkoholne napitke, lekove koji sadrže alkohol ili lekove sa sedativnim dejstvom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Caffetin Cold


  Uvek uzimajte lek Caffetin Cold film tablete tačno onako kako Vam je doktor rekao ili po instrukcijama koje su date u uputstvu. Trebalo bi da proverite sa Vašim doktorom ili farmaceutom ako niste sigurni.

  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  Preporučena doza Caffetin Cold tableta kod odraslih i dece iznad 12 godina starosti je jedna tableta, do četiri puta dnevno. Mogu se uzeti i dve tablete odjednom. Interval između uzimanja ne treba da bude manji od četiri sata.

  Odrasli: maksimalna pojedinačna doza je 2 tablete, a maksimalna dnevna doza je 8 tableta (uzimaju se po

  2 tablete najviše četiri puta u toku 24 sata).

  Deca od 12-18 godina: maksimalna pojedinačna doza je 2 tablete, a maksimalana dnevna doza je 6 tableta (uzimaju se po 2 tablete najviše tri puta u toku 24 sata).

  Lek se ne sme uzimati duže od 5 dana, bez konsultacije sa lekarom.


  Deca ispod 12 godina :

  Caffetin Cold se ne preporučuje za upotrebu kod dece ispod 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Caffetin Cold nego što je trebalo

  Ako ste uzeli više od propisane doze čak iako se osećate dobro, odmah kontaktirajte Vašeg doktora ili farmaceuta, jer postoji rizik od odloženih ozbiljnih oštećenja jetre.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Caffetin Cold


  Uzmite Caffetin Cold „po potrebi“ u zavisnosti od simptoma.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek Caffetin Cold može imati neželjena dejstva, mada se ne moraju ispoljiti kod svih.

  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema: trombocitopenija (smanjen broj trombocita), sklonost ka

  pojavi (stvaranju) modrica.

  Kardiovaskularni poremećaji: osećaj lupanja srca, ubrzano lupanje srca, drugi poremećaji srčanog ritma.

  Respiratorni, torakalni poremećaji i poremećaji medijastinuma: bronhospazam (otežano disanje zbog grča u bronhijama) kod predisponiranih osoba (analgetska astma), depresija disanja. Gastrointestinalni poremećaji: mučnina, povraćanje i dijareja (proliv).

  Hepatobilijarni poremećaji: oštećenje jetre se može javiti nakon produžene primene velikih doza ili nakon predoziranja, insuficijencija (slabost) jetre.


  Opšti poremećaji i promene na mestu aplikacije: razdražljivost.

  Poremećaji imunog sistema: alergijska reakcija. Ako Vam se javi alergijska reakcija (poteškoće sa disanjem, zatvaranje grla, otok usana, jezika ili lica, osip na koži), prestanite sa uzimanjem ovog leka i odmah zatražite medicinsku pomoć. Alergijske reakcije se smatraju veoma ozbiljnim neželjenim reakcijama.

  Poremećaji nervnog sistema: glavobolja, drhtanje, uznemirenost, nemir, konvulzije (grčevi mišića),

  razdražljivost, vrtoglavica, nesanica, pospanost, halucinacije-priviđanje (naročito kod dece), paranoidne deluzije.

  Psihijatrijski poremećaji: uzbuđenost, mentalna konfuzija, poremećaj spavanja.

  Poremećaji bubrežnog i urinarnog sistema: poteškoće u mokrenju, uključujući zadržavanje mokraće. Poremećaji kože i potkožnog tkiva: kožne reakcije, uključujući osip, otok i bulozne kožne reakcije (promene na koži u vidu mehurića), kao što su Stevens-Johnson sindrom.

  Vaskularne bolesti: povećanje krvnog pritiska.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Caffetin Cold Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  Dve (2) godine.

  Nemojte koristiti lek Caffetin Cold posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja leka.

  Upozorenje na vidljive znake neispravnosti

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Caffetin Cold


Tabletno jezgro: celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; kroskarameloza- natrijum; talk; magnezijum-stearat.

Film obloga: Opadry II Blue (polivinil alkohol-delimično hidrolizovan; titan-dioksid (E171); talk;


makrogol (PEG 3350); FD&C Blue #2/Indigo carmine aluminium lake (E132).


Kako izgleda lek Caffetin Cold i sadržaj pakovanja


Caffetin Cold su plave, duguljaste, bikonveksne film tablete sa podeonom crtom sa jedne strane.

Caffetin Cold film tablete su pakovane u blister pakovanje (PVC/TE/PVdC/Al folije). Svaki blister sadrži 10 film tableta.

Kartonska kutija sadrži 10 film tableta (1 blister) i uputstvo za upotrebu.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID d.o.o. Beograd Prahovska 3,

11000 Beograd, Republika Srbija


Proizvođač

ALKALOID AD-Skopje

Bul. Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-4944-11-001 od 24.02.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z