Moozeeck

Ketoprofen Sopharma


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Ketoprofen Sopharma, gel, 2.5 %, 40 g


Proizvođač: SOPHARMAPLC


Adresa: 16,IlienskoShossestreet,1220Sofija,Bugarska


Podnosilac zahteva: SOPHARMAPredstavništvoBeograd


Adresa: Kumodraška235,Beograd,Srbija


Ketoprofen Sopharma, 2.5 %, gel

Ketoprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ketoprofen Sopharma i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ketoprofen Sopharma

 3. Kako se upotrebljava lek Ketoprofen Sopharma

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ketoprofen Sopharma

 6. Dodatne informacije


1 ŠTA JE LEK Ketoprofen Sopharma I ČEMU JE NAMENJEN

Ketoprofen je antireumatski i anti-inflamatorni nesteroidni lek. On smanjuje stvaranje određenih supstanci (prostaglandina) odgovornih za upalu i bol u telu i tako postiže antiinflamatorni i analgetski efekat.

Ketoprofen Sopharma gel se koristi za lokalnu, kratkotrajnu, simptomatsku terapiju blagog do umerenog bola, upale mišića, oboljenja zglobova (artritisa), sportskih i svakodnevnih povreda.


 1. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Ketoprofen Sopharma


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Ketoprofen Sopharma ne smete koristiti

 2. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Ketoprofen Sopharma


  Ketoprofen Sopharma gel je namenjen spoljašnjoj upotrebi, na koži. Gel naneti pažljivo u tankom sloju na obolelo mesto na koži. Utrljati gel lagano masirajući.


  Odrasli: Gel naneti u tankom sloju na bolno mesto 3 puta na dan, ne duže od 7 dana. Ako simptomi traju duže od 7 dana, konsultujte Vašeg lekara.

  Dnevna doza ne bi trebalo da bude veća od 15 g (oko 7,5 g leka nalazi se u 14 cm gela). Primena kod dece: Ne preporučuje se kod dece ispod 15 godina starosti.

  Ako ste uzeli više leka Ketoprofen Sopharma nego što je trebalo


  Nema podataka vezanih za predoziranje ketoprofen gelom


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ketoprofen Sopharma

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete vašu dozu gela, uzmite je što je pre moguće. Ukoliko je vreme za uzimanje naredne doze već blizu, možete je uzeti uobičajeno. Nikada ne uzimajte duplu količinu gela da nadomestite to što ste preskočili da uzmete prethodnu! Nastavite da uzimate gel onako kako je preporučeno u tekstu uputstva. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ketoprofen Sopharma


  Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije Ketoprofen Sopharma gelom


 3. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Ketoprofen Sopharma može imati neželjena dejstva, ali ih svako ne dobija. Lokalne reakcije na mestu primene gela – crvenilo, koprivnjača, svrab kože, povećana osetljivost kože na svetlost, promene na koži u vidu plikova, mogu se javiti u retkim slučajevima i tada je neophodno odmah prekinuti primenu leka. Lokalne kožne reakcije se mogu širiti van mesta primene.

  Veoma retko su prijavljeni slučajevi krvavljenja i čira u digestivnom traktu, proliva i pogoršanja ranije bubrežne slabosti.


  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, kontaktirajte vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. KAKO ČUVATI LEK Ketoprofen Sopharma


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Ne koristiti preparat nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Nakon otvaranja tube gel se može koristiti mesec dana.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25C i nakon otvaranja: čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25C.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 5. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Ketoprofen Sopharma


1 g gela sadrži aktivnu supstancu ketoprofen 25 mg

Ostale pomoćne supstance su: etanol 96 %, benzalkonijum hlorid, propilen glikol, karbomer 940, dietanolamin, sintetičko ulje cveta pomorandže, ulje lavande, makrogol 400, dinatrijum edetat, prečišćena voda.


Kako izgleda lek Ketoprofen Sopharma i sadržaj pakovanja

Ketoprofen Sopharma gel je bezbojan, providan do slabo opalescentni gel sa mirisom na esencijalna ulja i etanol.

Gotov proizvod je pakovan u aluminijumske tube sa membranom i zatvaračem od polietilena ili polipropilena. U kartonskoj kutiji se nalazi jedna tuba sa 40 g gela.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Sopharma Predstavništvo Beograd

Adresa: Kumodraška 235, Beograd, Srbija Proizvođač:

Sopharma PLC

Adresa: 16, Iliensko Shosse street, 1220 Sofija, Bugarska


Ovo uputsvo je poslednji put odobreno


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-4947-09-001 od 25.05.2011.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z