Moozeeck

Amoksiklav 2X


UPUTSTVO ZA LEK


Amoksiklav® 2X, 500 mg + 125 mg, film tablete

Pakovanje: blister, 2 x 5 film tableta


Proizvođač: Lek farmacevtska družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Beograd


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Amoksiklav® 2X, 500 mg + 125 mg, film tablete

INN: amoksicilin, klavulanska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ako ste uzeli više leka Amoksiklav 2X nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Amoksiklav 2X nego što bi trebalo, mogu se javiti znaci kao što su nelagodnost u stomaku (mučnina, povraćanje ili dijareja) ili konvulzije. Razgovarajte sa Vašim lekarom što je pre moguće. Ponesite pakovanje leka sa sobom kako bi lekar znao koji lek ste uzeli.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Amoksiklav 2X


Ukoliko zaboravite da uzmete tabletu leka Amoksiklav 2X, uzmite je čim se setite. Ne uzimajte sledeću dozu suviše rano; potrebno je da prođe najmanje 4 sata između dve doze. Terapiju nastavite prema preporukama koje ste dobili od svog lekara. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Amoksiklav 2X


Ne prekidajte uzimanje ovog leka pre nego što vam lekar odredi, čak i ako se osećate bolje. Ukoliko prekinete terapiju ranije, neke bakterije mogu preživeti i infekcija se može vratiti.

Međutim, ako ste potrošili sve propisane tablete i još uvek se ne osećate dobro, posetite lekara i potražite savet. Ne uzimajte veću dnevnu dozu od one koju Vam je lekar propisao.


Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Amoksiklav 2X , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Okolnosti u kojima je potrebno da budete na oprezu

  Alergijske reakcije


  Ukoliko dođe do pojave nekog neželjenog dejstva

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili

  uznemiravajuće, ili ukoliko primetite pojavu neželjenog dejstva koje nije navedeno u ovom Uputstvu.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK Amoksiklav 2X


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Amoksiklav 2X posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, na suvom mestu; čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Amoksiklav 2X


Aktivne supstance su: amoksicilin, trihidrat i kalijum-klavulanat


Amoksiklav® 2X, 500 mg + 125 mg, film tablete

Jedna film tableta sadrži 500 mg amoksicilina u obliku amoksicilin trihidrata i 125 mg klavulanske kiseline u

obliku kalijum klavulanata. Odnos iznosi 4:1.


Ostali sastojci su: Jezgro film tablete: Krospovidon Kroskarmeloza-natrijum Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Celuloza, mikrokristalna.


Omotač film tablete: Hidroksipropilceluloza Etilceluloza

Polisorbat 80 Trietil-citrat

Titan-dioksid (E171)

Talk


Kako izgleda lek Amoksiklav 2X i sadržaj pakovanja


Amoksiklav® 2X 500 mg + 125 mg film tablete: ovalne, bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje. U kartonskoj kutiji se nalazi 2 Al/Al blistera sa po 5 film tableta (ukupno 10 film tableta).

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Predstavništvo Beograd

Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek farmacevtska družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za Amoksiklav®2X, 500mg+125 mg film tablete: 515-01-3137-10-001 od 14.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z