Moozeeck

FOLACIN


UPUTSTVO ZA LEK


FOLACIN®

Tableta, 5 mg

20 tableta, blister, 2 x 10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: “Jadran” Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: “Jadran" Galenski laboratorij d.d., Predstavništvo Beograd Adresa: Mirijevski bulevar 37 a, 11000 Beograd


FOLACIN®, 5 mg, tableta


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

INN folna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FOLACIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FOLACIN

 3. Kako se upotrebljava lek FOLACIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FOLACIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOLACIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Folna kiselina pripada grupi B vitamina; tablete folne kiseline se mogu koristiti:

  U terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOLACIN

  Lek FOLACIN ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOLACIN

  Lek Folacin uzimaje uvek tačno kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Folacin teblete se primenjuju oralno. Tabletu progutati sa vodom. Uobičajene doze su:

  Odrasli (uključujući i starije pacijente)

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Folacin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.

  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10.000, ali manje od 1 na 1.000 pacijenata):

 5. KAKO ČUVATI LEK FOLACIN


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Folacin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FOLACIN

Aktivna supstanca je folna kiselina. Jedna tableta sadrži 5 mg folne kiseline.

Ostali sastojci su:


Kako izgleda lek FOLACIN i sadržaj pakovanja


Tablet žute boje, slabo mramorirane, sa mogućim narandžastim tačkicama, bez mirisa, sa podeonom crtom na jednoj strani.

20 (2 x 10) tableta u belom neprozirnom PVC/Al blisteru u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. Predstavništvo Beograd, Mirijevski bulevar 37 a, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač

“JADRAN”- Galenski laboratorij d.d. Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jun, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj dozvole: 515-01-1406-12-001

Datum dozvole: 31.07.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z