FISKocr

Actrapid Penfill


UPUTSTVO ZA LEK


Actrapid® Penfill®, rastvor za injekciju u ulošku, 100 i.j./mL, Pakovanje: uložak, 5 x 3 mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Novo Nordisk A/S

Novo Nordisk Production SAS

Adresa: Novo Alle, DK-2880, Bagsvaerd, Danska

45 Avenue d’Orleans, F-28002 Chartres, Francuska

Podnosilac zahteva: Novo Nordisk Pharma d.o.o.

Adresa: Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, Srbija


Actrapid® Penfill®, 100 i.j./mL, rastvor za injekciju u ulošku insulin humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Actrapid Penfill i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Actrapid Penfill

 3. Kako se upotrebljava lek Actrapid Penfill

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Actrapid Penfill

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ACTRAPID PENFILL I ČEMU JE NAMENjEN

  Lek Actrapid Penfill se primenjuje za snižavanje visokog šećera u krvi kod pacijenata sa diabetes mellitus-om (dijabetesom). Dijabetes je oboljenje koje nastaje kada Vaš organizam ne stvara dovoljno insulina za kontrolu nivoa šećera u krvi. Lečenje lekom Actrapid Penfill pomaže u sprečavanju dijabetesnih komplikacija.


  Lek Actrapid Penfill je humani insulin brzog dejstva. Ovo znači da sniženje šećera u krvi počinje oko pola sata nakon ubrizgavanja, a efekti traju približno 8 sati. Actrapid Penfill bi obično trebalo primenjivati u kombinaciji sa insulinskim preparatima srednje dugog ili dugog dejstva.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ACTRAPID PENFILL

  Lek Actrapid Penfill ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ACTRAPID PENFILL


  Doziranje i kada da uzmete Vaš insulin


  Uvek koristite Vaš insulin i prilagođavajte Vašu dozu tačno prema uputstvima Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni, konsultujte se sa Vašim lekarom, medicinskom sestrom ili farmaceutom.


  Uzmite obrok ili užinu koja sadrži ugljene hidrate u roku od 30 minuta nakon primanja injekcije kako biste izbegli nizak šećer u krvi.


  Ne menjajte Vaš insulin osim po uputstvu Vašeg lekara. Ako Vas je Vaš lekar preveo sa jedne vrste insulina ili insulina jednog proizvođača na drugi, može se ukazati potreba za prilagođavanjem doze koju mora da izvrši Vaš lekar.


  Primena kod dece i adolescenata


  Actrapid Penfill se može koristiti kod dece i adolescenata.


  Primena kod posebnih grupa pacijenata


  Ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega ili jetre, ili ukoliko imate preko 65 godina, trebalo bi češće da proveravate nivo šećera u krvi i da razmotrite dozu insulina sa Vašim lekarom.


  Kako i gde da primenite lek


  Actrapid Penfill se primenjuje ubrizgavanjem pod kožu (supkutano). Nikada ga ne smete ubrizgati sebi direktno u venu (intravenski) ili mišić (intramuskularno).

  Ako je neophodno, Actrapid Penfill se može dati direktno u venu, ali isključivo od stane stručnog medicinskog

  osoblja.


  Prilikom svake injekcije menjajte mesto ubrizgavanja u okviru određenog dela tela predviđenog za ubrizgavanje. Ovo može smanjiti rizik od stvaranja otvrdlina i zadebljanja na koži (videti pod 4. Moguća neželjena dejstva leka). Najbolja mesta da sebi dajete injekcije su: prednji deo stomaka (abdomen), zadnjica, prednji deo butina ili nadlaktica. Insulin će brže ispoljiti dejstvo ako ga ubrizgate u stomak (abdomen). Uvek redovno merite nivo šećera u krvi.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i ovaj lek može ispoljiti neželjena dejstva, koja se, međutim, ne moraju javiti kod svih.


  1. Sažetak ozbiljnih i veoma čestih neželjenih dejstava leka


   Nizak nivo šećera u krvi (hipoglikemija) je veoma često neželjeno dejstvo. Može se ispoljiti kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek.


   Nizak nivo šećera u krvi se može javiti ako:

   • Ubrizgate previše insulina.

   • Jedete premalo ili propustite obrok.

   • Upražnjavate fizičke aktivnosti više nego uobičajeno.

   • Konzumirate alkohol (pogledajte odeljak 2. Uzimanje leka Actrapid Penfill sa hranom ili pićima).


    Znacisniženognivoašećeraukrvi: hladan znoj, hladna bleda koža, glavobolja, ubrzano lupanje srca, osećaj mučnine, izrazita glad, privremene promene vida, pospanost, neuobičajen umor i slabost, nervoza ili drhtavica, anksioznost, osećaj zbunjenosti, teškoće u koncentraciji.


    Ozbiljno nizak šećer u krvi može dovesti do gubitka svesti. Ako se ozbiljno nizak nivo šećera u krvi ne leči, može da izazove oštećenje mozga (privremeno ili trajno), pa čak i smrt. Ako izgubite svest, možete se brže oporaviti ukoliko primite injekciju hormona glukagona od strane osobe koja zna kako da ga primeni. Nakon primene glukagona neophodno je uzeti glukozu ili užinu bogatu šećerom, čim se osvestite. Ako ne reagujete na glukagon, morate biti dalje lečeni u bolničkim uslovima.


    Šta preduzeti ukoliko dođe do niskog nivoa šećera u krvi:

    • Ako osetite naznake niskog nivoa šećera u krvi uzmite glukozu u tabletama ili pojedite užinu bogatu šećerom (npr. slatkiše, keks, voćni sok). Izmerite nivo šećera u krvi ukoliko ste u mogućnosti i odmorite se. Uvek sa sobom za svaki slučaj nosite glukozu u tabletama ili užinu bogatu šećerom.

    • Kada simptomi sniženog nivoa šećera u krvi nestanu ili kada se nivo šećera u krvi stabilizuje, nastavite sa uobičajenom terapijom insulinom.

    • Ako imate nizak nivo šećera u krvi toliko da ste izgubili svest, ako je bila potrebna primena glukagona ili ako ste često imali snižene vrednosti šećera u krvi, razgovarajte sa svojim lekarom. Možda je neophodno ponovo odrediti i prilagoditi dozu ili vreme uzimanja insulina, ishranu ili fizičku aktivnost.


     Objasnite osobama iz Vašeg okruženja da imate dijabetes i šta mogu biti posledice, uključujući i rizik da se onesvestite usled niskog nivoa šećera u krvi. Objasnite im da Vas ako se onesvestite, moraju okrenuti na stranu i hitno potražiti lekarsku pomoć. U tom slučaju Vam nikako ne smeju davati bilo kakvu hranu ili piće, jer to može


     izazvati gušenje.


     Ozbiljna alergijska reakcija na Actrapid Penfill ili neki od njegovih sastojaka (naziva se i sistemska alergijska reakcija) je veoma retko neželjeno dejstvo ali može biti životno ugrožavajuće. Može se ispoljiti kod manje od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek.


     Potražite odmah lekarsku pomoć:

     • Ako se znaci alergije prošire na ostale delove tela.

     • Ako se odjednom osetite loše i počnete da se znojite, muka Vam je (povraća Vam se), imate poteškoće u disanju, osetite ubrzano lupanje srca, vrtoglavicu.

    • Ako primetite bilo koji od ovih znakova, odmah potražite medicinsku pomoć.


  2. Ostala neželjena dejstva


   Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek)


   Znaci alergije. Na mestu ubrizgavanja mogu se pojaviti lokalne alergijske reakcije (bol, crvenilo, osip, upala, podliv,otok i svrab). One obično nestaju posle nekoliko nedelja primene insulina. Ako se ne povuku, ili ako se prošire na druge delove tela, obratite se svom lekaru bez odlaganja. Pogledajte takođe deo Ozbiljna alergijska reakcija prethodno u tekstu.


   Problemi sa vidom: Kada prvi put počnete terapiju insulinom, može doći do poremećaja vida, ali je ovaj poremećaj obično privremen.


   Promene na mestu ubrizgavanja (lipodistrofija): Masno tkivo ispod kože na mestu ubrizgavanja može da se istanji (lipoatrofija) ili zadeblja (lipohipertrofija). Menjanje mesta prilikom svakog ubrizgavanja može da doprinese sprečavanju pojave ovakvih promena na koži. Ako primetite udubljenja na koži ili da Vam koža otvrdnjava na mestu ubrizgavanja, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri. Ove reakcije mogu postati ozbiljnije prirode, ili mogu da izazovu promene u resorpciji insulina koji se ubrizgava u takvo mesto.


   Otekli zglobovi: Kada počnete sa primenom insulina, zadržavanje vode može da prouzrokuje pojavu otoka oko članaka i ostalih zglobova, koji se, međutim, brzo povlače. U suprotnom, obratite se Vašem lekaru.


   Bolna neuropatija (bol prouzrokovan oštećenjem nerva): Ako se regulacija šećera u krvi naglo poboljša, možete osetiti bol koji se naziva akutna bolna neuropatija i obično je prolaznog karaktera.


   Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


   Dijabetička retinopatija (oboljenje oka koje je u vezi sa dijabetesom, a koje može dovesti do gubitka vida): Ako imate dijabetičku retinopatiju, a regulacija šećera u krvi se naglo poboljša, stanje retinopatije se može pogoršati. Potražite savet lekara.


   Ukoliko se kod Vas ispolji bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu. Ovo se odnosi i na bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu.


  3. Efekti u dijabetesu


  Visok nivo šećera u krvi (hiperglikemija)


  Visok nivo šećera u krvi se može javiti ako:


 5. KAKO ČUVATI LEK ACTRAPID PENFILL

  Lek čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  Pre otvaranja: 30 meseci.


  Tokom upotrebe ili kada se nosi kao rezervni: Lek se može čuvati najviše do 6 nedelja. Čuvati na temperaturi do 30˚C.


  Ovaj lek ne koristite nakon isteka datuma roka upotrebe naznačenog na nalepnici uloška i kartonskoj kutiji. Naznačen datum se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Pre otvaranja: Čuvati u frižideru na 2°C do 8°C. Ne sme se zamrzavati.


  Tokom upotrebe ili ako se nosi kao rezervni: Lek se može čuvati najduže 6 nedelja. Čuvati na temperaturi do 30˚C. Ne čuvati u frižideru. Ne sme se zamrzavati.


  Uložak čuvati u spoljašnjem pakovanju u cilju zaštite od svetlosti. Iglu odbaciti nakon svake injekcije.

  Ni jedan lek se ne sme baciti zajedno sa kućnim otpadom, niti se sme naći u otpadnim vodama. Pitajte farmaceuta na koji način da uništite lekove koje više ne upotrebljavate. Ove mere obezbeđuju zaštitu životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Actrapid Penfill


Kako izgleda lek Actrapid Penfill i sadržaj pakovanja


Lek Actrapid Penfill je rastvor za injekciju u ulošku. Rastvor je bistar, bezbojan i vodeni.


Unutrašnje pakovaje je uložak (staklo tip 1) sa klipom (bromobutil) i zatvaračem (bromobutil/poliizopren) koji sadrži 3 mL rastvora.


Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 5 uložaka. Igla pena nije sastavni deo proizvoda.


Nosilac dozvole i Proizvođač Proizvođač:

Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, Danska

Novo Nordisk Production SAS, 45 Avenue d´Orleans F-28002 Chartres, Francuska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je

odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

Novo Nordisk Pharma d.o.o. Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02975-13-001 od 09.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z