ucb Apoteke Apoteke

RISPOLEPT,

film tabl. 20x1mg
CENA: 383,86 din.

film tabl. 20x2mg
CENA: 674,12 din.

film tabl. 20x3mg
CENA: 1.000,30 din.

film tabl. 20x4mg
CENA: 1.200,01 din.

oralni rastvor; 1mg/ml; bočica, 1x100ml
CENA: 1.930,37 din.


Uputstvozalek


▲RISPOLEPT®, oralni rastvor, 1 mg/ml


ukupno 100 mL, boca staklena, 1 x 100 mL

ukupno 30 mL, bočica staklena, 1 x 30 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač Janssen Pharmaceutica N.V.

Adresa: Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Janssen-Cilag KFT Beograd

Adresa: Omladinskih brigada 88B, Beograd


▲RISPOLEPT®, oralni rastvor, 1 mg/ml

risperidon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek RISPOLEPT, i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek RISPOLEPT

 3. Kako se upotrebljava lek RISPOLEPT

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek RISPOLEPT

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RISPOLEPT I ČEMU JE NAMENJEN

  RISPOLEPT pripada grupi lekova koji se nazivaju antipsihotici. RISPOLEPT se koristi za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RISPOLEPT


  Lek RISPOLEPT ne smete koristiti ukoliko ste:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RISPOLEPT


  Doziranje


  Za lečenje shizofrenije Odrasli


Lečenje pacijenata sa poremećajem ponašanja ne treba da traje duže od 6 nedelja


Deca mlađa od 5 godina ne treba da primaju lek RISPOLEPT za lečenje poremećaja ponašanja.


Osobe koje imaju problema sa jetrom ili bubrezima

Nezavisno od oboljenja koje se leči, sve početne doze risperidona je potrebno smanjiti na polovinu. Kod ovih

pacijenata dozu treba povećavati sporije. Kod ove grupe pacijenata risperidon treba primenjuivati sa oprezom.


Kako se primenjuje lek RISPOLEPT


Uvek uzimite lek RISPOLEPT onako kako Vam je lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


Vaš lekar će vam reći koliko leka treba da uzimate i koliko dugo. Ovo zavisi od Vašeg stanja i razlikuje se od osobe do osobe. Količina leka koju je potrebno da uzimate je objašnjena u delu Doziranje.


RISPOLEPT, oralni rastvor

Uz rastvor se dobija špric (pipeta). Pipetu treba koristiti za lakše odmeravanje tačne količine leka koja Vam je neophodna.

Sledite uputstvo:

 1. Uklonite zaštitni zatvarač. Potisnuti plastični sigurnosni zatvarač sa navojem nadole i okrenite ga u smeru suprotnom od smera kretanja kazaljke na satu (Slika 1.);

 2. Ubacite pipetu u bočicu.Ako naglo prestanete da uzimate lek RISPOLEPT,

Ne treba da prekinete sa uzimanjem leka sve dok Vam to ne kaže Vaš lekar, jer Vam se simptomi mogu ponovo javiti. Ukoliko Vaš lekar odluči da prestanete sa uzimanjem ovog leka, doza leka koju uzimate će se možda postepeno smanjivati nekoliko dana.


Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi upotrebe ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i lek RISPOLEPT može izazvati neželjena dejstva, Neželjena dejstva se ne javljaju kod svih osoba.

  Recite Vašem doktoru odmah ako:


 2. KAKO ČUVATI LEK RISPOLEPT


  Rok upotrebe

  3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 3 meseca

  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30oC. Ne zamrzavati.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

  Ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe naznačenog bočici. Datum isteka roka trajanja se odnosi na

  poslednji dan u mesecu.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek RISPOLEPT


1 ml oralnog rastvora sadrži 1mg risperidona.

Ostali sastojci su: vinska kiselina, benzoeva kiselina, natrijum-hidroksid i prečišćena voda.


RISPOLEPT oralni rastvor se pakuje u staklenu, tamnu bočicu tip III hidrolitičke otpornosti sa sigurnosnim zatvaračem.

Kako izgleda lek RISPOLEPT i sadržaj pakovanja Oralni rastvor

Oralni rastvor je bistar i bezbojan. Pakovanje

Bočica od 100ml sa pipetom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet


Predstavništvo Janssen-Cilag KFT Beograd, Novi Beograd, Omladinskih brigada 88b


Proizvođač:


Janssen Pharmaceutica N.V., Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


RISPOLEPT, oralni rastvor 1mg/ml, 100ml; 515-01-2272-12-001; 14.12.2012. RISPOLEPT, oralni rastvor, 1mg/ml, 30ml; 1266/2010/12; 16.12.2010.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines