FISKocr

DIMIGAL


UPUTSTVO ZA LEK


ΔDIMIGAL® 50 mg, tableta, Pakovanje:strip1x10tableta


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Srbija


Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11080 Beograd, Srbija


ΔDIMIGAL®, 50mg, tableta INN: dimenhidrinat


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek DIMIGAL , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek DIMIGAL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek DIMIGAL

 3. Kako se upotrebljava lek DIMIGAL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek DIMIGAL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIMIGAL I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek DIMIGAL je sedativni H1 antihistaminik koji ublažava mučninu i vrtoglavicu kod bolesti kretanja.


  Takođe se koristi u simptomatskoj terapiji mučnine i vrtoglavice kod Morbus Meniere i drugih poremećaja vestibularnog nerva.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIMIGAL


  Ukoliko uzimate druge lekove, biljne preparate, vitamine, homeopatske, lekove koje kupujete bez recepta ili lekove koji su Vam propisani od drugih lekara obavezno recite svom lekaru pre korišćenja leka DIMIGAL. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako imate poremećaj metabolizma ili neku drugu hroničnu bolest.


  Lek DIMIGAL ne smete koristiti:


  Ne uzimajte lek DIMIGAL, ukoliko ste alergični na dimenhidrinat i pomoćne supstance koje su u sastavu leka, ako ste preosetljivi na antihistaminike, imate feohromocitom (tumor srži nadbubrežne žlezde), porfiriju (poremećaj metabolizma), uvećanje prostate sa zadržavanjem mokraće, epilepsiju, glaukom (povećanje očnog pritiska).

  U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


  Kada uzimate lek DIMIGAL, posebno vodite računa:


  Pre nego što počnete sa uzimanjem leka DIMIGAL, konsultujete se sa Vašim lekarom ako imate: suženje između želuca i creva, opstrukciju između želuca i dvanaestopalačnog creva, poremećaj srčanog ritma, klinički značajno oboljenje srca, hronično oboljenje disajnih puteva, astmu.

  Kod starijih pacijenata postoji veća osetljivost na ortostatsku hipotenziju (nagli pad krvnog pritiska usled ustajanja iz ležećeg položaja), vrtoglavicu i pospanost, hronična opstipacija (zatvor- postoji rizik od nastanka zavezanih creva), ili eventualno uvećanje prostate.

  Neophodan je oprez ako imate teško oboljenje jetre ili bubrega.


  Primena drugih lekova


  Imajte na umu da se ove informacije odnose na lekove koje ste do skora pili ili koje još uvek pijete, kao i na lekove koje ćete uzimati u budućnosti. Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do skora uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje nabavljate bez recepta, biljne lekove, homeopatske lekove ili lekove propisane od drugih specijalista.

  Naročito ako uzimate sledeće lekove, morate se konsultovati sa svojim lekarom ili faramaceutom:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIMIGAL TABLETA


  DIMIGAL se primenjuje oralno.

  Za sprečavanje povraćanja tokom putovanja, lek DIMIGAL treba uzeti 30 minuta pre polaska na put i očekuje se da njegovo dejstvo traje 4 sata, zato treba ponovo uzeti lek ako se očekuje da će tegobe trajati duže.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  1-2 tablete svakih 4-6 sati, ne više od 8 tableta (400mg), u toku 24 sata.


  Deca od 6-12 godina:

  ½ do 1 tableta svakih 6-8 sati, ne više od 3 tablete (150mg) u toku 24 sata.


  Deca od 2-6 godina:

  ¼ do ½ tablete svakih 6-8 sati, ne više od 1,5 tablete (75mg) u toku 24 sata.


  Ako ste uzeli više leka DIMIGAL nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka DIMIGAL nego što Vam je propisano, odmah se javite svom lekaru ili farmaceutu.

  Simptomi predoziranja su:

  U najtežim slučajevima može nastati koma, prestanak rada srca i pluća i smrt.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek DIMIGAL


  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da nadoknadite to što ste zaboravili da uzmete lek! Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, nastavite sa uzimanjem kad se setite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek DIMIGAL


  Nema podataka o pojavi neželjenih reakcija ukoliko naglo prestanete sa uzimanjem leka DIMIGAL.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  DIMIGAL kao i svaki drugi lek može imati neželjene reakcije. Najčešće se javlja pospanost koja je izraženija na početku terapije.

  Kod dece se može paradoksalno javiti ekscitacija centralnog nervnog sistema (nesanica, nervoza, nemir).

  Ostali neželjeni efekti uključuju glavobolju, zamagljen vid, zujanje u ušima, suvoću usta, lupanje srca, poremećaj koordinacije, vrtoglavicu i pad krvnog pritiska.

  Ređe se mogu javiti mršavljenje, zatvor (opstipacija), proliv (dijareja), ili otežano mokrenje.

  Takođe se mogu javiti sledeća neželjena dejstva: tahikardija (ubrzan rad srca), tremor (drhtanje ruku), zbunjenost, oslabljena koncentracija, hemolitička anemija (anemija usled razgradnje eritrocita tj. crvenih krvnih zrnaca), leukopenija (smanjen broj leukocita tj. belih krvnih zrnaca), neutropenija (smanjen broj neutrofilnih leukocita), trombocitopenija (smanjen broj trombocita tj. krvnih pločica), osip, alergijske reakcije kože, osetljivost na svetlost, anafilaktički šok (šok usled teške alergijske reakcije), edem - ređe Kvinkeov edem (otok mekih tkiva lica i vrata - kapaka, usana, jezika, ždrela), poremećaj akomodacije oka, midrijaza (proširene zenice), povišen intraokularni pritisak (povišen očni pritisak), retencija (zadržavanje) urina, prestanak lučenja mleka, mučnina, povraćanje, bol u stomaku, poremećaji funkcije jetre (holestatska žutica), ekstrapiramidalni efekti (poremećaji koordinacije pokreta), konvulzije (epileptični napadi), povećanje gustine bronhijalnog sekreta.

  Obavestite svog lekara o svakoj reakciji koja Vam se javila tokom uzimanja leka čak iako nije navedena u ovom uputstvu a Vi smatrate da ima veze sa uzimanjem leka.


 5. KAKO ČUVATI LEK DIMIGAL


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Čuvati na temperaturi do 30°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek DIMIGAL


Sadržaj aktivne supstance:


1 tableta sadrži 50 mg dimenhidrinata. Sadržaj pomoćnih supstanci:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni;

skrob, preželatinizovan;

boja citrono rumena (E102);

magnezijum-stearat

Kako izgleda lek DIMIGAL i sadržaj pakovanja


Izgled:

Okrugle, bikonveksne tablete žute boje sa naznačenom podelom na jednoj strani.


Pakovanje:

1 strip od Al/PE po 10 tableta. 1 strip je spakovan u 1 kartonski koverat. 10 kartonskih koverata je spakovano u zbirnu kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet: GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5704-11-001.........28.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org