Moozeeck

NOPRITEX


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Nopritex, tablete, 4 mg

Pakovanje: 30 tableta (3 blistera sa 10 tableta), u kutiji


Nopritex, tablete, 8 mg

Pakovanje: 30 tableta (3 blistera sa 10 tableta), u kutiji


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Pharmanova d.o.o Obrenovac Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o Obrenovac

Industrijska 8

Adresa:

11500 Obrenovac, Republika Srbija


NOPRITEX, 4 mg, tablete NOPRITEX, 8 mg, tablete INN: perindopril


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek NOPRITEX i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek NOPRITEX

 3. Kako se upotrebljava lek NOPRITEX

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek NOPRITEX

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK NOPRITEX I ČEMU JE NAMENjEN


  NOPRITEX pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE). Upotrebom ovih lekova dolazi do širenja krvnih sudova što omugućava srcu lakše ispumpavanje krvi.


  NOPRITEX se upotrebljava za:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK NOPRITEX


  Lek Nopritex ne smete koristiti:


  1. Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na NOPRITEX, bilo koji drugi ACE inhibitor ili bilo koji drugi sastojak leka NOPRITEX (Pogledati poglavlje 6),

  2. Ukoliko ste ranije imali simptome kao što su: otežano disanje; oticanje lica, jezika ili grla; izražen

   osip i svrab po koži; malaksalost ili vrtoglavica, usled upotrebe ACE inhibitora ili u nekom drugom slučaju (stanje koje se zove angioedem)

  3. Ukoliko ste trudni duže od 3 meseca (Preporučuje se izbegavanje leka NOPRITEX tokom rane

  trudnoće- vidi poglavlje Trudnoća). NOPRITEX nije namenjen za primenu kod dece.


  Kada uzimate lek NOPRITEX, posebno vodite računa:


  Posavetujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka NOPRITEX:

Pitajte svog lekara ako niste sigurni kad se koriste ovi lekovi, kao i ako ste ih ranije koristili.


Uzimanje leka NOPRITEX sa hranom ili pićima


Preporučuje se uzimanje leka NOPRITEX ujutro, pre doručka, da bi se sprečio uticaj hrane na njegovo dejstvo. Tokom uzimanja leka NOPRITEX ne preporučuje se upotreba dodataka hrani ili zamena za kuhinjsku so koje sadrže kalijum.


Primena leka NOPRITEX u periodu trudnoće i dojenja


Posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da koristite bilo koji lek.


Trudnoća

Morate obavestiti svog lekara ako mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Lekar će Vas posavetovati da prestanete sa upotrebom leka NOPRITEX ako ste (ili nameravate da budete) trudni i preporučiti Vam neki drugi lek. NOPRITEX se ne preporučuje za upotrebu u ranoj trudnoći, a ne sme se koristiti posle prvog trimestra jer može ozbiljno naškoditi bebi ako se koristi u tom periodu trudnoće.


Dojenje

Obavestite svog lekara da dojite bebu ili bi trebalo da počnete. Ne preporučuje se upotreba leka NOPRITEX ženama dok doje. Lekar Vam može preporučiti drugu terapiju ako želite da dojite, naročito ako je Vaša beba tek rođena ili je prevremeno rođena.


Uticaj leka NOPRITEX na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Možete osetiti vrtoglavicu ili malaksalost tokom upotrebe leka NOPRITEX, isto kao prilikom upotrebe ostalih ACE inhibitora. U tom slučaju nemojte upravljati motornim vozilima i rukovati mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka NOPRITEX


Lek NOPRITEX sadrži laktozu.

Ako Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na neku vrstu šećera, pre upotrebe leka NOPRITEX posavetujte

se sa lekarom.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK NOPRITEX


  Vaš lekar će odlučiti o dozi leka NOPRITEX sa kojom je potrebno da započnete terapiju. Doza se može povećati u zavisnosti od stanja organizma i drugih lekova koje upotrebljavate. Uvek uzimajte lek NOPRITEX onako kako Vam je lekar preporučio. Ako imate bilo kakvu nedoumicu u vezi sa primenom leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Nikada ne menjajte dozu leka koju uzimate bez saveta sa lekarom. Lek NOPRITEX može se upotrebljavati samostalno, ili u kombinaciji sa drugim lekovima koji snižavaju povišeni krvni pritisak.


  Uzmite tabletu uz čašu vode, po mogućnosti svaki dan u isto vreme, ujutro, pre obroka. Ne preporučuje se upotreba leka NOPRITEX kod dece.


  Doziranje je sledeće:


  Povišenkrvnipritisak:

  Uobičajena početna doza je 4 mg leka NOPRITEX jednom dnevno. Posle mesec dana terapije ova doza se može povećati na 8 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza za lečenje povišenog krvnog pritiska je 8 mg dnevno. Kod starijih pacijenata (više od 65 godina), sa povišenim krvnim pritiskom obično se počinje sa 2 mg perindoprila jednom dnevno. Ta doza se posle mesec dana terapije može povećati na 4 mg, a zatim i na 8 mg.


  Srčanainsuficijencija:

  Ne preporučuje se upotreba leka NOPRITEX u dozi od 8 mg za lečenje srčane insuficijencije. Uobičajena

  početna doza je 2 mg perindoprila jednom dnevno. Posle dve nedelje ova doza se može povećati na 4 mg jednom dnevno.


  Stabilnakoronarnaarterijskabolest:

  Obično se lečenje započinje sa dozom od 4 mg dnevno, što se posle dve nedelje terapije može povećati na 8 mg, što je maksimalna preporučena doza kod ove indikacije.

  Kod starijih pacijenata (više od 65 godina), sa stabilnom koronarnom arterijskom bolešću početna doza leka NOPRITEX je 2 mg. Posle nedelju dana ova doza se može povećati na 4 mg, a zatim posle narednih nedelju dana i na 8 mg, što predstavlja najvišu preporučenu dozu.


  Ako ste uzeli više leka NOPRITEX nego što je trebalo


  Ukoliko uzmete više leka nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru. Efekti koji se mogu javiti su: nizak krvni pritisak, šok, problemi sa bubrezima, ubrzano disanje, ubrzan srčani ritam, neujednačen srčani ritam (palpitacije), usporen srčani ritam, vrtoglavica, uznemirenost i kašalj. Ako do ovoga dođe, preporučuje se da legnete i da pri tom podignete noge.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek NOPRITEX


  Nemojte uzimati duplu dozu da nadoknadite to što ste propustili da uzmete prethodnu dozu leka.


  Ako zaboravite da uzmete jednu ili više doza, nastavite sa sledećom dozom kao i obično. Ako imate bilo kakvu nedoumicu, obratite se lekaru.


  Ako naglo prestanete da uzimate NOPRITEX


  Nemojte prekidati terapiju lekom NOPRITEX bez konsultacije sa lekarom.

  Lekovi za sniženje povišenog krvnog pritiska ili srčane insuficijencije se uglavnom upotrebljavaju do kraja života. Ako naglo prestanete sa upotrebom leka NOPRITEX, Vaše stanje se može pogoršati.

  Ako imate bilo kakvu nedoumicu u vezi sa primenom ovog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


 2. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, i NOPRITEX može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih pacijenata koji ga koriste.

  Odmah prekinite sa upotrebom ovog leka i obratite se lekaru ako se kod Vas javi neko od sledećih neželjenih dejstava:

 3. KAKO ČUVATI LEK NOPRITEX


  Rok upotrebe


  18 meseci.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 250C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne bi trebalo odlagati bacanjem u odvod sudopere ili u kuhinjsko smeće. Konsultujte farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam nisu više potrebni. Ove mere pomažu zaštiti životne sredine.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek NOPRITEX


Jedna tableta NOPRITEX 4 mg sadrži 4 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 3.338 mg perindoprila. Jedna tableta NOPRITEX 8 mg sadrži 8 mg perindopril terc-butilamina, što odgovara 6.676 mg perindoprila.


Pomoćne supstance: Laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna; kukuruzni skrob; talk; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek NOPRITEX i sadržaj pakovanja


NOPRITEX 4 mg su duguljaste tablete, bele do krem boje sa podeonom linijom na obe strane. NOPRITEX 8 mg su okrugle tablete, bele do krem boje.

3 Al/Al blistera sa 10 tableta, sa uputstvom za pacijenta


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac Industrijska 8

11500 Obrenovac Republika Srbija


Proizvođač:

Pharmanova d.o.o. Obrenovac

Industrijska 8, 11500 Obrenovac Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Mart, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za lek Nopritex, 8mgx30tableta: 515-01-2120-10-001 od 08.04.2011. Broj i datum dozvole za lek Nopritex, 8mgx30tableta: 199/2011/12 od 13.01.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z