FISKocr

Monosan


UPUTSTVO ZA LEK


MONOSAN® , tablete, 20 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


MONOSAN ®, tablete, 40 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: SLAVIAMED D.O.O.


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija / mesto proizvodnje Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R. Srbija


Podnosilac zahteva: SLAVIAMED D.O.O.


Adresa: Bulevar Oslobođenja 177, BeogradMONOSAN ®, 20 mg, tablete MONOSAN ®, 40 mg, tablete


INN: Izosorbid mononitrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Monosan i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Monosan

 3. Kako se upotrebljava lek Monosan

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Monosan

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONOSAN I ČEMU JE NAMENJEN

  Monosan pripada grupi lekova poznatih kao organski nitrati. Organski nitrati deluju tako što proširuju

  krvne sudove u srcu i dozvoljavaju da veća količina krvi dođe do onih delova srca kojima je potrebna.

  Lek Monosanse koristi za sprečavanje napada angine pektoris. Angina pektoris se uglavnom manifestuje kao bol u grudima, vratu ili ruci. Bol potiče od srčanog mišića i znak je da neki njegov deo ne dobija dovoljno kiseonika.

  Lek Monosan se takođe može koristiti u lečenju zastojne srčane insuficijencije (srčane slabosti). Srčana slabost nastaje kada srčani mišić nije dovoljno snažan da pumpa krv kroz krvne sudove. Može izazvati otežano disanje i oticanje nogu.

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONOSAN

  Lek Monosan ne smete koristiti:


  Primena drugih lekova

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta i biljne lekove.


  Ovo se posebno odnosi na sledeće lekove:

  - sildenafil - nemojte uzimati lek Monosan istovremeno sa inhibitorima fosfodiesteraze kao što je sildenafil (lekovi za lečenje impotencije). Istovremena primena ovih lekova može izazvati izražen pad krvnog pritiska koji može biti opasan. Ne smete da prestanete sa uzimanjem leka Monosan da biste uzeli sildenafil, s obzirom da se tada povećava mogućnost za pojavu


  napada angine pektoris.

  Uzimanje leka Monosan sa hranom ili pićima

  Za vreme uzimanja leka Monosan nemojte piti alkohol. Alkohol može pojačati dejstvo leka Monosan i previše sniziti krvni pritisak. Ako se ovo dogodi, možete osetiti vrtoglavicu ili nesvesticu.


  Primena leka Monosan u periodu trudnoće i dojenja

  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste trudni, pokušavate da ostanete trudni ili ako dojite, posavetujte se sa lekarom. Lekar će odlučiti da li treba da uzimate ovaj lek.


  Uticaj leka Monosan na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Lek Monosan može izazvati glavobolju, zamućenje vida ili osećaj vrtoglavice ili umora. Ako Vam se ovo dogodi, nemojte da upravljate motornim vozilima i rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Monosan

  Lek Monosan sadrži laktozu kao pomoćnu supstancu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONOSAN

  Lek Monosan uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite

  sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli

  Uobičajena doza za odrasle je jedna tableta (20 mg ili 40 mg) 2 ili 3 puta na dan. Lekar će Vam reći u

  koje vreme treba da uzmete lek. Imaćete jedan vremenski period (uglavnom noću) kada nećete uzimati lek. Ovaj period se naziva „period sa niskim nivoom nitrata” i neophodan je da bi se obezbedila efikasnost leka. Tablete progutajte cele sa odgovarajućom količinom vode.

  Lekar Vam može povećati dozu do najviše 120 mg dnevno.

  Nemojte uzimati lek Monosan za lečenje akutnih napada angine pektoris. Lekar će Vam dati drugi lek, kao što je nitroglicerin sprej ili tablete, za takve situacije.


  Deca

  Ovaj lek nije namenjen primeni kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Monosan nego što je trebalo

  Nemojte uzimati više leka Monosan nego što treba. Ako slučajno uzmete više leka Monosan nego što treba, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Suviše leka Monosan može izazvati izražen pad krvnog pritiska, usled čega se javljaju mučnina, nesvestica ili vrtoglavica. Vrlo velika doza može izazvati komu ili kolaps i zahtevati hitan medicinski tretman.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Monosan


  Ne uzimajte duplu dozu da bi ste nadoknadili preskočenu dozu, uzmite sledeću dozu leka Monosan prema uobičajenom režimu doziranja.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Monosan

  Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Monosan bez savetovanja sa lekarom. Lek Monosan treba da uzimate sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Nemojte da prestanete sa uzimanjem leka Monosan čak iako se osećate bolje. Ako prestanete sa uzimanjem leka, Vaše stanje može da se pogorša.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Monosan, kao i drugi lekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK MONOSAN


  Rok upotrebe

  Tri (3) godine od datuma proizvodnje.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Lek čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Monosan


Kvantitativni sastav: Jedna tableta sadrži:

Izosorbidmononitrat ……………………...20 mg ili 40 mg


Kvalitativni sastav:

Aktivna supstanca: Izosorbidmononitrat

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat, skrob, kukuruzni, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Monosan i sadržaj pakovanja


Monosan, 20 mg, tablete:

Okrugle tablete, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje sadrži tri PVC/ALU blistera sa 10 tableta i uputstvo za lek.


Monosan, 40 mg, tablete:

Okrugle tablete, bele boje, sa podeonom crtom na jednoj strani. Pakovanje sadrži tri PVC/ALU blistera sa 10 tableta i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač

SLAVIAMED d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija

SLAVIAMED d.o.o., Bulevar Oslobođenja 177, Beograd, R. Srbija; mesto proizvodnje: SLAVIAMED d.o.o., Rumska malta bb, Sremska Mitrovica, R.Srbija;


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

MONOSAN®, 20 mg, tablete: 515-01-06048-13-001 od 12.02.2014.

MONOSAN®, 40 mg, tablete: 515-01-06049-13-001 od 12.02.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org