FISKocr

Andol


UPUTSTVO ZA LEK


Andol®, tablete, 300 mg Pakovanje: blister, 2 x 10 tableta


Proizvođač: Pliva Hrvatska d.o.o.


Adresa: Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Andol®, 300 mg, tablete INN: acetilsalicilna kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Andol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Andol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Andol

 3. Kako se upotrebljava lek Andol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Andol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ANDOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Andol je namenjen za upotrebu kod odraslih osoba i dece starije od 16 godina. Andol sadrži acetilsalicilnu kiselinu. Acetilsalicilna kiselina je namenjena lečenju blagih i umerenih bolova, kao i za snižavanje povišene telesne temperature.


  Andol tablete se upotrebljavaju kod:


  Obavezno konsultujte Vašeg lekara pre nego što prvi put primenite ovaj lek!


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ANDOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Andol ne sme se koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ANDOL

  Oralna primena.


  Doziranje

  Odrasli, uključujući starije osobe: 1- 2 tablete (300 mg – 600 mg) na svaka 3 – 4 sata, po potrebi, do najviše 12 tableta (3,6 g) dnevno, u podeljenim dozama.


  Deca: Lek ne treba davati deci mlađoj od 16 godina, osim ako je to posebno indikovano (npr. Kawasaki bolest, prevencija tromboze u kardijalnoj hirurgiji).


  Ako ste uzeli više leka Andol nego što je trebalo

  Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) progutali mnogo tableta istovremeno ili mislite da je dete progutalo neku tabletu, odmah kontaktirajte najbližu medicinsku ustanovu ili razgovarajte sa Vašim lekarom. U slučaju predoziranja javljaju se: zujanje u ušima, vrtoglavica, ubrzano disanje, promene u nivou određenih hemijskih materija u organizmu (poremećaj acido-bazne ravnoteže), oštećenje funkcije srca i bubrega, groznica, koma.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Andol

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Andol


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Andol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Navedena neželjena dejstva obuhvataju sva prijavljena neželjena dejstva nastala tokom lečenja acetilsalicilnom kiselinom, uključujući i ona tokom dugotrajne terapije velikim dozama kod reumatskih

  bolesti. Procena učestalosti, osim izolovanih slučajeva, bazirana je na kratkoročnoj upotrebi dnevnih doza do 3 g acetilsalicilne kiseline.


  Sledeća skala učestalosti se koristi za procenu frekvencije neželjenih dejstava:


  Veoma često: više od 1 od 10 tretiranih pacijenata Često: više od 1 u 100 tretiranih pacijenata Povremeno: više od 1 pacijenta u 1000 tretiranih Retko: više od 1 pacijenta u 10.000 tretiranih

  Veoma retko:1 ili manje u 10.000 tretiranih pacijenata, uključujući izolovane slučajeve


  Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

  Prijavljenja su retka do veoma retka ozbiljna krvarenja, kao što su krvarenja u gastrointestinalnom traktu ili na mozgu (naročito kod pacijenata sa nekontrolisanom hipertenzijom – visokim krvnim pritiskom i/ili kod pacijenata koji istovremeno uzimaju antikoagulanse), koja u pojedinačnim slučajevima mogu biti opasna po život.


  Moguće je produženje vremena krvarenja (npr. krvarenje iz nosa i desni, pojačano stvaranje modrica, krvarenje iz genitourinarnog trakta). Ovaj efekat može da traje 4 do 8 dana nakon upotrebe.

  Zabeleženi su slučajevi hemolize i hemolitičke anemije kod pacijenata sa teškim oblicima deficijencije glukoza-6-fosfat dehidrogenaze (G6PD).


  Gastrointestinalni poremećaji (organi za varenje)

  Često: Gastrointestinalni poremećaji kao što su gorušica, mučnina, povraćanje, bol u stomaku.

  Retko: Gastrointestinalno krvarenje (koje u veoma retkim slučajevima dovodi do anemije – malokrvnosti usled nedostatka gvožđa); gastrointestinalni ulkusi (čirevi na želucu i/ili dvanaestopalačnom crevu, gde u veoma retkim slučajevima može doći do perforacija – pucanja čira, praćenog krvarenjem).

  Ukoliko se jave crne stolice ili povraćate krv, što su znaci ozbiljnog želudačnog krvarenja, morate odmah konsultovati lekara.

  Veoma retko: Povišene vrednosti enzima jetre.


  Poremećaji nervnog sistema

  Glavobolja, vrtoglavica, poremećaj sluha, tinitus (zujanje u ušima) i mentalna konfuzija (ošamućenost, zbunjenost), mogu biti znaci predoziranja.


  Reakcije preosetljivosti

  Povremeno: Reakcije preosetljivosti na koži (koprivnjača, osip).

  Retko: Teške i ozbiljne reakcije preosetljivosti kao što su ozbiljne reakcije na koži (multiformni eksudativni eritem), anafilaktička reakcija (najteži oblik alergijske reakcije na lek praćen padom krvnog pritiska, otežanim disanjem i gušenjem), rinitis (zapaljenje sluznice nosa), nazalna kongestija (curenje iz nosa), angioedem (oticanje lica, jezika i grkljana), bronhospazam (suženje bronhija praćeno gušenjem, naročito kod astmatičara).


  Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema

  Zabeleženi su slučajevi bubrežnog oštećenja i akutne bubrežne insuficijencije.

  Postoji određena veza između acetilsalicilne kiseline i Rejevog sindroma kada se daje deci. Rejev sindrom je veoma retko oboljenje koje prouzrokuje oštećenja mozga i jetre sa mogućim fatalnim ishodom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK ANDOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Čuvanje

  Držati lek Andol van domašaja dece!


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji. Čuvati na temeperaturi do 25°C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Andol

Aktivna supstanca je acetilsalicilna kiselina. Svaka tableta sadrži 300 mg acetilsalicilne kiseline.


Sadržaj pomoćnih supstanci: magnezijum-oksid, teški; skrob, kukuruzni; želatin; talk; skrob, kukuruzni, preželatinizovani; celuloza, mikrokristalna; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.


Kako izgleda lek Andol i sadržaj pakovanja

Andol tablete su okrugle, mramorirane, ravne tablete, bele do skoro bele boje, sa utisnutom oznakom PLIVA sa jedne strane tablete.


Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/PVDC/Al) sa 10 tableta.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 2 blistera (ukupno 20 tableta).


Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pliva Hrvatska d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-06564-13-001 od 01.04.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z