Moozeeck

Pressing


UPUTSTVO ZA LEK


Pressing® tablete, 10 mg,

Pakovanje: 10 x 10 mg


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Pressing®, tablete, 10 mg INN: loratadin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Pressing, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pressing i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pressing

 3. Kako se upotrebljava lek Pressing

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pressing

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PRESSING I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Pressing pripada grupi lekova poznatih pod nazivom antihistaminici. Antihistaminici pomažu u olakšanju alergijskih simptoma sprečavajući efekte supstance pod nazivom histamin, koja se stvara u organizmu.

  Lek Pressing ublažava simptome povezane sa alergijskim rinitisom (na primer, kod polenske kijavice), poput kijanja, curenja ili svraba nosa, peckanja ili svraba očiju.

  Lek Pressing se primenjuje i za ublažavanje simptoma urtikarije (svrab i crvenilo).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PRESSING


  Lek Pressing ne smete koristiti:


  - ukoliko imate alergiju (preosetljivost) na loratadin ili neki od sastojaka leka (videti “Sadržaj pomoćnih supstanci”).


  Kada uzimate lek Pressing, posebno vodite računa:


  Upozorite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PRESSING


  Lek Pressing tablete uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i deca starija od 12 godina: 10 mg loratadina jednom dnevno (1 tableta jednom dnevno). Lek se može uzeti nezavisno od obroka.


  Deca od 2-12 godina (u zavisnosti od telesne mase):

  Telesna masa > 30 kg: 10 mg jednom dnevno (1 tableta jednom dnevno).


  Pacijenti sa teškim poremećajem jetre

  Odrasli i deca telesne mase veće od 30 kg:

  Uzeti jednu tabletu (10 mg) svaki drugi dan uz čašu vode, nezavisno od obroka. Tableta jačine 10 mg nije prikladna za primenu kod dece telesne mase manje od 30 kg.


  Lek Pressing se ne preporučuje kod dece mlađe od 2 godine.


  Ako ste uzeli više leka Pressing nego što je trebalo


  Uzimajte lek Pressing samo kako Vam je propisano. Ne očekuju se ozbiljni problemi kod slučajnog predoziranja. Međutim, ako ste uzeli više tableta leka Pressing nego što Vam je propisano, odmah se obratite svom lekaru ili farmaceutu. Kod predoziranja lekom Pressing prijavljeni su slučajevi pospanosti, ubrzanog rada srca i glavobolje.


  Ukoliko imate neka pitanja koja se odnose na upotrebu leka Pressing, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek Pressing


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Šta se dešava ako naglo prestanete da uzimate lek Pressing


  Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pressing, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Najčešće zabeležena neželjena dejstva kod dece uzrasta od 2 do 12 godina su: glavobolja, uznemirenost i slabost. Najčešće prijavljena neželjena dejstva kod odraslih i adolescenata su: pospanost, glavobolja, pojačan apetit i

  nesanica.


  Nakon stavljanja leka Pressing u promet, veoma retko su zabeleženi slučajevi teške alergijske reakcije, vrtoglavice, nepravilnog ili ubrzanog rada srca, mučnine, suvoće usta, otežanog varenja, poremećaja funkcije jetre, gubitka kose, ospe i slabosti.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PRESSING


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe:


  3 (tri) godine.

  Nemojte koristiti lek Pressing posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pressing Aktivne supstance su:

1 tableta sadrži:

loratadin 10 mg


Ostali sastojci su:Kako izgleda lek Pressing i sadržaj pakovanja:


Pressing tablete su okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, sa podeonom crtom sa jedne strane. 10 tableta u blisteru (Al/PVC folija).

10 tableta po 10 mg.


Nosilac dozvole i proizvođač:


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Mart 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole: 515-01-5835-12-001od 14.05.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z