FISKocr

Paralen Grip


UPUTSTVO ZA LEK


Paralen® Grip, film tablete, 500mg/ 25mg/ 5mg

Pakovanje: blister, 1x12 film tableta


Proizvođač: Zentiva k.s.

Adresa: U Kabelovny 130, 102 37 Prague 10, Dolni Mecholupy, Republika Češka

Podnosilac zahteva: sanofi-aventis d.o.o.

Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Paralen® Grip, film tablete, 500mg/ 25mg/ 5mg paracetamol, kofein, fenilefrin


Za lekove koji se mogu izdati bez lekarskog recepta:


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Paralen Grip, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Paralen Grip i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Paralen Grip

 3. Kako se upotrebljava lek Paralen Grip

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Paralen Grip

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PARALEN GRIP I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Paralen Grip se preporučuje za ublažavanje bola u sinusima i za ublažavanje simptoma prehlade i gripa, uključujući malaksalost i ošamućenost..


  Ovaj lek sadrži tri aktivna sastojka. Paracetamol je lek protiv bolova koji Vam takođe snižava povišenu telesnu temperaturu kada imate groznicu. Fenilefrin-hidrohlorid je dekongestiv, deblokira nos i sinuse i pomaže Vam da lakše dišete. Kofein ima blago stimulativno dejstvo.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PARALEN GRIP


  Lek Paralen Grip ne smete koristiti:

  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Zapamtite:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PARALEN GRIP


  Lek Paralen Grip je namenjen za oralnu upotrebu. Lek popite sa dovoljnom količinom vode.


  Odrasliideca starijaod12 godina:

  2 film tablete uzimajte do 4 puta na dan, po potrebi. Nemojte uzimati više od 8 film tableta tokom 24 časa.


  Ako ste uzeli više leka Paralen Grip nego što je trebalo


  U slučaju predoziranja potrebno je da odmah potražite lekarsku pomoć, čak i ukoliko se osećate dobro, jer postoji rizik od naknadnog, teškog oštećenja jetre.


  Kod odraslih koji su uzeli 10g ili veće doze paracetamola, moguće je oštećenje jetre. Ukoliko pacijent spada u grupu visokorizičnih, oštećenje jetre je moguće i kod unosa 5g paracetamola.


  Faktori rizika su:


  Mogući faktori rizika su: iscrpljeni depoi glutationa (poremećaj ishrane), cistična fibroza, HIV, gladovanje, krajnja izmršavljenost.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Paralen Grip


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Paralen Grip


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i ostali lekovi i lek Paralen Grip može izazvati neželjena dejstva, ali se ona ne javljaju kod svih.


  Prestanite da uzimate lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko ste doživeli neka od navedenih i/ili neka druga neželjena dejstva:

  nekroliza). Ova neželjena dejstva se javljaju veoma retko.


  Istraživanja koja su sprovedena nakon stavljanja leka u promet (postmarketinška istraživanja) pokazuju da su neželjena dejstva paracetamola retka, dok su ozbiljna neželjena dejstva veoma retka.


  Neželjena dejstva kao posledica upotrebe paracetamola su:

  -Smanjenje broja trombocita (trombocitopenija), potpuni nedostatak granulocita (agranulocitoza). Ova neželjena dejstva nisu definitvno uzrokovana paracetamolom.

  - Poremećaj funkcije jetre (hepatička disfunkcija).


  Neželjena dejstva zabeležena nakon upotrebe kofeina su navedena ispod. Učestalost javljanja nije poznata.

  - Nervoza i anksioznost, iritiranost, nemir i ekscitiranost, vrtoglavica.


  Kada se preporučeni dozni režim paracetamola i kofeina pomeša sa dnevnim unosom kofeina, posledice veće doze kofeina mogu dovesti do njegovih neželjenih dejstava kao što su nesanica, nemir, anksioznost, iritiranost, glavobolje, gastrointestinalni poremećaji i osecaj jakog i ubrzanog lupanja srca.


  Sledeća neželjena dejstva su zabeležena u kliničkim studijama sa fenilefrinom i predstavljaju najčešće zabeležena neželjena dejstva.

  - Nervoza, glavobolja, vrtoglavica, nesanica, povišen krvni pritisak, mučnina, povraćanje.


  Neželjena dejstva zabeležena u postmarketinškom periodu su navedena ispod. Učestalost javljanja nije poznata.


  Ako imate ili mislite da imate bilo koje navedeno neželjeno dejstvo, razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom. Ovo podrazumeva i neželjena dejstva koja nisu navedeno u ovom uputstvu.


 5. KAKO ČUVATI LEK PARALEN GRIP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek, posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25oC u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Paralen Grip

Aktivne supstance:

Svaka film tableta sadrži 500 mg paracetamola, 25 mg kofeina i 5 mg fenilefrin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance jezgra tablete:

Povidon K-25 Natrijum-laurilsulfat

Celuloza, mikrokristalna Skrob, kukuruzni

Skrob, kukuruzni, preželatinizovani

Slicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Stearinska kiselina

Talk


Pomoćne supstance obloge:

Makrogol 300 Hipromeloza

Titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Paralen Grip i sadržaj pakovanja


Lek Paralen Grip su skoro bele do žućkaste filmom obložene, duguljaste, bikonveksne tablete.


Kartonska kutija u kojoj se nalazi jedan providni PVC/PVDC/AL ili jedan providni PVC/Aclar/Al blister. Blister sadrži 12 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


sanofi-aventis d.o.o., Španskih boraca 3/VI, 11070 Novi Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-5383-12-001 od 29.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z