abbvie Apoteke Apoteke

Rheumon


UPUTSTVO ZA LEKRheumon®, gel, 5 % ukupno 40 g; tuba, 1 x 40 g


Proizvođač: MEDA Manufacturing GmbH


Adresa: Neurather Ring 1, 51063, Keln, Nemačka


Podnosilac zahteva: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo


Adresa: Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Rheumon® , 5%, gel etofenamat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite

lek Rheumon , gel, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rheumon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rheumon

 3. Kako se upotrebljava lek Rheumon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rheumon

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RHEUMON I ČEMU JE NAMENJEN


  Rheumon 5% gel je lek za spoljašnju, lokalnu primenu.


  Etofenamat, aktivna supstanca leka Rheumon 5% gel, spada u grupu nesteroidnih (ne sadrži kortizon) antireumatika (za lečenje reumatizma) i ima antizapaljensko (antiinflamatorno) i analgetsko (protiv bola) dejstvo.


  Lek Rheumon 5% gel se koristi za lokalnu, simptomatsku terapiju bola :


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RHEUMON


  Lek Rheumon ne smete koristiti:  Kada uzimate lek Rheumon, posebno vodite računa  Lek Rheumon gel se ne sme koristiti kod dece i adolescenata jer nedostaje iskustvo u primeni ovog leka u navedenom uzrastu.

  Sve formulacije koje sadrže etofenamat ne treba primenjivati na oštećenu ili ekcematoznu kožu, na sluznicu očiju i druge sluznice. Nakon nanošenja proizvoda treba oprati ruke ili izbegavati kontakt sa drugim delovima tela.

  Tretiranu površinu kože ne treba izlagati suncu i/ili solarijumu tokom terapije kao i dve nedelje nakon završetka terapije.

  Treba izbegavati primenu gela na velikoj površini tela ili u dužem vremenskom periodu jer postoji mogućnost


  da dođe do sistemske resorpcije.


  Vodite računa da deca ne dodiruju rukama delove tela koji su namazani Rheumon gelom. Vodite računa da lek Rheumon gel ne dođe u kontakt sa očima.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Do sada, nisu prijavljene interakcije sa drugim supstancama nakon pravilne upotrebe leka Rheumon gel.


  Uzimanje leka Rheumon sa hranom ili pićima


  Nije primenljivo.


  Primena leka Rheumon u periodu trudnoće i dojenja Primena leka Rheumon u periodu trudnoće

  Ne postoje odgovarajući podaci o upotrebi etofenamata u periodu trudnoće. Tokom prvog i drugog trimestra trudnoće možete koristiti lek Rheumon gel samo ako vam je Vaš lekar to propisao.

  Ne smete koristiti lek Rheumon gel tokom poslednjeg trimestra trudnoće jer se ne može isključiti povećan rizik od komplikacija po majku i dete.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Primena leka Rheumon u periodu dojenja:

  Zbog toga što etofenamat prelazi u majčino mleko u maloj meri, ako je moguće, treba izbegavati produženu primenu leka Rheumon gel kod dojilja, a dnevna doza ne sme biti prekoračena (videti odeljak 3.). Da bi se izbegla apsorpcija leka od strane bebe, dojilje ne smeju koristiti lek Rheumon gel u predelu svojih grudi.


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Rheumon na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Rheumon gel ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Rheumon


  Za listu svih pomoćnih supstanci, videti odeljak 6.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RHEUMON


  Lek Rheumon gel uvek primenjujte tačno onako kako je objašnjeno ovim uputstvom ili onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko mislite da lek Rheumon gel suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Doziranje


  Ukoliko lekar nije drugačije propisao, uobičajena doza je sledeća:


  Lek Rheumon gel se primenjuje 3 puta dnevno. U zavisnosti od veličine bolnog područja koje se tretira, potreban je sloj gela dužine oko 10 cm, što odgovara 3 grama gela (150 mg etofenamata). Maksimalna dnevna doza za lečenje tupih povreda je 9 g gela, što odgovara 450 mg etofenamata.


  Samo za spoljašnju primenu na koži! Ne sme se gutati!


  Način primene


  Rheumon gel se nanosi u tankom sloju na bolne delove tela i nežno utrljava u kožu.

  Rheumon gel treba ostaviti nekoliko minuta da se osuši na koži pre nego što se prekrije odećom. Ne preporučuje se primena okluzivnih zavoja.


  Učestalost primene i trajanje terapije


  Vaš lekar će odlučiti koliko dugo da uzimate lek Rheumon gel.

  Po pravilu, terapija u trajanju od nedelju dana je dovoljna. Terapijska korist od dugotrajne upotrebe nije potvrđena.

  Ukoliko tegobe traju duže od tri dana, potražite savet lekara.


  Ako ste uzeli više leka Rheumon nego što je trebalo


  Ukoliko ste na kožu naneli veću količinu leka Rheumon gel od preporučene, gel treba ukloniti i kožu isprati vodom. Ako ste duže vreme koristili prevelike doze leka ili ste nehotice uzeli lek Rheumon gel, odmah obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rheumon


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Rheumon gel, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Moguća neželjena dejstva su klasifikovana prema sledećim sistemima organa i učestalosti pojavljivanja, pa

  mogu biti:


  vrlo česta:

  ≥ 10% lečenih pacijenata

  česta:

  < 10% a ≥1% lečenih pacijenata

  povremena:

  < 1% a 0.1% lečenih pacijenata

  retka:

  < 0.1% a ≥ 0.01% lečenih pacijenata

  veoma retka:

  < 0.01% lečenih pacijenata

  nepoznata učestalost:

  frekvenca ne može biti procenjena iz raspoloživih podataka


  Treba uzeti u obzir da su dole navedena neželjena dejstva dozno zavisna i da mogu da variraju u zavisnosti od inter-individualnih razlika.


  Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

  Povremen: crvenilo kože i peckanje

  Veoma retko: alergijske reakcije kože (tj. intenzivan svrab, osip, eritem-crvenilo, oticanje, fotoalergijske reakcije, bulozna erupcija).


  Pomenuti simptomi se obično brzo povuku nakon prestanka primene leka.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RHEUMON


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Rok upotrebe

  5 godina

  Nemojte koristiti lek Rheumon posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju (Važi do).


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja


  Nakon prvog otvaranja, rok upotrebe leka je 12 nedelja.


  Uslovi čuvanja


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rheumon


Aktivna supstanca: etofenamat


Ostali sastojci su:


Polioksietilen-(7-8)-oleicetilalkohol Makrogol 400;

Natrijum-hidroksid; Karbomer 940; Izopropanol;

Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Rheumon i sadržaj pakovanja


Lek Rheumon gel je bezbojan do slabo žut, bistar do slabo opalescentan gel, bez vidljivih čestica, mirisa na izopropil alkohol i nalazi se u originalnom pakovanju koje sadrži 40 g gela.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole


MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Proizvođač


MEDA Manufacturing GmbH

Neurather Ring 1,51063 Cologne (Keln), Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-6113-11-001………05.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines