takeda Apoteke Apoteke

Remirta

film tabl. 30x30mg
CENA: 907,63 din.


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Remirta®, film tablete, 15mg,

Pakovanje: blister, 3x10 film tableta

∆ Remirta ®, film tablete, 30mg,

Pakovanje: blister, 3x10 film tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova, 199, 16000 Leskovac, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:

∆ Remirta®, 15 mg, film tablete

∆ Remirta®, 30 mg, film tablete


INN mirtazapin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Remirta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Remirta

 3. Kako se upotrebljava lek Remirta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Remirta

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK REMIRTA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Remirta spada u grupu lekova koji se nazivaju antidepresivi. Lek Remirta se koristi u terapiji depresivnog poremećaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK REMIRTA


  Lek Remirta ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK REMIRTA

  Lek Remirta uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Koliko leka treba uzimati


  Uobičajena početna doza je 15 ili 30 mg svakog dana. Lekar može da Vam savetuje da povećate dozu nakon nekoliko dana, do količine koja Vam najviše odgovara (između 15 i 45 mg dnevno). Obično je doza ista za sve uzraste. Međutim, ako spadate u grupu starijih osoba ili ako imate oboljenje bubrega ili jetre, lekar može da prilagodi dozu.


  Kada treba da uzimate lek Remirta

  Lek Remirta uzimajte svakoga dana u isto vreme. Najbolje je da ga uzimate u obliku pojedinačne doze pre spavanja. Međutim, možda će Vam lekar savetovati da svoju dozu leka Remirta podelite – jednom ujutro i jednom uveče pre spavanja. Veća doza treba da se uzima pre spavanja. Tablete uzimajte oralno. Progutajte propisanu dozu leka Remirta bez žvakanja, sa malo vode ili soka.


  Kada možete očekivati da počnete da se osećate bolje

  Lek Remirta obično počinje da deluje nakon 1 do 2 nedelje i nakon 2 do 4 nedelje možete osetiti poboljšanje. Veoma je važno da tokom prvih nekoliko nedelja terapije razgovarate sa lekarom o dejstvu leka Remirta:

  kako ovaj lek deluje na Vas. Ako se i dalje ne osećate bolje, lekar može da propiše veću dozu. U tom slučaju, ponovo razgovarajte sa lekarom posle sledeće 2 do 4 nedelje. Obično lek Remirta mora da se uzima dok se simptomi depresije ne povuku, 4 do 6 meseci.


  Ako ste uzeli više leka Remirta nego što je trebalo


  Ako ste Vi ili neko drugi uzeli više leka Remirta nego što je trebalo, odmah se obratite lekaru. Najverovatniji znaci predoziranja lekom Remirta (bez primene drugih lekova ili alkohola) su pospanost, dezorijentisanost i ubrzani rad srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Remirta


  Ako svoju dozu treba da uzimate jednom dnevno i ako ste zaboravili da uzmete dozu leka Remirta, nemojte uzimati propuštenu dozu. Jednostavno je preskočite. Sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.


  Ako svoju dozu treba da uzimate dva puta dnevno i ako ste zaboravili da uzmete jutarnju dozu, jednostavno je uzmite zajedno sa večernjom dozom. Ako ste zaboravili da uzmete svoju večernju dozu, nemojte je uzimati uz dozu sledećeg jutra – samo je preskočite i nastavite sa svojim uobičajenim jutarnjim i večernjim dozama.


  Ako ste zaboravili da uzmete obe doze, nemojte pokušavati da nadomestite propuštene doze. Preskočite obe doze i nastavite sledećeg dana sa uobičajenim jutarnjim i večernjim dozama.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Remirta

  Lek Remirta možete da prestanete da uzimate samo uz konsultaciju sa lekarom.

  Ako prerano prestanete da ga uzimate, depresija može da se vrati. Kada počnete da se osećate bolje, razgovarajte sa svojim lekarom. Lekar će odlučiti kada terapija može da se obustavi.

  Nemojte iznenada da prestanete sa uzimanjem leka Remirta, čak ni kada je depresija otklonjena. Ako iznenada prestanete da uzimate lek Remirta možda ćete osećati mučninu, vrtoglavicu, uznemirenost, anksioznost i glavobolje. Ovi simptomi mogu da se izbegnu ako postepeno prestanete da uzimate lek. Lekar će Vam reći kako postepeno da smanjite dozu.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Remirta može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga.

  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe: Veoma često: javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek Često: javljaju kod 1 do 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  Povremeno: javljaju kod 1 do 10 na 1.000 pacijenata koji uzimaju lek

  Retko: javljaju kod 1 do 10 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek

  Veoma retko: javljaju se kod manje od 1 na 10.000 pacijenata koji uzimaju lek

  Nepoznato: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


  Veoma često:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK REMIRTA


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe 3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Remirta posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Remirta

Remirta, 15 mg: jedna film tableta sadrži 15 mg mirtazapina. Remirta, 30 mg: jedna film tableta sadrži 30 mg mirtazapina.

Pomoćne supstance: Jezgro:

Laktoza, monohidrat;

Skrob, kukuruzni preželatinizovan; Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Kroskarmeloza-natrijum;

Magnezijum-stearat.


Film obloga za Remirta 15 mg film tablete:

Opadry 03F 22322 Yellow: Hipromeloza 6cP;

Titan-dioksid; Makrogol/PEG 8000; Gvožđe(III)-oksid, žuti; Gvožđe(III)-oksid, crveni.


Film obloga za Remirta 30 mg film tablete:

Opadry 03F 23252 Orange: Hipromeloza 6cP;

Titan-dioksid; Makrogol/PEG 8000;


Gvožđe(III)-oksid, žuti; Gvožđe(III)-oksid, crveni.


Kako izgleda lek Remirta i sadržaj pakovanja

Remirta 15mg: ovalne, bikonveksne, film tablete žute boje sa utisnutom podeonom crtom sa obe strane i oznakom I


Remirta 30mg: ovalne, bikonveksne film tablete svetlosmeđe boje sa utisnutom podeonom crtom sa obe strane i oznakom I


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: PVC/Al blister (sa po 10 film tableta).

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 3 blistera (ukupno 30 film tableta) i uputstvom za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač


ZDRAVLJE A.D. Leskovac, Vlajkova 199 16000 Leskovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:


Remirta, film tableta 30x15mg: 515-01-1616-12-001 od 03.12.2012. Remirta, film tableta 30x30mg: 515-01-1619-12-001 od 03.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines