FISKocr

Iberogast


UPUTSTVO ZA LEK


Iberogast®; oralne kapi, rastvor; 15 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 20 mL/100 mL + 5 mL/100 mL + 10 mL/100 mL


Pakovanje: bočica staklena, 1 x 20 mL Pakovanje: bočica staklena, 1 x 50 mL Pakovanje: bočica staklena, 1 x 100 mL

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH


Adresa: Havelstrasse 5, D-64295 Darmstadt, Nemačka

Podnosilac zahteva: Evropa Lek Pharma d.o.o.

Adresa: Bore Stankovića 2, 11250 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Iberogast®; oralne kapi, rastvor; 15 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 10 mL/100 mL + 20 mL/100 mL + 5 mL/100 mL + 10 mL/100 mL


INN

Divlji renac (Iberis amara L.), tečni ekstrakt cele sveže biljke; anđelika (Angelica archangelica L.),

tečni ekstrakt korena; matičnjak (Melissa officinalis L.), tečni ekstrakt lista; kim (Carum carvi L.), tečni ekstrakt ploda; rusa (Chelidonium majus L.), tečni ekstrakt herbe; sladić (Glycyrrhiza glabra L.), tečni ekstrakt korena; kamilica (Matricaria recutita L.), tečni ekstrakt cveta; nana (Mentha piperita L.), tečni ekstrakt lista; gujina trava (Silybum marianum L.), tečni ekstrakt ploda.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Iberogast, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Iberogast i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Iberogast

 3. Kako se upotrebljava lek Iberogast

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Iberogast

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IBEROGAST I ČEMU JE NAMENjEN

  Iberogast je biljni lek koji se koristi u terapiji stomačnih i crevnih tegoba koje se javljaju kod funkcionalne dispepsije i sindroma iritabilnog creva.

  Ove bolesti se uglavnom manifestuju kao poremećaj rada creva, gorušica, osećaj prezasićenosti, stomačnih

  grčeva i mučnine.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IBEROGAST

  Lek Iberogast ne smete koristiti:


  Lek Iberogast ne smete uzimati ako znate da ste alergični na neku od aktivnih supstanci. Lek Iberogast se ne sme primenjivati kod dece mlađe od 6 godina.

  Kada uzimate lek Iberogast, posebno vodite računa:

  U slučaju organskih gastrointestinalnih poremećaja, kao i kod dece uzrasta 6-12 godina, lekar treba da odluči o primeni ovog biljnog leka.

  Ukoliko tegobe ne prestanu ili ako željeni rezultat terapije izostane, nakon nedelju dana treba se obratiti lekaru

  kako bi se isključila mogućnost organskih uzroka. Ako se uzimanjem leka Iberogast tegobe pogoršaju ili nastupe nove tegobe, obavezno se treba konsultovati sa lekarom.


  Zbog sadržaja alkohola u proizvodu, neophodan je poseban oprez kod pacijenata sa oštećenjem jetre, alkoholizmom, epilepsijom ili oštećenjem mozga.


  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.

  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Iberogast sa hranom ili pićima


  Nema uticaja.


  Primena leka Iberogast u periodu trudnoće i dojenja


  U postojećim dokumentovanim iskustvima nema indicija o štetnosti upotrebe Iberogast kapi za vreme trudnoće i tokom dojenja. Primena tokom trudnoće i dojenja se ne preporučuje.

  Trudnice i dojilje smeju koristiti lek Iberogast samo nakon konsultacije sa lekarom.


  Uticaj leka Iberogast na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Uticaj nije poznat.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Iberogast


  Lek Iberogast sadrži 31 % alkohola, odnosno 297 mg alkohola po dozi od 20 kapi, što odgovara sadržaju alkohola u 7,5 mL piva ili 3,1 mL vina. Štetan je za osobe koje boluju od alkoholizma. Mora se obratiti pažnja u lečenju trudnica i dojilja, dece i visoko-rizičnih grupa kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IBEROGAST

  Ukoliko nije drugačije propisano, Iberogast kapi se uzimaju pre ili u toku jela sa nešto tečnosti.


  Odrasli i adolescenti: uzeti 3 puta dnevno po 20 kapi.

  Deca od 6 do 12 godina: 3 puta dnevno po 15 kapi, samo po preporuci lekara. Dužina trajanja terapije zavisi od vrste, ozbiljnosti i toka bolesti.

  Pre upotrebe dobro promućkajte rastvor.


  Ako ste uzeli više leka Iberogast nego što je trebalo

  Do sada nije bilo registrovanih slučajeva akutnog predoziranja. Treba obratiti pažnju na sadržaj alkohola.


  Nehotično uzimanje 1 ili 2 doze leka Iberogast više nego što je predviđeno, znači ukupno 40 do 60 kapi, ne mora da ima negativne posledice. Ako ste uzeli značajno veće doze, obavestite o tome Vašeg lekara, koji će u slučaju potrebe doneti odluku o preduzimanju adekvatnih mera.

  Ukoliko ste uzeli preveliku količinu leka Iberogast, prilikom sledećeg uzimanja nastavite sa količinom koju Vam je propisao lekar ili onom koja je navedena u ovom uputstvu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Iberogast

  Ukoliko ste jednom zaboravili da uzmete lek Iberogast, prilikom sledećeg uzimanja nastavite sa količinom koju Vam je propisao lekar ili onom koja je navedena u ovom uputstvu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste zaboravili da uzmete lek.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Iberogast


  Nema efekata.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Lek Iberogast, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Vrlo retko se mogu javiti alergijske reakcije kao što su osip, svrab, otežano disanje.

  Ukoliko se pojavi neka neželjena reakcija, treba prestati sa uzimanjem leka i obratiti se lekaru za savet. Lekar će utvrditi ozbiljnost neželjene reakcije i odlučiti o daljem toku terapije.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da


  prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK IBEROGAST


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe

  Rok upotrebe neotvorenog pakovanja: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 8 nedelja.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do +25° C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.


  Pojava taloga ili zamućenja rastvora Iberogast ne umanjuje efikasnost preparata. Ne koristite lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici i kutiji leka.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Iberogast


100 mL oralnih kapi, rastvora sadrži:

15 mL tečnog ekstrakta cele sveže biljke divljeg renca (Iberis amara L.) (1:1.5-2.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 50% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta korena anđelike (Angelica archangelica L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta lista matičnjaka (Mellissa officinalis L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta ploda kima (Carum carvi L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta herbe ruse (Chelidonium majus L.) (1:2.5- 3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta korena sladića (Glycyrrhiza glabra L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 20 mL tečnog ekstrakta cveta kamilice (Matricaria recutita L.) (1:2-4), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 5 mL tečnog ekstrakta lista nane (Mentha piperita L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v); 10 mL tečnog ekstrakta ploda gujine trave (Silybum marianum L.) (1:2.5-3.5), rastvarač za ekstrakciju: etanol 30% (v/v).


Kako izgleda lek Iberogast i sadržaj pakovanja


Iberogast oralne kapi su bistar do slabo opalescentan rastvor tamnosmeđe boje. Nevedeni sadržaj pakovanja odgovara: 20 mL, 50 mL i 100 mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Evropa Lek Pharma d.o.o. Bore Stankovića 2

11250 Beograd Srbija


Proizvođač:

Steigerwald Arzneimittelwerk GmbH, Havelstrasse 5

D-64295 Darmstadt Nemačka

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Iberogast, oralne kapi, rastvor, 20 mL: 515-01-05969-13-001 od 06.05.2014.

Iberogast, oralne kapi, rastvor, 50 mL: 515-01-05970-13-001 od 06.05.2014.

Iberogast, oralne kapi, rastvor, 100 mL: 515-01-05971-13-001 od 06.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z