FISKocr

Hloramkol


UPUTSTVO ZA LEK


HLORAMKOL (hloramfenikol), kapi za oči, rastvor; 5mg/ml; 1x10 ml


Proizvođač: Hemomont d.o.o.


Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, CG Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


HLORAMKOL, kapi za oči , rastvor; 5 mg/ml


INN: hloramfenikol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hloramkol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Hloramkol

 3. Kako se upotrebljava lek Hloramkol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hloramkol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Hloramkol sadrži antibiotik hloramfenikol. Koristi se za lečenje infekcija oka ili očnog kapka izazvanih bakterijama (bakterijski konjunktivitis).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HLORAMKOL


  Lek Hloramkol ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HLORAMKOL


  Uzimajte lek Hloramkol tačno kako Vam je lekar preporučio. Vaš lekar će Vam reći koliko često treba da uzimate Hloramkol kapi za oči i koliko kapi ćete ukapati pri svakoj primeni. Nikada ne uzimajte više kapi ili duže vreme nego što Vam je Vaš lekar preporučio.


  Uobičajena primena podrazumeva ukapavanje 1-2 kapi u donji očni kapak ili na površinu obolelog oka, na svaka

  2 časa u prvih 48 sati lečenja, a na svaka 4 časa nakon toga. Vreme između dve doze produžavate onako kako Vam je Vaš lekar preporučio.


  Lečenje treba nastaviti 2-3 dana posle povlačenja simptoma i znakova infekcije oka. Lečenje može trajati najduže 5 dana.


  Ako sami primenjujete Hloramkol kapi za oči, rastvor treba da se pridržavate sledećeg:

  Operite ruke, uzmite bočicu iz kutije, skinite zatvarač, pažljivo povucite donji kapak i ukapajte kapi za oči u donji kapak ili na površinu obolelog oka u količini koju Vam je preporučio Vaš lekar. Pažljivo pritiskajte unutrašnji ugao oka u trajanju od jednog minuta. Ovaj postupak je neophodan da ne bi kapi za oči otekle u nos i grlo preko suznog kanala. Posebno se ovaj postupak savetuje kod primene kapi za oči kod dece.


  Ako ste uzeli više leka Hloramkol nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, obratite se Vašem lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

  Obratite se odmah lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi ukoliko mislite da je odojče ili malo dete slučajno popilo Hloramkol kapi za oči.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Hloramkol


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Hloramkol


  Nije primenljivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Hloramkol može imati neželjena dejstva.


  Oštećenje koštane srži ispoljava se pojavom bledila, povišene temperature, pojačanim krvarenjem, modricama, slabošću. U slučaju pojave ovih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru.


  U toku lečenja preparatom Hloramkol, kapi za oči, može se razviti preosetljivost (alergija): svrab, otok kapaka, crvenilo, bockanje i pečenje u oku. Odmah se obratite Vašem lekaru.


  Retko se mogu javiti alergijske promene izvan oka: svrab, osip na koži, otok usana i lica, groznica, gušenje.

  Odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ako primetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Hloramkol, a nisu pomenuti u uputstvu, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK HLORAMKOL


  Držite lek HLORAMKOL van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Dve godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon roka upotrebe označenog na pakovanju.

  Posle otvaranja i čuvanja na temperaturi do 25° C lek se može koristiti 21 dan.


  Čuvanje


  Držite lek HLORAMKOL van domašaja dece!

  Lek treba da čuvate u na temperaturi od 2 do 8˚C (u frižideru).

  Posle otvaranja i čuvanja na temeraturi do 25° C lek se može koristit 21 dan.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Hloramkol Aktivne supstance su:

1 ml kapi sadrži:

hloramfenikol ..................5 mg


Ostali sastojci su:


Makrogol 300

Polioksiol 40 stearat

Hlorovodonična kiselina, koncentrovana Hlorbutanol bezvodni

Voda za injekcije


Kako izgleda lek Hloramkol i sadržaj pakovanja


Hloramkol 5 mg/ml, kapi za oči, rastvor bledo žute do braonkasto žute boje, koji se nalazi u bočici (staklenoj ili plastičnoj). Jedna bočica sadrži 10 ml kapi za oči, rastvor.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac Dozvole

Hemofarm A.D., Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač


Hemomont d.o.o., ul. 8 Marta br.55a, Podgorica, CG


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Mart 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Bočica staklena:

515-01-7241-11-001 od 05.06.2012.


Bočica plastična:

515-01-6859-10-001 od 11.06.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z