Moozeeck

Lakea Plus


UPUTSTVO ZA LEK


Lakea® Plus film tablete 50 mg/12.5 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom Lakea® Plus film tablete 100 mg/25 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Lek Pharmaceuticals d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Lakea® Plus 50 mg/12.5 mg film tablete Lakea® Plus 100 mg/25 mg film tablete


INN: losartan, hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Takođe Vas molimo da obavestite svog lekara da uzimate lek Lakea Plus ako ćete biti podvrgnuti radiografskim procedurama i ako ćete dobijati jodna kontrastna sredstva.


Uzimanje leka Lakea Plus sa hranom ili pićima

Nemojte da uzimate alkoholna pića dok uzimate ovaj lek: alkohol i komponente ovog leka mogu međusobno pojačati svoje efekte.


Prevelika količina soli u hrani može neutralizovati efekte leka Lakea Plus. Tablete leka Lakea Plus mogu se uzimati sa ili bez hrane.

Primena leka Lakea Plus u periodu trudnoće i dojenja

Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


Trudnoća

Važno je da obavestite svog lekara ako mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni. Vaš lekar će Vas posavetovati da prestanete da uzimate lek Lakea Plus pre planirane trudnoće ili čim saznate da ste trudni. Takođe, lekar će Vas posavetovati da uzimate neki drugi lek umesto leka Lakea Plus. Ovaj lek se ne preporučuje tokom rane trudnoće i ne sme se uzimati nakon trećeg meseca trudnoće, s obzirom da može uzrokovati ozbiljna oštećenja bebe.


Dojenje

Obavestite svog lekara ako dojite ili bi trebalo da počnete da dojite. Lek Lakea Plus se ne preporučuje kod majki koje doje, a Vaš lekar Vam može propisati neki drugi lek ako želite da dojite, naročito ako je Vaša beba novorođenče ili je prevremeno rođena.


Uticaj leka Lakea Plus na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Kada počnete sa uzimanjem ovog leka, ne treba da obavljate radnje koje zahtevaju posebnu pažnju (npr, upravljanje vozilom ili rukovanje opasnim mašinama) dok ne budete sigurni kako podnosite ovaj lek.


Važne informacije o nekim sastojcima leka Lakea Plus


Ovaj lek sadrži laktozu. U slučaju netolerancije (nepodnošenja) na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lakea Plus

  Lek Lakea Plus uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uvek uzimajte lek Lakea Plus kako Vam je lekar propisao. Vaš lekar će odlučiti koja je odgovarajuća doza za Vas u zavisnosti od Vašeg stanja i toga da li uzimate neke druge lekove. Veoma je važno da lek Lakea Plus uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao kako bi se održavala ujednačena kontrola Vašeg krvnog pritiska.


  Visok krvni pritisak

  Uobičajena doza leka Lakea Plus za većinu pacijenata sa visokim krvnim pritiskom je 1 tableta leka Lakea Plus 50 mg/12.5 mg, jednom dnevno, radi kontrole krvnog pritiska tokom 24 sata. Ova doza se može povećati do 2 tablete dnevno leka Lakea Plus 50 mg/12.5 mg ili 1 tableta dnevno leka Lakea Plus 100 mg/25 mg (jača doza). Maksimalna dnevna doza je 2 tablete dnevno leka Lakea Plus 50 mg/12.5 mg ili 1 tableta dnevno leka Lakea Plus 100 mg/25 mg.


  Primena kod dece i adolescenata

  Nema iskustva sa primenom leka Lakea Plus kod dece. Zbog toga ovaj lek ne treba davati deci.


  Primena kod starijih pacijenata

  Lek Lakea Plus deluje isto i podjednako se toleriše kod većine starijih i mlađih odraslih pacijenata. Kod većine starijih pacijenata potrebno je primeniti istu dozu kao kod mlađih pacijenata.


  Ako ste uzeli više leka Lakea Plus nego što je trebalo

  U slučaju predoziranja, odmah se obratite svom lekaru kako bi Vam što pre bila ukazana medicinska pomoć. Predoziranje može uzrokovati pad krvnog pritiska, osećaj preskakanja srca (palpitacije), usporen puls, promene u sastavu krvi i dehidrataciju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Lakea Plus

  Pokušajte da uzimate lek Lakea Plus svakoga dana kako Vam je propisano. Međutim, ako propustite dozu, ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu, već nastavite sa uzimanjem leka prema utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Lakea Plus

  Nemojte prekidati sa uzimanjem ovog leka, pre nego što se posavetujete sa svojim lekarom.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Lakea Plus , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma često (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retko (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retko (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas javi nešto od navedenog, prestanite sa uzimanjem leka Lakea Plus i odmah obavestite svog lekara ili idite do najbliže bolnice:

  - teške alergijske reakcije (osip, svrab, koprivnjača, oticanje lica, usana, usta ili grla što može uzrokovati

  otežano disanje ili gutanje), koje mogu biti praćene padom krvnog pritiska, preznojavanjem, ubrzanim radom srca, hladnom kožom i/ili gubitkom svesti


  Ovo je teško ali retko neželjeno dejstvo. Možda će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija.


  Prijavljena su sledeća neželjena dejstva: Česta neželjena dejstva:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 3. KAKO ČUVATI LEK Lakea Plus


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Lakea Plus posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lakea Plus

Aktivna supstanca je: losartan-kalijum, hidrohlortiazid. Lakea Plus® 50 mg/12.5 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 50 mg losartan-kalijuma i 12.5 mg hidrohlortiazida.

Lakea Plus® 100 mg/25 mg film tablete

Jedna film tableta sadrži 100 mg losartan-kalijuma i 25 mg hidrohlortiazida.


Ostali sastojci su: Jezgro tablete: Laktoza, monohidrat

Celuloza, mikrokristalna Skrob, preželatinizovan Magnezijum-stearat

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni


Film tablete:

Hipromeloza


Hidroksipropilceluloza Gvožđe(III)-oksid, žuti (E172) Titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Lakea Plus i sadržaj pakovanja


Lakea Plus® 50 mg/12.5 mg film tablete

Okrugle, bikonveksne film tablete, svetložute boje Lakea Plus® 100 mg/25 mg film tablete

Okrugle, bikonveksne film tablete, svetložute boje


U kartonskoj kutiji se nalaze 3 OPA/Al/PVC-aluminijumski blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012. Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Lakea®Plus film tableta, 30 x (50mg+12.5mg): 515-01-1173-11-001 od 25.01.2013.

Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Lakea®Plus film tableta, 30 x (100mg+25mg): 515-01-1176-11-001 od 25.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z