FISKocr

Pralip


UPUTSTVO ZA LEK


Pralip® tablete 20 mg

Pakovanje: 30 kom, blister, 3 x 10 kom

Pralip® tablete 40 mg

Pakovanje: 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Lek Pharmaceuticals d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.


Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Pralip® 20 mg tablete Pralip® 40 mg tablete


INN: pravastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pralip i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pralip

 3. Kako se upotrebljava lek Pralip

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pralip

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Pralip I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Pralip pripada grupi lekova koji se nazivaju statini (ili inhibitori HMG-CoA reduktaze). Ovaj lek sprečava stvaranje holesterola u jetri i time snižava nivo holesterola i drugih masnoća (triglicerida) u organizmu. Kada je nivo holesterola u krvi povišen, holesterol stvara naslage na zidovima krvnih sudova i blokira ih. Ovo stanje se naziva ateroskleroza i može da dovede do:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Pralip

  Lek Pralip ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Pralip

  Lek Pralip uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 8 godina.


  Lekar će vam dati savete o režimu ishrane koji treba da primenjujete tokom lečenja.

  Lek Pralip se uzima nezavisno od obroka. Popijte tabletu sa dovoljnom količinom vode (pola čaše vode).


  Doziranje

  Odrasli:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Pralip , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se jave bilo kakvi neobjašnjivi ili uporni bolovi, osetljivost, slabost ili grčevi u mišićima, a posebno ako se osećate loše i dobijete povišenu temperaturu, odmah se javite lekaru i prestanite sa primenom leka.


  U veoma retkim slučajevima problemi sa mišićima mogu biti ozbiljni (rabdomioliza) i mogu dovesti do razvoja teškog oboljenja bubrega koje može biti opasno po život.


  Može da dođe do nagle pojave alergijskih reakcija kao što je oticanje lica, usana, jezika ili dušnika koje može izazvati otežano disanje. Ovo je veoma retka reakcija ali ako se javi, može biti veoma opasna. Ukoliko dođe do pojave ovih simptoma obavezno se javite lekaru što pre.


  Sledeće neželjene reakcije se javljaju povremeno (javljaju se kod više od 1 na 1000 pacijenata):


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Pralip

  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dete!


  Rok upotrebe


  3 godine

  Nemojte koristiti lek Pralip posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pralip

Aktivna supstanca: pravastatin-natrijum


Pralip 20 mg tablete:

Svaka tableta sadrži 20 mg pravastatin-natrijuma. Pralip 40 mg tablete:

Svaka tableta sadrži 40 mg pravastatin-natrijuma.


Ostali sastojci su: celuloza, mikrokristalna laktoza, monohidrat dinatrijum-fosfat, bezvodni kroskarmeloza-natrijum natrijum-laurilsulfat povidon

gvožđe(III)-oksid, smeđi (E172)

silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Pralip i sadržaj pakovanja


Pralip® 20 mg tablete

Ovalne tablete, svetlo smeđe boje, prošarane tamnijim tačkama, sa podeonom crtom sa obe strane I utisnutom oznakom “P 20” sa jedne strane (slovo P je utisnutom sa leve, a broj 20 sa desne strane podeona crte).

Tableta se može podeliti na jednake delove.


Pralip® 40 mg tablete

Ovalne tablete, svetlo smeđe boje, prošarane tamnijim tačkama, sa podeonom crtom sa obe strane I utisnutom oznakom “P 40” sa jedne strane (slovo P je utisnutom sa leve, a broj 40 sa desne strane podeona crte).

Tableta se može podeliti na jednake delove.


U složivoj kartonskoj kutiji se nalaze 3 Al/Al blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Pralip® tablete, 20 mg, kutija sa 30 tableta: 515-01-04731-13-001 od 13.12.2013.

Pralip® tablete, 40 mg, kutija sa 30 tableta: 515-01-04732-13-001 od 13.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z