FISKocr

Veregen 10%


UPUTSTVO ZA LEK


Veregen 10%, mast, Pakovanje: tuba sa 15 g masti


Proizvođač: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Podnosilac zahteva: Pharmanova d.o.o.


Adresa: Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Veregen, 10% mast

INN: zeleni čaj (Camellia sinensis (L.)), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


 1. ŠTA JE LEK Veregen 10% I ČEMU JE NAMENJEN


  Veregen 10% je biljni lek koji se koristi isključivo za spoljašnju upotrebu. Aktivna supstanca je ekstakt lista zelenog čaja. Vaš lekar će Vam propisati Veregen 10% mast za lokalnu terapiju bradavica (Condylomata acuminata) na površini genitalija i oko anusa.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Veregen 10%


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Veregen 10% ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Veregen 10%


  Uvek koristite Veregen 10% kako Vam je lekar preporučio. Ukoliko niste sigurni, proverite sa vašim lekarom ili farmaceutom.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Veregen 10% mast može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Većina neželjenih reakcija Veregen 10% masti se javlja usled lokalnog delovanja na kožu i mogu se javiti na ili oko tretiranog područja. Mnogi pacijenti su imali tegobe kao što su crvenilo, svrab, iritacija, bol ili otok.

  Blage reakcije su očekivane i očekuje se da popuste nakon prvih nedelja upotrebe. Ukoliko intenzitet lokalne

  kožne reakcije utiče na vaše svakodnevne aktivnosti ili ukoliko se pojave plikovi, odmah se obratite lekaru.

  U tom slučaju možda će biti neophodno obustavljanje terapije.Sa terapijom se može nastaviti nakon povlačenja kožnih reakcija. U slučaju pojave plikova u vidu lokalne kožne reakcije, konsultujte se sa Vašim lekarom. Ukoliko imate ozbiljne kožne reakcije koje dovode do izraženih nelagodnosti npr. lokalno zapaljenje, infekcija, otvorene ranice, oticanje limfnih žlezda ili bilo koja ozbiljna reakcija (npr. fimoza , otežano mokrenje ili jak bol)


  prekinite sa terapijom, sperite mast toplom vodom i blagim spunom i odmah konsultujte svog lekara.

  Za procenu neželjenih reakcija korišćeni su sledeći termini koji opisuju učestalost pojave neželjenih reakcija:

  Veoma često (pojavljuju se kod više od 1 na 10 lečenih pacijenata)

  Često (javljaju se kod više od 1 u 100, a manje od 1 u 10 pacijenata)

  Povremeno (pojavljuju se kod više od 1 u 1000, a manje od 1 u 100 pacijenata)


  Veoma često:

  Lokalne kožne reakcije na mestu aplikacije Veregen 10% masti koje uključuju: crvenilo, svrab, iritaciju/pečenje, bol, otok, otvorene ranice, otvrdnjavanje kože i pojava plikova.


  Često:


  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna ili ukoliko primetite neke druge neželjene reakcije koje nisu ovde navedene, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK Veregen 10%


  Rok upotrebe

  3 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja

  3 nedelje


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25ºC.

  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne bi trebalo odlagati bacanjem u odvod sudopere ili u kuhinjsko smeće. Konsultujte farmaceuta kako da uništite lekove koji Vam nisu više potrebni. Ove mere pomažu zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Veregen 10%

Aktivna supstanca je zeleni čaj (Camellia sinensis (L.)), suvi ekstrakt lista


Sadržaj aktivnih supstanci

1 g masti sadrži 100 mg suvog ekstrakta iz Camellia sinensis (L.) O. Kuntze (list zelenog čaja) (45-56:1), koji sadrži: 55-72% (-) - epigalokatehin galata (EGC g)


Rastvarač za ekstrakciju: voda


Sadržaj pomoćnih supstanci


parafin, beli, meki (sadrži dl-α tokoferol); beli pčelinji vosak; isopropil-miristat; oleil alkohol; propilenglikol monopalmino-stearat


Kako izgleda lek Veregen 10% i sadržaj pakovanja


Veregen 10% je mast smeđe boje, homogene strukture.

Pakovanje: Kutija sa alumijumskom tubom bele boje sa 15 g masti, HDPE čepom i zavarenim otvorom. U kutiji se nalazi i uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Naziv i adresa proizvođača

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, Obrenovac, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


515-01-7018-11-001 od 25.05.2012

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z