Moozeeck

ELAPRASE


UPUTSTVO ZA LEK


ELAPRASE® koncentrat za rastvor za infuziju,2 mg/mL

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 3 mL

ELAPRASE® koncentrat za rastvor za infuziju,2 mg/mL

Pakovanje: ukupno 4 kom, bočica, 4 x 3 mL

ELAPRASE® koncentrat za rastvor za infuziju,2 mg/mL

Pakovanje: ukupno 10 kom, bočica, 10 x 3 mL


Proizvođač: Shire Human Genetic Therapies AB Adresa: Åldermansgatan 13, 227 64 Lund, Švedska

Podnosilac

zahteva: Solpharm Adriatic d.o.o. Beograd


Adresa: Uskočka 8/IV, 11000 Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik:


ELAPRASE® koncentrat za rastvor za infuziju, 2 mg/mL. INN: Idursulfaza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

nije dozvoljeno mućkanje.


Neupotrebljeni lek uništava se u skladu sa važećim propisima.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z