FISKocr

Ideos


UPUTSTVO ZA LEK


Ideos®, tableta za žvakanje, 500mg/400 i.j,

Pakovanje: kontejner za tablete, 2 x 15 tableta za žvakanje kontejner za tablete, 4 x 15 tableta za žvakanje


Proizvođač: Innothera- Chouzy

Adresa: Rue René Chantereau- L`Isle Vert, 41150 Chouzy-sur-Cisse, Francuska

Podnosilac

zahteva: Laboratoire Innotech International – Predstavništvo Beograd


Adresa: Koste Glavinića 2/IV, Beograd


Ideos®, 500mg/400 i.j., tablete za žvakanje kalcijum, holekalciferol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za VAS.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Ideos, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ideos i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ideos

 3. Kako se upotrebljava lek Ideos

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ideos

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IDEOS I ČEMU JE NAMENJEN


  DODATAK VITAMINA D I KALCIJUMA


  Ovaj lek je namenjen:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK IDEOS


  Lek Ideos ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK IDEOS


  Doziranje

  Uvek uzimajte lek Ideos, tablete za žvakanje tačno kako Vam je propisao Vaš lekar. Ako niste sigurni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza, za odrasle, iznosi jedna tableta dva puta na dan.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenjem bubrega

  Lek Ideos, tablete za žvakanje ne treba da koriste pacijenti sa ozbiljnim oštećenjem bubrega.


  Doziranje u perioudu trudnoće

  Tokom trudnoće dnevni unos ne sme biti veći od 1500 mg kalcijuma i 600 i.j. vitamina D3, stoga dnevna doza ne sme biti veća od jedne tablete za žvakanje.


  Ako ste uzeli više leka Ideos nego što je trebalo


  Mogu nastupiti sledeći simptomi: anoreksija, preterana žeđ, osećaj bolesti (mučnina), povraćanje, zatvor, bolovi u stomaku, mišićna slabost, umor, mentalni poremećaji, povećano mokrenje, bolovi u kostima, bubrežni kamenci.

  U tom slučaju prestanite da uzimate lek Ideos, tablete za žvakanje i odmah potražite savet svog lekara (koji

  će preduzeti neophodne mere).

  U slučaju dugotrajnog predoziranja može doći do odlaganja kalcijuma u zidove krvnih sudova ili u tkivima.

  U slučaju velikog predoziranja može nastupiti zastoj srca.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ideos


  Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili da uzmete.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Ideos


  Nije primjenjivo.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primenom leka Ideos , tablete za žvakanje obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Ideos, tablete za žvakanje može izazvati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svih osoba.


  Povremena (pojavljuju se u 1 do 10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): preterano visoke vrednosti kalcijuma u krvi ili urinu.


  Retko (pojavljuju se u 1 do 10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek): zatvor, nadutost, osećaj bolesti (mučnina), bolovi u stomaku, proliv, svrab, kožni osipi i koprivnjača.


  Zabeleženi su slučajevi ozbiljnih alergijskih reakcija (preosetljivosti) kao što su oticanje lica, usana, jezika ili grla.


  Ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo leka potrebno je da obavestite lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK IDEOS


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

  Rok upotrebe 30 meseci


  Nemojte koristiti lek Ideos posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25C.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ideos

Jedna tableta sadrži:


Aktivne supstance:

Kalcijum .......................................................................................................................500 mg

Što odgovara količini kalcijum-karbonata…................................................................1250 mg Holekalciferol (vitamin D3) .........................................................................................400 i.j.

Što odgovara količini koncetrata holekalciferola (u obliku praška)..............................4 mg


Pomoćne supstance:

Ksilitol, sorbitol, povidon, magnezijum-stearat, aroma limuna (aromatični preparati, prirodne aromatične

supstance, maltodekstrin, arapska guma, natrijum-citrat, limunska kiselina, butilhidroksianizol); alfa- tokoferol; delimično hidrogenizovano sojino ulje; želatin; saharoza; skrob, kukuruzni.


Kako izgleda lek Ideos i sadržaj pakovanja

Tablete za žvakanje.

Belo-sive, četvrtaste tablete.

Tuba za tablete od polipropilena sa 15 tableta za žvakanje i zatvaračem od polietilena sa desikantom(silika gel).

Kutija sa 2 tube za tablete po 15 tableta za žvakanje. Kutija sa 4 tube za tablete po 15 tableta za žvakanje.


Nosilac dozvole Innotech International Predstavništvo Beograd Koste Glavinića 2/IV


Proizvođač

Innothera Chouzy

Rue René Chantereau-L´Isle Vert Chouzy-sur-Cisse

Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2013


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta


Broj i datum dozvole:


Ideos®; 500mg/400i.j.; kontejner za tablete, 2 x 15 tableta za žvakanje : 515-01-00907-13-001 od 09.09.2013.

Ideos®; 500mg/400i.j.; kontejner za tablete, 4 x 15 tableta za žvakanje: 515-01-00909-13-001 od

09.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z