FISKocr

Monopril


UPUTSTVO ZA LEK


Monopril® tablete, 10mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom Monopril® tablete, 20mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički dum 5 A, Beograd


Monopril®,

tablete, 10 mg, 20 mg fosinopril


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Monopril i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Monopril

 3. Kako se upotrebljava lek Monopril

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Monopril

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MONOPRIL I ČEMU JE NAMENJEN


  Monopril sadrži aktivnu supstancu fosinopril-natrijum i koristi se za lečenje povišenog krvnog pritiska (hipertenzija) i srčane insuficijencije. Monopril pripada grupi lekova pod nazivom ACE inhibitori, koji deluju tako što olakšavaju ispumpavanje krvi iz srca.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MONOPRIL

  Lek Monopril ne smete koristiti:  Uzimanje leka Monopril sa hranom ili pićem


  Hrana ne utiče na delovanje leka Monopril, lek se može uzimati pre ili posle jela.

  Umerena količina alkohola takođe ne utiče na dejstvo leka Monopril, pa ipak se treba posavetovati sa lekarom u vezi sa konzumiranjem alkohola tokom primene ovog leka.


  Primena leka Monopril u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Trudnoća

  Ukoliko ste trudni ili sumnjate na trudnoću, posavetujte se sa lekarom. Lekar će vam savetovati da prekinete sa primenom leka Monopril pre nego što zatrudnite ili čim saznate da ste trudni, i posavetovaće vas da uzimate neku drugu terapiju. Lek Monopril se ne preporučuje u ranoj trudnoći, a ne sme se primenjivati i nakon 3. meseca trudnoće zato što može da izazove ozbiljno oštećenje ploda ukoliko se koristi u ovom periodu.


  Dojenje

  Recite svom lekaru ukoliko dojite ili treba da počnete da dojite bebu. Monopril se ne preporučuje majkama koje doje, tako da će lekar pronaći drugu terapiju za vas tokom dojenja. Ovo se posebno odnosi na odojčad i prevremeno rođenu decu.


  Uticaj leka Monopril na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ukoliko osetite vrtoglavicu, pad krvnog pritiska, ili nesvesticu, nemojte da vozite niti rukujete mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Monopril


  Lek Monopril sadrži laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se lekaru pre primene ovog leka.


  Uticaj na rezultate testova krvi

  Lek Monopril može da utiče na rezultate nekih testova krvi. Recite svom lekaru ukoliko uzimate Monopril.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MONOPRIL


  Lek Monopril uzimajte uvek tačno onako kako vam je lekar objasnio. Ako niste sasvim sigurni kako treba koristiti lek, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Način primene

  Tabletu treba progutati celu sa pola čaše vode, ujutru, nezavisno od obroka. Tabletu ne treba žvakati niti lomiti.


  Doziranje

  Odrasli: Uobičajena doza je 10 mg jednom dnevno, a maksimalno može da iznosi i 40 mg jednom dnevno. Monopril se može primenjivati sam ili u kombinaciji sa diureticima ili preparatima digitalisa (digoksin). Ukoliko već uzimate diuretike, lekar vas može posavetovati da smanjite dozu diuretika ili da prestanete da ih pijete nekoliko dana pre nego što počnete da uzimate Monopril. Kod nekih pacijenata neophodno je započeti terapiju u bolničkim uslovima.


  Deca do 18 godina: Ne preporučuje se primena ovog leka.


  Ako ste uzeli više leka Monopril nego što je trebalo Obratite se lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi za savet. Ako ste zaboravili da uzmete lek Monopril

  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme.

  Ne uzimajte dvostruku dozu da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Monopril


  Nemojte da prekidate primenu leka Monopril, osim ukoliko vam to nije savetovao lekar. Ukoliko prekinete terapiju, može doći do porasta krvnog pritiska.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Monopril , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Tokom terapije ovim lekom mogu se javiti sledeće neželjene reakcije.


  PrekinitesaprimenomlekaMonopriliodmahsejavitelekaru ukoliko se javi oticanje ruku, usana, jezika i/ili grla, osip, svrab, otežano disanje ili gutanje (angioedem).


  Obratite se lekaru ukoliko primetite neke od sledećih neželjenih reakcija:

  Česte: (javljaju se kod 1 - 10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):


  infekcije gornjeg respiratornog trakta (usta, grlo, nos ili glasne žice), bol u grlu, curenje iz nosa, virusne infekcije, bakterijske infekcije pluća (pneumonija), laringitis (upala sluzokože laringsa i glasnih žica), sinuzitis (zapaljenje sinusa), zapaljenje traheje i bronhija, promena raspoloženja, poremećaj sna, vrtoglavica, glavobolja, osećaj mravinjanja, poremećaji oka ili problemi sa vidom, ubrzan ili nepravilan srčani ritam, bol u grudima, osećaj nesvestice pri ustajanju usled sniženog krvnog pritiska, nizak krvni pritisak, kašalj, poremećaj sinusa, mučnina i povraćanje, proliv, bol u stomaku, problemi sa varenjem, poremećaj ukusa, osip, bol u mišićima, zglobovima, tetivama, ligamentima i kostima, problemi sa mokrenjem, zamor, zadržavanje tečnosti (koje izaziva oticanje u organizmu), slabost ili gubitak snage, problemi sa seksualnom funkcijom.


  Povremene (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): padanje u nesvesti, šok, angioedem.


  Nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu postojećih podataka):

  promene u vrsti i broju krvnih ćelija (može se javiti bol u grlu, ponovljene infekcije, krvarenje iz nosa, pojačana sklonost ka modricama), gubitak apetita, poremećaji apetita, promene telesne mase, giht, povišen nivo kalijuma u krvi, depresija, poremećaj ponašanja, konfuzija, moždani udar, tremor, problemi sa pamćenjem, problemi sa ravnotežom, pospanost, bol u uhu, zujanje u ušima, vrtoglavica, srčani udar, problemi sa srčanim ritmom ili pulsom, naleti vreline, povišen krvni pritisak ili izuzetno povišen krvni pritisak, krvarenje, suženje arterija u nogama, otežano disanje ili zviždanje u plućima, kongestija pluća, promena glasa (promukao ili slab glas), krvarenje iz nosa, zapaljenje sinusa, bol u grudima ( koji nije povezan sa srcem), zapaljenje pankreasa, oticanje jezika, otežano gutanje, konstipacija, suvoća usta, nadutost, zapaljenje jetre (koje izaziva žutu obojenost kože ili očiju ili zamor, bol u abdomenu, zglobovima ili mišićima), prekomerno znojenje, modrice, svrab, dermatitis (problemi sa kožom/zapaljenja kože), osip na koži koji može da svrbi (izazvan alergijskom reakcijom, blede ili crvene ispupčene fleke na koži (koprivnjača)), slabost u mišićima, artritis (bol i oticanje zglobova), bubrežna insuficijencija (poremećaj bubrežne funkcije), poremećaj ili oboljenje prostate, oticanje mekih tkiva, groznica praćena bolom, porast telesne mase, poremećaj rezultata testova funkcije jetre.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite o tome svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK MONOPRIL


  Rok upotrebe


  2 godine

  Nemojte koristiti lek Monopril posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25°C .

  Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Monopril


Aktivna supstanca: fosinopril-natrijum.

Monopril, tablete, 28 x 10mg: 1 tableta sadrži 10 mg fosinopril-natrijuma. Monopril, tablete, 28 x 20mg: 1 tableta sadrži 20 mg fosinopril-natrijuma.


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat; kroskarmeloza-natrijum; skrob, preželatinizovan 1500; celuloza, mikrokristalna; glicerol dibehenat.


Kako izgleda lek Monopril i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Tablete.

Monopril, tablete, 28 x 10mg: tablete bele do skoro bele boje, okrugle, ravne, neobložene, prečnika 8 mm, sa utisnutom oznakom "FL 10" na jednoj strani.

Monopril, tablete, 28 x 20mg: tablete bele do skoro bele boje, okrugle, ravne, neobložene, prečnika 8 mm, sa utisnutom oznakom "FL 20" na jednoj strani.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Monopril, tablete, 28 x 10mg: 2 blistera (Alu /Alu) sa po 14 tableta u kartonskoj kutiji. Monopril, tablete, 28 x 20mg: 2 blistera (Alu /Alu) sa po 14 tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


April, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00175-14-001 od 22.05.2014. Monopril® tableta, 28 x (10mg)

515-01-00176-14-001 od 22.05.2014. Monopril® tableta, 28 x (20mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z