FISKocr

VIAGRA


UPUTSTVO ZA LEKVIAGRA® film tableta, 25 mg Pakovanje: ukupno 1 kom, blister, 1 x 1 kom

VIAGRA®film tableta, 50mg Pakovanje: ukupno 1 kom, blister, 1 x 1 kom

VIAGRA® film tableta,100 mg Pakovanje: ukupno 1 kom, blister,1 x 1 kom


Proizvođač: Pfizer PGM


Adresa: Poce-sur-Cisse, Zone industrielle, 29 route des Industries, Francuska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, SrbijaVIAGRA® 25 mg film tableta VIAGRA® 50 mg film tableta VIAGRA® 100 mg film tableta


INN: sildenafil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIAGRA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VIAGRA

 3. Kako se upotrebljava lek VIAGRA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIAGRA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIAGRA I ČEMU JE NAMENJEN


  VIAGRA pripada grupi lekova koji se nazivaju inhibitori fosfodiesteraze 5 (PDE 5). Deluje tako što pomaže širenje krvnih sudova penisa (polnog uda), omogućavajući dotok krvi u njega, onda kada ste seksualno uzbuđeni. VIAGRA će Vam pomoći da postignete erekciju samo kada ste seksualno stimulisani. Ne treba da uzimate lek ako nemate erektilnu disfunkciju (impotenciju). Ne treba da uzimate lek ako ste žena.


  VIAGRA se koristi za lečenje erektilne disfunkcije muškarca, poznate pod nazivom impotencija. To je stanje kada muškarac ne može da postigne erekciju, ili kada ne može da održi erekciju penisa potrebnu za seksualnu aktivnost.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIAGRA


  Kada ne smete koristiti lek VIAGRA:  Kada primate lek VIAGRA, posebno vodite računa da Vaš lekar zna:


  Molimo Vas da obavestite Vašeg lekara:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIAGRA


  Uvek uzimajte lek onako kako Vam je preporučio Vaš lekar. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, proverite sa lekarom ili farmaceutom. Uobičajena početna doza leka je 50 mg.


  Ne treba da uzimate lek češće od jedanput dnevno.


  VIAGRA se uzima oko jedan sat pre seksualne aktivnosti. Progutajte celu tabletu sa malo vode.

  Ukoliko Vam se učini da je efekt leka prejak ili preslab, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. VIAGRA će Vam pomoći da postignete erekciju ako ste seksualno stimulisani. Vreme za koje će VIAGRA

  započeti dejstvo različito je od osobe do osobe, ali dejstvo uobičajeno počinje posle pola do jednog sata. Posle obilnog obroka, potrebno je više vremena za početak dejstva.


  Ukoliko Vam VIAGRA ne pomogne da postignete erekciju, ili ukoliko Vaša erekcija ne traje dovoljno dugo da završite započeti seksualni odnos do kraja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako ste uzeli više leka VIAGRA nego što je trebalo


  Jačina i ozbiljnost pojave neželjenih dejstava može biti povećana. Doza veća od 100 mg ne pojačava dejstvo leka. Ne treba da uzimate veći broj tableta nego što Vam je rekao Vaš lekar.


  Ako uzmete veći broj tableta nego što Vam je rečeno, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja o tome kako da koristite ovaj lek, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, VIAGRA može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne moraju javiti kod svih pacijenata. Neželjena dejstva povezana sa primenom leka VIAGRA su obično blaga do umerena i kratkotrajna.


  Ukoliko osetite bol u grudima u toku ili nakon seksualnog odnosa uradite sledeće:  Svi lekovi uključujući i lek VIAGRA mogu da izazovu alergijske reakcije. Hitno se obratite Vašem lekaru ukoliko nakon uzimanja leka VIAGRA osetite bilo koji od sledećih simptoma: iznenadno sviranje u grudima, otežano disanje, vrtoglavicu, oticanje očnih kapaka, lica, usana, jezika i ždrela.


  Prijavljena je pojava produžene i bolne erekcije nakon primene leka VIAGRA. Ukoliko erekcija traje duže od 4


  sata, odmah se obratite Vašem lekaru.


  Ukoliko osetite iznenadno smanjenje ili gubitak vida, prestanite da uzimate lek VIAGRA i odmah se obratite Vašem lekaru.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata): glavobolja.


  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 100 pacijenata): naleti crvenila, poremećaj varenja, poremećaj vida (poremećaj percepcije boja, pojačana osetljivost na svetlost, zamućen vid ili smanjena oštrina vida), zapušen nos i vrtoglavica.


  Povremena neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 1000 pacijenata): povraćanje, kožni osip, krvarenje u zadnjim delovima oka, iritacija oka, zakrvavljene oči/crvenilo oka, bol u oku, duple slike, neuobičajeni osećaji u oku, nepravilni i ubrzani otkucaji srca, bol u mišićima, pospanost, smanjen osećaj za dodir, vertigo, zujanje u ušima, mučnina, suvoća usta, bol u grudima i zamor.


  Retka neželjena dejstva (javljaju se kod 1-10 na 10000 pacijenata): visok krvni pritisak, nizak krvni pritisak, nesvestica, moždani udar, krvarenje iz nosa, naglo smanjenje ili gubitak sluha.


  Tokom postmarketinškog perioda prijavljena su sledeća neželjena dejstva: lupanje srca, bol u grudima, iznenadna smrt, srčani udar ili privremeno smanjen dotok krvi u neke delove mozga. Najveći broj tih muškaraca, ali ne i svi, imali su srčane probleme pre nego što su počeli da uzimaju ovaj preparat. Nije bilo moguće utvrditi da li su opisani događaji direktna posledica uzimanja preparata VIAGRA. Takođe, prijavljeni su i slučajevi konvulzija ili grčeva, kao i ozbiljnih kožnih reakcija praćenih osipom, plikovima, ljuštenjem kože i bolom, što zahteva hitno medicinsko zbrinjavanje.


  Ukoliko neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije pomenuto u ovom uputstvu, obavestite o tome Vašeg lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VIAGRA


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Ne koristiti lek posle isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30oC.

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VIAGRA


Sadržaj aktivne supstance: Aktivna supstanca je sildenafil.

Jedna film tableta od 25 mg sadrži 25 mg sildenafila (u obliku sildenafil-citrata). Jedna film tableta od 50 mg sadrži 50 mg sildenafila (u obliku sildenafil-citrata). Jedna film tableta od 100 mg sadrži 100 mg sildenafila (u obliku sildenafil-citrata).


Sadržaj pomoćnih supstanci:


Jezgro tablete:

Celuloza mikrokristalna; kalcijumhidrogenfosfat, anhidrovani; kroskarmeloza-natrijum; magnezijumstearat.


Film obloga:

Opadry Blue (OY-LS-20921): hipromeloza; titan-dioksid (E 171); laktoza; triacetin; indigo carmine aluminium lake (E132).

Opadry Clear (YS-2-19114-A): hipromeloza; triacetin.


Kako izgleda lek VIAGRA i sadržaj pakovanja


VIAGRA 25 mg film tableta: Plave zaobljene film tablete oblika romboida, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku “Pfizer” a sa druge strane “VGR 25”.

VIAGRA 50 mg film tableta: Plave zaobljene film tablete oblika romboida, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku “Pfizer” a sa druge strane “VGR 50”.

VIAGRA 100 mg film tableta: Plave zaobljene film tablete oblika romboida, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku “Pfizer” a sa druge strane “VGR 100”.


Pakovanje je PVC/aluminujumski blister koji sadrži po jednu tabletu od 25 mg, 50 mg ili 100 mg i uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole : Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, Srbija


Proizvođač: Pfizer PGM, Poce-sur-Cisse, Zone industrielle, 29 route des Industries, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

VIAGRA film tablete 1x25mg:

515-01-1881-12-001

od

25.10.2012.

VIAGRA film tablete 1x50mg:

515-01-1882-12-001

od

25.10.2012.

VIAGRA film tablete 1x100mg:

515-01-1883-12-001

od

25.10.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z