Moozeeck

Ezoleta


UPUTSTVO ZA LEK


Δ Ezoleta 10 mg tableta (30 tableta)


Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Δ Ezoleta 10 mg tableta ezetimib


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ezoleta® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ezoleta®

 3. Kako se upotrebljava lek Ezoleta®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ezoleta®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK EZOLETA® I ČEMU JE NAMENJEN


  Ezoleta® je lek koji se koristi za snižavanje koncentracije ukupnog holesterola, „lošeg holesterola“ (LDL holesterola) i masnih supstanci koje se zovu trigliceridi, u krvi. Osim toga, Ezoleta® povećava koncentraciju

  „dobrog holesterola“ (HDL holesterola). Koristi se kod pacijenata koji ne mogu da kontrolišu nivo holesterola samo načinom ishrane. Trebalo bi da ostanete na dijeti za snižavanje nivoa holesterola i za vreme uzimanja ovog leka.


  Ezoleta® deluje tako što smanjuje nivo holesterola koji se resorbuje preko digestivnog trakta. Ezoleta® ne doprinosi smanjenju telesne mase.


  Ezoleta® pospešuje i dejstvo statina, grupe lekova koji snižavaju nivo holesterola koje telo samo proizvede.


  Ezoleta® se koristi kao dodatak dijeti:

  - kod naslednih bolesti (homozigotne porodične hiperlipidinemije) koje povećavaju nivo holesterola u krvi. Biće Vam propisan i statin, a možda ćete dobijati i neku drugu terapiju.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK EZOLETA®


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Ukoliko uzimate lek Ezoleta® uz statin, pročitajte uputstvo za upotrebu tog statina.


  Lek Ezoleta® ne smete koristiti:


  - ako ste alergični (preosetljivi) na ezetimib ili na neki drugi sastojak leka Ezoleta® (vidi tačku 6.

  Dodatne informacije).


  Nemojte uzimati lek Ezoleta® zajedno sa statinom:

  - Lekar bi trebalo da uradi analizu krvi pre nego počnete da uzimate lek Ezoleta® sa statinom. To je zbog provere rada jetre.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK EZOLETA®


  Lek Ezoleta® uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Nastavite sa uzimanjem drugih lekova za snižavanje holesterola, osim ako Vam lekar ne kaže da prestanete. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.  Odrasli i adolescenti (od 10 do 17 godina): Doza je jedna tableta leka Ezoleta® od 10 mg dnevno, oralno. Lek Ezoleta® možete da uzimate u bilo koje doba dana. Može se uzimati sa hranom ili bez nje.

  Ako Vam je lekar propisao lek Ezoleta® zajedno sa statinom, oba leka možete uzimati u isto vreme. U ovom slučaju, pročitajte uputstva o doziranju u uputstvu za upotrebu tog drugog leka.


  Ako Vam je lekar propisao lek Ezoleta® zajedno sa holestiraminima ili bilo kojim drugim sekvestrantima žučne kiseline (lekovi koji se koriste za snižavanje nivoa holesterola u krvi), trebalo bi da uzimate lek Ezoleta® najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja sekvestranta žučne kiseline.


  Ako ste uzeli više leka Ezoleta® nego što je trebalo


  Obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ezoleta®


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu, jednostavno uzmite svoju dozu leka Ezoleta® u uobičajeno vreme sledećeg dana.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Kao svi lekovi, i lek Ezoleta® može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Obratite se odmah lekaru ako primetite neobjašnjivi bol u mišićima, osetljivost, malaksalost ili grčeve. To je zbog toga što u retkim slučajevima problemi sa mišićima, uključujući i pucanje mišića, potiče od oštećenja bubrega i može biti veoma ozbiljno stanje, potencijalno opasno po život.


  U opštoj upotrebi su zabeležene alergijske reakcije, uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili grla, koje mogu da izazovu teškoće sa disanjem ili gutanjem (koje zahtevaju hitno lečenje).


  U samostalnoj upotrebi zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Često: bol u abdomenu, dijareja, nadimanje, osećanje zamora.


  Povremeno: porast nivoa transaminaza jetre u krvi ili kreatin kinaze u mišićima, kašalj, problemi sa varenjem, gorušica, mučnina, bol u zglobovima, mišićni spazmi, bol u vratu, smanjen apetit, bol, bol u grudima, nastupi crvenila, povišen krvni pritisak.


  Osim ovoga, kada je korišćen sa statinom, zabeležena su sledeća neželjena dejstva:


  Često: porast nivoa transaminaza jetre u krvi, glavobolja, bol u mišićima, osetljivost ili slabost mišića.


  Povremeno: osećaj mravinjanja, suva usta, svrab, osip, koprivnjača, bol u leđima, slabost mišića, bol u


  rukama i nogama, neuobičajeni zamor ili malaksalost, oticanje, posebno šaka i stopala.


  Kada je korišćen sa fenofibratima, zabeležena su sledeća neželjena dejstva: bol u abdomenu.


  Uz to, u opštoj upotrebi su zabeležena sledeća neželjena dejstva:

  vrtoglavica, tegobe u mišićima, problemi sa jetrom, alergijske reakcije uključujući osip i koprivnjaču, izdignuti crveni osip ponekad sa lezijama u obliku pečata, bol u mišićima, osetljivost ili malaksalost mišića, cepanje mišića, kamen u žuči ili zapaljenje žučne kese (što može prouzrokovati bol u abdomenu, mučninu, povraćanje), zapaljenje pankreasa često praćeno jakim bolom u predelu abdomena, opstipacija, smanjenje broja krvnih zrnaca što može izazvati modrice ili krvarenja (trombocitopenija), osećaj mravinjanja, depresija, neuobičajeni zamor ili slabost, kratak dah.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK EZOLETA®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Ezoleta® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Ezoleta®Kako izgleda lek Ezoleta® i sadržaj pakovanja


Bele tablete, oblika kapsule, sa zaobljenim ivicama.


Na raspolaganju su kutije sa 30 tableta. U kutiji su 3 blisteri (OPA/Al/PVC//Al ) sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje samo na lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-7009-10-001.........05.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z