Moozeeck

Fosinopril/Hidrohlortiazid


UPUTSTVO ZA LEK


Fosinopril/Hidrohlortiazid, tablete,(20/12.5)mg Pakovanje: ukupno 28 kom,blister, 2 x 14 komProizvođač:


Adresa:

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Teva Pharmaceutical Industries Ltd.


18 Eli Hurvitz St, Ind. Zone, Kfar Saba, Izrael Pallagi út 13, 4042, Debrecen, Mađarska

2 Hamarpeh Street, Jerusalem, Izrael


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Fosinopril/Hidrohlortiazid, 20mg/12,5mg, tablete


INN: fosinopril/hidrohlortiazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fosinopril/Hidrohlortiazid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fosinopril/Hidrohlortiazid

 3. Kako se upotrebljava lek Fosinopril/Hidrohlortiazid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fosinopril/Hidrohlortiazid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FOSINOPRIL/HIDROHLORTIAZID I ČEMU JE NAMENJEN

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FOSINOPRIL/ HIDROHLORTIAZID


  Lek Fosinopril/Hidrohlortiazid ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FOSINOPRIL/HIDROHLORTIAZID

  Doziranje i način primene


  Doza

  Odrasli

  Uobičajena doza je jedna tableta Fosinopril/Hidrohlorida dnevno.


  Ukoliko patite od oštećene funkcije jetre

  Nije neophodno prilagođavanje doze.


  Ukoliko patite od oštećene funkcije bubrega

  Ukoliko imate blogo do umereno oštećenu bubrežnu funciju, treba da budete posebno oprezni kod uzimanja ovog leka. Moguće je da će vaš lekar izvršiti prilagođavanje Vaše doze ovog leka tako što će vam prepisati odvojene tablete koje sadrže fosinopril i hidrohlortiazid, pre nego što započne lečenje lekom Fosinopril/Hidrohlortiazid.


  Upotreba leka Fosinopril/Hidrohlortiazid je kontraindikovana ukoliko patite od teškog bubrežnog oštećenja.


  Starije osobe

  Posebni dozni raspored nije potreban.


  Pacijenti ispod 18 godina starosti

  Lek Fosinopril/Hidrohlortiazid se ne preporučuje za primenu kod dece i adolescenata mladjih od 18 godina zato što nema dovoljno podataka o bezbednosti i efikasnosti.


  Molimo vas da konsultujete Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko otkrijete da je dejstvo leka Fosinopril/Hidrohlortiazid na Vaš organizam suviše jako ili suviše slabo.


  Način upotrebe

  Lek Fosinopril/Hidrohlortiazid treba uzimati jednom dnevno. Tablete treba progutati sa dovoljnom količinom tečnosti (npr. sa čašom vode).


  Ako ste uzeli više leka Fosinopril/Hidrohlortiazid nego što je trebalo


  Ukoliko ste Vi (ili neko drugi iz vaše okoline) progutali odjednom više tableta ovog leka, ili ukoliko mislite da je dete progutalo bilo koju od tableta ovog leka, odmah kontaktirajte najbliže odeljenje hitne pomoći ili Vašeg lekara. Vrlo je verovatno da će predoziranje ovim lekom dovesti do pojave niskog krvnog pritiska, osećaja mučnine i opšteg lošeg stanja organizma, grčeva, nesvestice, hiperventilacije, niske ili visoke stope srčanog ritma, palpitacija, anksioznosti, osećaja pospanosti i konfuzije, prekomernog uriniranja ili nemogućnosti da se urinira. Molimo vas da sa sobom u bolnicu ili Vašem doktoru ponesete ovo uputstvo za pacijenta, sve preostale količine leka i pakovanje leka, kako bi znali koje tablete su konzumirane.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Fosinopril/Hidrohlortiazid


  Nikada ne uzimajte dvostruku dozu kako bi ste nadoknadili propuštenu tabletu. Uzmite sledeću dozu u predvidjeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Fosinopril/Hidrohlortiazid

  Lečenje hipertenzije predstavlja dugotrajnu terapiju i o prekidu terapije se mora razgovarati sa lekarom. Prekid ili zaustavljanje terapije ovim lekom može da dovede do porasta Vašeg krvnog pritiska.


  Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezano za upotrebu ovog medicinskog proizvoda, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Fosinopril/Hidrohlortiazid može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju pacijenata.


  Ukoliko se neko od navedenih neželjenih dejstava pojavi kod Vas, odmah prekinite sa uzimanjem leka Fosinopril/Hidrohlortiazid i obavestite Vašeg lekara ili se javite najbližoj ustanovi za hitnu, medicinsku pomoć:

 5. KAKO ČUVATI LEK FOSINOPRIL NATRIJUM/HIDROHLORID 20/12,5 MG TEVA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  2 godine


  Lek Fosinopril/Hidrohlortiazid se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe koji je naveden na kartonskom pakovanju nakon oznake: “ovaj proizvod se ne sme koristiti nakon.“ ili posle oznake „rok upotrebe“(exp). Rok upotrebe se odnosi na zadnji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Nema posebnih zahteva.

  Čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba uklanjati putem otpadnih voda niti putem otpada iz domaćinstva. Pitajte Vašeg farmaceuta za savet kako da se oslobodite lekova koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti i očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Fosinopril/HidrohlortiazidKako izgleda lek Fosinopril/Hidrohlortiazid


Tablete leka Fosinopril/Hidrohlortiazid su pakovane u blisterima koji sadrže 14 tableta. Dva blistera od Al/Al folije (poliamid/Al/PVC/Al) se nalaze u složivoj kartonskoj kutiji.

Izgled tableta: mramorisane tablete oblika kapsule, boje breskve, sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutim 9 na jednoj strani podeone crte i 3 na drugoj strani podeone crte. Na drugoj strani tablete utisnuto je 7344.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Teva Serbia d.o.o. Makenzijeva 24

11000 Beograd Srbija


Proizvođač

Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

18 Eli Hurvitz St, Ind. Zone, Kfar Saba, Izrael


Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13, 4042, Debrecen, Mađarska


Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 2 Hamarpeh Street, Jerusalem, Izrael


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-9050-12-003 od 26.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z