bristol Apoteke Apoteke

Rutacid


UPUTSTVO ZA LEK


Rutacid tableta za žvakanje 500 mg Pakovanje: ukupno 20 kom, blister, 2×10 kom Rutacid tableta za žvakanje 500 mg Pakovanje: ukupno 60 kom, blister, 6×10 kom


Proizvođač: Krka d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Rutacid 500 mg tableta za žvakanje Hidrotalcit


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Rutacid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rutacid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rutacid

 3. Kako se upotrebljava lek Rutacid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rutacid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RUTACIDI ČEMU JE NAMENJEN


  Rutacid tablete za žvakanje koriste se za simptomatsko lečenje poremećaja koji zahtevaju neutralizaciju želudačne kiseline:

  potrošnje alkohola ili nesteroidnih antiinflamatornih lekova.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RUTACID


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Rutacid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RUTACID


  Lek Rutacid uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.

  Rutacid tablete za žvakanje ne smete gutati cele, već ih morate dobro sažvakati.


  Odrasli i deca preko 12 godina:

  Jednu do dve tablete (500 mg - 1000 mg hidrotalcita), tri do četiri puta na dan jedan do dva sata nakon jela,

  pre spavanja ili prilikom nastanka želudačnih tegoba.

  Dnevna doza ne sme preći 12 tableta za žvakanje, što je ekvivalentno sa 6000 mg hidrotalcita. Ukoliko simptomi traju duže od dve nedelje tretmana, treba konsultovati lekara.


  Ako ste uzeli više leka Rutacid nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rutacid nego što bi trebalo, odmah porazgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.

  Nije utvrđeno da usled prekoračenja doze mogu da se jave znaci trovanja. Treba biti obazriv kod bolesnika sa slabijim radom bubrega.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rutacid


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Propuštenu dozu uzmite što pre. Ako se već bliži vreme kada bi trebalo da uzmete sledeću dozu, preskočite zaboravljenu dozu i nastavite sa uobičajenim rasporedom lečenja.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Rutacid može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Ako se Rutacid uzima u preporučenim dozama, neželjena dejstva su izuzetno retka i blaga.


  Gastrointestinalni poremećaji:

  Pri većim dozama mogu se javiti retke stolice, povećana učestalost stolica, povraćanje, dijareja.


  Istraživanja:

  Mogu se javiti smanjena koncentracija fosfora u serumu i neuobičajeno povećana koncentracija magnezijuma u krvi.


  Imunološki poremećaji:

  Mogu se javiti alergijske reakcije.


  Dugotrajna terapija kod pacijenata sa oštećenjem bubrega može da dovede do trovanja aluminijumom sa osteomalacijom (umekšavanje kostiju) i encefalopatijom (poremećaj mozga).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RUTACID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Rutacid posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Na temperaturi do 30°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek RutacidKako izgleda lek Rutacid i sadržaj pakovanja


Tablete za žvakanje su bele, okrugle tablete sa fasetiranim ivicama. Na raspolaganju su kutije sa 20 i 60 tableta za žvakanje.


Blister (Al folija, PVC/PVDC folija): 20 tableta za žvakanje (2 blistera sa po 10 tableta za žvakanje), u kutiji. Blister (Al folija, PVC/PVDC folija): 60 tableta za žvakanje (6 blistera sa po 10 tableta za žvakanje), u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija KRKA d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Rutacid, tableta za žvakanje, 20 x (500mg): 515-01-3813-11-001 od 17.01.2012.

Broj I datum dozvole za stavljanje u promet leka Rutacid, tableta za žvakanje, 60 x (500mg): 515-01-3814-11-001 od 17.01.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines