FISKocr

Bilobil Intense


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Bilobil®Intense, kapsula, tvrda, 120 mg

Pakovanje; ukupno 20 kom, blister, 2 x 10 kom,

ukupno 60 kom, blister, 6 x 10 kom


Proizvođač: Krka d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija


Bilobil®Intense 120 mg kapsula, tvrda ginko (Ginkgo biloba), suvi ekstrakt lista


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Bilobil Intense, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bilobil Intense i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bilobil Intense

 3. Kako se upotrebljava lek Bilobil Intense

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bilobil Intense

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BILOBIL INTENSE I ČEMU JE NAMENJEN


  Kapsule Bilobil Intense sadrže kvantifikovani suvi ekstrakt lista ginko bilobe.

  Kapsule Bilobil Intense spadaju u grupu biljnih medicinskih proizvoda koji se koriste za ublažavanje simptoma demencije.

  Demencija je hronično progresivno oboljenje mozga, čiji je najočigledniji znak gubitak pamćenja.

  Kapsule Bilobil Intense mogu da poboljšaju protok krvi i metabolizam u mozgu i na taj način spreče opadanje intelektualnih sposobnosti kod blage do umerene demencije svih vrsta. One kod poremećaja cirkulacije krvi u ekstremitetima ublažavaju osećaj hladnoće, mravinjanja i utrnulosti i bolove pri hodanju.


  Kapsule Bilobil Intense su lek herbalnog porekla koji se preporučuje za ublažavanje simptoma: 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BILOBIL INTENSE


  Lek Bilobil Intense ne smete koristiti:  Lek se ne sme davati deci mlađoj od 12 godina.


  Kada uzimate lek Bilobil Intense, posebno vodite računa:


  Pre početka terapije Bilobilom Intense, razgovarajte sa svojim lekarom, kako biste bili sigurni da Vaši simptomi nisu posledica druge bolesti, koja zahteva posebno lečenje.


  U slučaju patološke tendencije krvarenja (hemoragijska dijateza), kao i u slučaju istovremene terapije antikoagulansima (lekovi koji sprečavaju zgrušavanje krvi), ovaj lek se može upotrebljavati samo ako Vam je lekar to preporučio.


  Primena ovog leka se mora obustaviti pre hirurških zahvata. Obavestite Vašeg lekara na vreme ukoliko uzimate ovaj lek a treba da budete podvrgnuti nekom hirurškom zahvatu.


  Dugotrajnom primenom proizvoda na bazi ekstrakta lista Ginkgo bilobe povećava se rizik od pojave krvarenja.


  Ako uzimate lekove za snižavanje šećera u krvi ili lekove za snižavanje krvnog pritiska, razgovarajte sa lekarom pre nego što počnete terapiju Bilobilom Intense.


  Ne postoji dovoljno informacija o primeni leka Ginkgo bilobe kod depresivnog raspoloženja i glavobolje koja nije u okviru sindroma demencije.


  Nemojte uzimati veće doze od onih koje su preporučene.


  Primena drugih lekova


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.

  Istovremena primena ovog leka sa lekovima koji inhibiraju koagulaciju krvi (poput fenprokumona, acetilsalicilne kiseline i drugih nesteroidnih antiinflamatornih lekova) može pojačati njihovo dejstvo. Ukoliko je to Vaš slučaj, mora se pažljivo pratiti Vaše stanje i ako se pojave prvi znaci preosetljivosti ili hemoragije, prekinite sa primenom ovog leka i odmah se obratite Vašem lekaru.

  Ako uzimate lekove za terapiju epilepsije (npr. valproat, fenitoin), razgovarajte sa lekarom pre nego što počnete

  da uzimate kapsule Bilobil Intense.

  Kapsule Bilobil Intense mogu da utiču na metabolizam lekova koji se metabolišu putem sistema enzima citohrom P450. Ako uzimate bilo koje druge lekove, razgovarajte sa lekarom pre nego što počnete da uzimate kapsule Bilobil Intense.

  Ne preporučuje se uzimanje kapsula Bilobil Intense zajedno sa ovim lekovima.


  Uzimanje leka Bilobil Intense sa hranom ili pićima


  Tablete treba progutati bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka. Ne savetuje se uzimanje kapsula zajedno sa alkoholnim pićima.


  Primena leka Bilobil Intense u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Ovaj lek ne treba koristiti tokom trudnoće i dojenja zbog nedostatka podataka o bezbednosti korišćenja tokom ovih perioda.


  Uticaj leka Bilobil Intense na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nije primećeno da ovaj lek utiče na sposobnost za upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Bilobil Intense


  Bilobil Intense sadrži laktozu i glukozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BILOBIL INTENSE


  Lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Blagadoumerena demencija:

  Uobičajena doza je dva puta dnevno po 1 kapsula, najbolje ujutro i uveče.


  Početni poremećaji protoka krvi u ekstremitetima:

  Uobičajena doza je 1 kapsula dnevno.


  Progutajte kapsulu bez žvakanja uz dovoljno tečnosti (preporučljivo uz čašu vode), posle obroka.

  Prvi znaci poboljšanja se mogu se primetiti nakon mesec dana. Za dugotrajno dejstvo preporučuje se, naročito kod starijih osoba, da se kapsule uzimaju najmanje tri meseca. Nakon tri meseca pitajte lekara da li treba da nastavite da uzimate ovaj lek..


  Ako ste uzeli više leka Bilobil Intense nego što je trebalo


  Ako ste uzeli veću dozu leka nego što bi trebalo, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Do sada nema opisanih slučajeva trovanja kvantifikovanim ekstraktom ginka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bilobil Intense


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.

  Uzmite propuštenu dozu što je pre moguće, osim ako već nije vreme za sledeću dozu. U tom slučaju nemojte uzimati propuštenu dozu.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Bilobil Intense, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. U veoma retkim slučajevima (manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenta), prilikom uzimanja kapsula može da dođe do blažih poremećaja u organima za varenje, do glavobolje ili reakcija preosetljivosti na koži (svrab, crvenilo, oticanje).

  U veoma retkim slučajevima (manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenata), uzimanje ovih kapsula može da dovede do krvarenja (hemoragija mozga, hemoragija oka, gastrointestinalna hemoragija), naročito uz istovremenu upotrebu lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi (vidi i „Na šta morate obratiti pažnju ako uzimate druge lekove“ u odeljku 2).

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom

  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK BILOBIL INTENSE


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Bilobil Intense posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju, radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Bilobil IntenseKako izgleda lek Bilobil Intense i sadržaj pakovanja


Kapsule, tvrde su svetlo do tamnosmeđi prašak sa vidljivim tamnijim česticama u tamnosmeđim kapsulama . Bilobil Intense se može nabaviti u kutijama sa 20 (2x10) i 60 (6x10) kapsula, tvrdih spakovanih u blistere.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11000 Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bilobil intense, kapsula, tvrda, 20 x 120mg: 515-01-370-10-02 od 20.10.2011.


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Bilobil intense, kapsula, tvrda, 60 x 120mg: 515-01-371-10-02 od 20.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z