Moozeeck

Zolprix


UPUTSTVO ZA LEK


Zolprix®, 5mg, tableta

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 tableta

Zolprix®, 10mg tableta

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 tableta

Zolprix®, 30mg tableta

Pakovanje: ukupno 30 tableta, blister, 3 x 10 tableta


Proizvođač: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Alvogen d.o.o. Barice


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Zolprix, 5mg, tableta

Zolprix, 10mg, tableta

Zolprix, 30mg, tableta


INN: aripiprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zolprix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zolprix

 3. Kako se upotrebljava lek Zolprix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zolprix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOLPRIX I ČEMU JE NAMENJEN


  Aripiprazol pripada grupi lekova koja se zove antipsihotici.


  Upotrebljava se za lečenje odraslih i adolescenata od 15 godina i starijih koji pate od bolesti koju karakterišu simptomi kao što su halucinacije (viđenje, slušanje ili osećaj stvari koje realno ne postoje), pogrešno verovanje, neuobičajena sumnjičavost, nekoherentan govor i ponašanje i emocionalna monotonija.

  Osobe sa ovim oboljenjem takođe se mogu osećati depresivno, uplašeno ili napeto, mogu osećati

  krivicu..


  Aripiprazol se koristi za lečenje stanja za koja su karakteristični simptomi kao što su osećaj ushićenosti, viška energije, smanjena potreba za snom, brz govor sa bujicom misli i nekada izražena iritabilnost. Takođe sprečava povratak ovih simptoma kod pacijenata koji su pozitivno reagovali na lečenje aripiprazolom.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOLPRIX

Lek Zolprix ne smete koristiti:


-ako ste alergični (preosetljivi) na aripiprozol ili na bilo koji drugi sastojak leka Zolprix (videti odeljak

 1. Šta sadrži lek Zolprix).


  Kada uzimate lek Aripiprazol, posebno vodite računa:


  Pre uzimanja leka Aripiprazol, recite svom lekaru ako patite od:


Uzimanje leka Zolprix sa hranom ili pićima

Lek Zolprix se može uzeti bez obzira na hranu. Alkohol treba izbegavati prilikom uzimanja ovog leka.


Primena leka Zolprix u periodu trudnoće i dojenja


Ako ste trudni ili mislite da ste trudni ili planirate da ostanete u drugom stanju što pre obavestite lekara o tome. Ne smete koristiti ovaj lek tokom trudnoće, osim ako o tome niste razgovarali sa svojim lekarom.


Sledeći simptomi se mogu javiti kod novorođenčadi majki koje su uzimale aripiprazol u poslednjem trimestru trudnoće (poslednja tri meseca trudnoće): drhtavica, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, poteškoće s disanjem i poteškoće s hranjenjem. Ako se kod Vaše bebe razvije bilo koji od ovih simptoma, treba obavestiti lekara.


Tokom dojenja ne smete uzimati ovaj lek.


Uticaj leka Zolprix na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


Ovaj lek utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i na druge aktivnosti koje zahtevaju budnost i koncentraciju. Za vreme terapije ovim lekom nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima ni rad sa mašinama

Važne informacije o nekim sastojcima leka Zolprix


Lek Zolprix sadrži pomoćnu supstancu laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 1. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOLPRIX


  Lek Zolprix uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli:  Ako Vam se čini da je efekat aripiprazola previše jak ili preslab, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Probajte da pijete Zolprix svaki dan u isto vreme. Nije bitno da li lek uzimate sa hranom ili bez hrane. Uvek uzmite tabletu sa vodom i progutajte je celu.


  Čak iako se osećate bolje, nemojte menjati dozu niti prekidati svakodnevno uzimanje aripiprazola bez prethodnog savetovanja sa lekarom.


  Ako ste uzeli više leka Zolprix nego što je trebalo


  Ako shvatite da ste uzeli više aripiprazola nego što Vam je doktor rekao (ili ako je neko drugi uzeo neku od Vaših tableta), javite se svom lekaru odmah. Ako ne možete da dobijete svog lekara odmah


  idite u najbližu bolnicu i ponesite pakovanje leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zolprix


  Ako propustite dozu, uzmite je kada se setite, ali ne uzimajte dve doze da nadoknadite zaboravljenu.


  Ako imate bilo koja druga pitanja u vezi ovog proizvoda, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


 2. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Zolprix, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti:

 3. KAKO ČUVATI LEK ZOLPRIX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 2 godine.


  Nemojte koristiti lek aripiprazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju da bi se zaštitio od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji

  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 4. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zolprix


oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Zolprix i sadržaj pakovanja


Zolprix 5mg: Ovalne tablete, ružičaste boje, sa utisnutim “OHC” sa jedne strane i “101” sa druge strane tablete.

Zolprix 10mg: Okrugle, blago konveksne tablete, ružičaste boje, sa utisnutim “S” sa jedne strane i “10” sa druge strane tablete.


Zolprix 30mg: Okrugle, blago konveksne tablete, ružičaste boje, sa utisnutim “S” sa jedne strane i “30” sa druge strane tablete.


Unutrašnje pakovanje: Al/Al blister. Tri blistera sa po 10 tableta su spakovani u složivu kartonsku kutiju.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Alvogen d.o.o. Barice

Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Proizvođač

Alvogen d.o.o. Barice

Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Zolprix®, 30x5mg: 515-01-7746-11-001 od 22.02.2013.

Zolprix®, 30x10mg: 515-01-7748-11-001 od 22.02.2013.

Zolprix®, 30x30mg: 515-01-7749-11-001 od 22.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z