FISKocr

MYCOFIN


UPUTSTVO ZA LEK


MYCOFIN® sprej za kožu, rastvor, 1%

Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa sprej pumpom, 1 x 30 mL


Proizvođač: NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S.


Adresa: Sancaklar, 81100 Duzce, Turska

Podnosilac zahteva: NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET AS, Predstavništvo Beograd

Adresa: Molerova 78, 11000 Beograd


MYCOFIN®, 1%, sprej za kožu, rastvor terbinafin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Mycofin da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek MYCOFIN i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek MYCOFIN

 3. Kako se upotrebljava lek MYCOFIN

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek MYCOFIN

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK MYCOFIN I ČEMU JE NAMENjEN


  MYCOFIN 1% sprej sadrži terbinafin kao aktivnu supstancu i koristi se za lečenje gljivičnih infekcija kože.Deluje tako što ubija ili zaustavlja rast gljivica koje izazivaju probleme na koži i koristi se za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK MYCOFIN

  Lek MYCOFIN ne smete koristiti:  Deca i adolescenti

  Lek MYCOFIN 1% sprej se ne primenjuje kod dece mlađe od 16 godina.


  Primena drugih lekova


  Pre primene leka MYCOFIN obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.

  Ne primenjujte druge medicinske proizvode na tretiranim područjima.


  Primena leka MYCOFIN u periodu trudnoće i dojenja


  Ukoliko ste trudni, posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre primene leka MYCOFIN 1% sprej. Nemojte koristiti lek MYCOFIN 1% sprej, ako dojite jer se terbinafin, aktivna supstanca ovog leka, izlučuje putem majčinog mleka..


  Uticaj leka MYCOFIN na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Ne očekuje se da lek MYCOFIN utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i na rukovanje mašinama.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka MYCOFIN


  Lek MYCOFIN sadrži propilen glikol. Propilen glikol može da izazove iritaciju kože.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK MYCOFIN


  Uvek koristite ovaj lek kako je preporučeno u uputstvu ili kako vam je lekar/farmaceut preporučio. Ukoliko niste sigurni, proverite sa lekarom ili farmaceutom.

  Lek je namenjen za primenu na kožu.

  Lek je namenjen odraslima i adolescentima starijim od 16 godina.


  Odrasli

  MYCOFIN 1% sprej se nanosi jednom dnevno, nedelju dana, za lečenje svih gljivičnih infekcija.

 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, lek MYCOFIN 1% sprej može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne javljaju kod svakoga. Moguća je pojava alergijske reakcije na lek MYCOFIN 1% sprej, a simptomi se manifestuju otokom, osipom,

  svrabom i koprivnjačom. Ukoliko primetite navedene simptome, odmah prekinite sa primenom spreja i potražite

  medicinsku pomoć.


  MYCOFIN 1% sprej povremeno može da izazove crvenilo, peckanje ili svrab na mestu primene.


  Ukoliko bilo koje od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se lekaru.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

  Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK MYCOFIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine


  Čuvanje


  Čuvati do 25ºC u originalnom pakovanju.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek MYCOFIN


Aktivna supstanca je terbinafin.

1 g rastvora sadrži 10 mg terbinafin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance: Etanol;

Makrogoli (Eumulgin B2); Propilenglikol;

Voda, prečišćena.


Kako izgleda lek MYCOFIN i sadržaj pakovanja


Lek MYCOFIN 1% sprej je bistar bezbojan rastvor.

Primarno pakovanje je bela neprovidna HDPE bočica od 30 mL sa HDPE zatvaračem i sprej pumpom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS–Predstavništvo, Molerova 78, Beograd, Srbija Proizvođač: Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Sancaklar, Duzce, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-03594-13-001 od 14.05.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z