Moozeeck

Zirkulin Anti-Acid


UPUTSTVO ZA LEK


Zirkulin Anti-Acid®, komprimovana lozenga, 500mg, 30 komprimovanih lozengi


Proizvođač: roha Arzneimittel GmbHAdresa:

Rockwinkeler Heerstrasse 100 , D-28335 ,Bremen Nemačka

Podnosilac zahteva: Actavis doo

Adresa: Đorđa Stanojevića 12, 11070 Beograd, Srbija


Zirkulin Anti-Acid®, 500mg, komprimovana lozenga


INN: kalcijum-karbonat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.


Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Zirkulin Anti-Acid, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zirkulin Anti-Acid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zirkulin Anti-Acid

 3. Kako se upotrebljava lek Zirkulin Anti-Acid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zirkulin Anti-Acid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZIRKULIN ANTI-ACID I ČEMU JE NAMENjEN


  Zirkulin Anti-Acid je antacid koji olakšava želudačne tegobe usled viška kiseline i gorušice (npr. poremećaj varenja, povišena kiselost, nadutost, pojačano lučenje žuči, gastrični poremećaj usled oboljenja jetre ili žučne kese).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZIRKULIN ANTI-ACID


  Lek Zirkulin Anti-Acid ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZIRKULIN ANTI-ACID


  Lek Zirkulin Anti-Acid uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Jednu do dve Zirkulin Anti-Acid komprimovane lozenge treba polako otopiti u ustima ili sažvakati po potrebi, maksimalno 11 lozenga dnevno.


  Nije potrebno prilagodjavanje doziranja kod starih, ali treba voditi računa o kontraindikacijama i merama opreza. Ne preporučuje se primena leka kod dece mlađe od 12 godina.

  Ako ste uzeli više leka Zirkulin Anti-Acidnego što je trebalo


  Popijte puno vode i konsultujte se sa lekarom ili farmaceutom. Simptomi predoziranja mogu biti: mučnina i povraćanje, opstipacija, osećaj umora, povećano stvaranje mokraće, povećana žeđ, dehidratacija i mišićna slabost.

  Ako imate bilo kakve nedoumice vezane za uzimanje ovog leka, pitajte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Zirkulin Anti-Acid


  Nije primenjivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Zirkulin Anti-Acid


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA


  Lek Zirkulin Anti-Acid, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Veoma retko se mogu javiti ozbiljne alergijske reakcije sa simptomima kao što su ospa, koprivnjača, postepeno oticanje lica i jezika, teškoće pri disanju i gutanju. Ako se kod Vas pojave ove reakcije, odmah prekinite uzimanje leka i što je pre moguće javite se lekaru.


  Dugotrajna primena visokih doza leka, posebno kod pacijenata sa oštećenom bubrežnom funkcijom, može dovesti do porasta koncentracije kalcijuma u krvi (hiperkalcemija) i povećane alkalnosti krvi i tkiva (alkaloza), što dalje može dovesti do pojave gastričnih simptoma i mišićne slabosti.

  Može doći do pojave mučnine, povraćanja, osećaja nelagodnosti u stomaku, proliva kao i mišićne slabosti. Neželjena dejstva koja se javljaju samo u okviru mlečno-alkalnog sindroma su: gubitak čula ukusa, pojave

  naslaga kalcijuma u koži i ispod nje (kalcinoza), malaksalost (astenija), glavobolja, višak azota u krvi

  (azotemija).


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom


  uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ZIRKULIN ANTI-ACID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 (tri) godine.


  Nemojte koristiti lek Zirkulin Anti-Acid posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji {Važi do}. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25° C. i u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zirkulin Anti-Acid

Aktivni sastojci:

Jedna komprimovana lozenga Zirkulin Anti-Acid sadrži 500 mg kalcijum –karbonata.


Ostali sastojci:

Saharoza; talk; kukuruzni skrob; stearinska kiselina; silicijum- dioksid, visoko dispergovani; želatin; glukoza sirup, osušen raspršivanjem; etarsko ulje pitome nane; arapska guma, osušena raspršivanjem; polisorbat 20.


Kako izgleda lek Zirkulin Anti-Acid i sadržaj pakovanja


Bikonveksne lozenge pravougaonog oblika bele boje i mirisa na pepermint.


Tri PVC-Aluminijumska blistera sa po 10 komprimovanih lozengi u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Actavis doo

Đorđa Stanojevića 12, 11070 N. Beograd, Srbija


Proizvođač:

Roha Arzneimittel GmbH, Rockwinkeler Heerstrasse 100, D-28335 ,Bremen

Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Septembar 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04667-13-001 od 20.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z