FISKocr

Polinol


UPUTSTVO ZA LEK


Polinol®, tablete, 25 mg + 25 mg + 25 mg

Pakovanje: blister, 5 x 20 tableta


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG


Adresa: Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Podnosilac zahteva: Alpen Pharma d.o.o.


Adresa: Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Polinol®, 25 mg + 25 mg + 25 mg, tablete

Homeopatski lek


luffa operculata trit. D4, galphimia glauca trit. D3, cardiospermum trit. D3


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek Polinol, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Polinol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Polinol

 3. Kako se upotrebljava lek Polinol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Polinol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK POLINOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Homeopatski lek čija bezbednost i efikasnost nisu dokazane prema naučnim principima.


  To je terapija koja reguliše stanje, budući da ne deluje direktno na simptome bolesti. Homeopatski lekovi podstiču odbrambene mehanizme samog organizma i time aktiviraju moć samoizlečenja. Odgovor organizma na homeopatski lek je krajnje individualan i obuhvata različite simptome. Iz ovih razloga ne mogu se utvrditi farmakološki efekti neke specifične doze, niti bilo kakvi farmakokinetički ili farmakodinamički podaci.


  Lek Polinol je homeopatski lek za terapiju alergijskih oboljenja gornjih disajnih puteva kao što su polenska kijavica (pollinosis) i alergijska kijavica koja traje tokom cele godine (trajni alergijski rinitis ).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK POLINOL


  Lek Polinol ne smete koristiti:  Primena drugih lekova


  Nema poznatih interakcija sa drugim lekovima.


  Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Polinol sa hranom ili pićima


  Loše navike života, kao i stimulansi ili piće i duvan, mogu negativno uticati na dejstvo homeopatskog leka.


  Primena leka Polinol u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Polinol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Nema uticaja.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Polinol


  Lek Polinol sadrži laktozu (mlečni šećer). Ako Vam je lekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom lekaru pre upotrebe ovog leka.

  Lek Polinol sadrži pšenični skrob. Pšenični skrob može sadržati gluten, ali samo u tragovima, zbog čega ga mogu koristiti pacijenti oboleli od celijačne bolesti. Pacijenti koji su preosetljivi (alergični) na pšenicu (razlikuje se od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK POLINOL


  Lek Polinol uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Uobičajena doza je:


  Deca uzrasta od 3 do12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1 tabletu na svaka 2 sata do poboljšanja stanja, a najviše 8 tableta dnevno. U nastavku terapije treba uzimati po 1 tabletu 3 puta na dan.


  Odrasli i deca iznad 12 godina:

  Kod akutnih tegoba treba uzimati po 1-2 tablete na svaki sat do poboljšanja stanja, a najviše 12 tableta dnevno. U nastavku terapije treba uzimati po 1-2 tablete 3 puta na dan .

  Za prevenciju simptoma polenske kijavice preporučuje se da se uzima po 1 tableta 3 puta na dan, sa početkom uzimanja šest nedelja pre pojave polena koji izaziva alergiju.


  Nemojte uzimati ovaj lek zajedno sa hranom i pićima. Tabletu treba uzeti najmanje pola sata pre obroka i pustiti da se lagano rastopi u ustima. Kod dece tablete se mogu rastvoriti u malo vode.


  Ako ste uzeli više leka Polinol nego što je trebalo


  Nema štetnih efekata.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Polinol


  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Polinol


  Nema efekata.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Polinol, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  U vrlo retkim slučajevima mogu se javiti reakcije preosetljivosti kao što su osip na koži i stomačno-crevne tegobe.

  U tim slučajevima prekinite terapiju lekom Polinol i obratite se svom lekaru.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


  Napomena: tokom primene homeopatskih lekova može doći do prolaznog pogoršanja postojećih tegoba (inicijalno pogoršanje). U takvim slučajevima, prekinite terapiju lekom Polinol i konsultujte se sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK POLINOL


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.


  Nemojte koristiti lek Polinol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih uslova čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Polinol


1 tableta sadrži: Aktivne supstance:

Luffa operculata trit. D4 25,0 mg Galphimia glauca trit. D3 25,0 mg Cardiospermum trit. D3 25,0 mg


Ostali sastojci su: laktoza, monohidrat; pšenični skrob; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Polinol i sadržaj pakovanja


Fasetirane tablete, bele do skoro bele boje. 100 tableta.

5 blistera sa po 20 tableta u kartonskoj kutiji sa uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Alpen Pharma d.o.o., Ilirska 5, 11060 Beograd, Srbija


Proizvođač: Deutsche Homöopathie-Union, DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Ottostr.24, 76227 Karlsruhe, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-7885-11-001 od 22.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z